Debat

DLF mener: Farvel – og tak for nu

Dette er den sidste klumme, jeg skriver som næstformand i Danmarks Lærerforening og dermed som tillidsvalgt for alle jer, der er medlemmer af foreningen. Jeg har været så stolt af at have haft jeres tillid. Det at være tillidsvalgt er en stor ære – og et kæmpe ansvar.

Publiceret

Til de tillidsvalgte i Danmarks Lærerforening og til de af jer, der skal vælge foreningens kommende ledere, vil jeg låne nogle opfordringer fra en usædvanlig kant. Bertel Haarder holdt en tale ved Folketingets åbning i 2022, hvori han opfordrede sine folkevalgte kollegaer til at ranke ryggen og til at være autentiske politiske ledere. De råd mener jeg er meget aktuelle og vigtige. Det gælder både for folkevalgte i Folketinget og for ledere i fagbevægelsen. 

Han sagde: “Insister på, at det er de folkevalgte, der skal bestemme”. Og han opfordrede til, at man som folkevalgt ikke lader sig stresse af de mange rådgivere: “Husk at få tid til at tænke. Husk at stå fast. Afvis kommunikationstaktik og udspekulering. Vær autentiske”.

De opfordringer vil jeg gerne give videre til de kommende politisk valgte i Danmarks Lærerforening, hvor rådgiverne ganske vist aldrig stresser de tillidsvalgte. De udgør et helt utroligt dygtigt sekretariat, uden hvilket foreningen slet ikke ville kunne varetage medlemmernes interesser ordentligt. Men uanset hvor dygtigt et sekretariat er, har det brug for politisk retning.

Populært sagt skal et sekretariat kunne se muligheder i de givne rammer – mens det er politikernes opgave at kæmpe for, at rammerne flyttes. Hvis vi kun maler inden for stregerne, kommer vi ikke videre, og det kræver politisk mod og indsigt at insistere på, at stregerne flyttes. Analyserne, vurderingerne og det politiske ansvar for retningen skal tages politisk. 

I dag, hvor dette nummer af bladet Folkeskolen udkommer, er kongressen i gang med sit arbejde som foreningens øverste myndighed – og den skal blandt andet vælge ny ledelse.

Senere på året skal alle foreningens medlemmer være med til at vælge en ny hovedstyrelse, og jeg håber, at der vil blive valgt ledere, som selv kan og vil analysere, hvilke muligheder der er for Danmarks Lærerforening, og som kan tage ansvar for retningen ud fra det. Det er også vigtigt, at Danmarks Lærerforenings kommende ledelse har mod på selv at formulere politiske visioner for folkeskolen med dens enorme betydning for samfundet – og at det sker med andet og mere end “kommunikationstaktik og udspekulering”. 

Fortsat god kamp.