Inspiration - Undervisningsmiljø

Materialet består af “et sæt briller”, som kan give lærere, pædagoger i skolen og skoleledere nye blikke, spørgsmål og ideer..

Gratis inspirationsmateriale: Fem forskellige perspektiver til at undersøge skolens læringsrum

Future Classroom Lab har udviklet et nyt gratis inspirationsmateriale, så der kan komme fokus på læringsrummene i skolen. Her er der hjælp at hente, hvis man vil prøve noget nyt i det lokale, man har til rådighed, eller hvis man skal udvikle helt nye.

Publiceret

I Future Classroom Lab i Center for Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole, har vi udviklet en række refleksionsressourcer, som kan give praktikere omkring læringsrum nye blikke, spørgsmål og ideer til pædagogisk didaktisk udvikling og indretning. De fleste af ressourcerne handler særligt om makerspaces som læringsrum, men materialet, vi beskriver her, er et materiale, der kan bruges til undersøgelse af alle skolens læringsrum. Det er inspireret af og frit fortolket efter arkitekt Inge Mette Kirkeby analysemodel “5 rum”.

Materialet består af “et sæt briller”, som kan give lærere, pædagoger i skolen og skoleledere nye blikke, spørgsmål og ideer til pædagogisk didaktisk udvikling og indretning. Brillerne lægger op til fælles drøftelser af skolens læringsrum, derfor bør eleverne også inddrages. Ideen er, at man sammen skal kigge på skolens rum med fem forskellige perspektiver, som hver i sær lægger op til en undersøgelse af, hvad intentionen er med rummet, og hvordan det så fremstår, for dem der bruger det.

Brillen: Det sociale rum 

Denne brille stiller skarpt på, hvordan rummet kan understøtte sociale interaktioner. Her kan man være nysgerrige på, hvordan man skaber rum, der kan understøtte de forskellige typer af sociale sammenhænge, man gerne vil have i spil i rummet. Eksempelvis kan det være fællesskaber, hvor vidensdeling, samskabelse og nysgerrighed på hinandens kreative undersøgelses- og udtryksprocesser bliver en del af fællesskabets DNA.

Brillen: Det Stemte rum 

Det stemte rum handler om, hvordan rummet byder elever og lærere velkommen, og hvordan man har tænkt elevernes æstetiske møde med rummet. Æstetisk opfattelse af verden hviler på sanser. Det vil sige, hvad vi hører, føler, ser, lugter og smager. Rummet skal så og sige “tale” til menneskets sanser og vække dem. Vi lærer bedre, når vi har det godt, når vi kan slappe af og føle os trygge.

Brillen: Det betydningsbærende rum 

Det betydningsbærende rum handler om, hvilke betydninger der er indlejret eller kan afkodes i rummet. Det kan også være betydninger, der ikke er valgt bevidst. Eksempelvis kan en afskallet mur have en betydning af et rum, der ikke vedligeholdes, men det kan også have en betydning af noget råt og industrielt. Artefakter og visuelle udtryk kan være med til at understøtte den intention, der kan være i rummet. Det kan eksmpelvis være plakater, lys, kunstværker og materialer, der er med til at være kulturbærende for rummet.

Brillen: Handlingens rum 

Handlingens rum handler om de specifikke aktiviteter, som rummet i sig selv indbyder til. Det kan eksempelvis være processuelle aktiviteter, hvor I har indrettet rummet i forskellige zoner alt efter, hvor eleverne er i deres lærende og skabende processer.

Brillen: Det adfærdsregulerende rum 

Det adfærdsregulerende rum sætter fokus på hvilke virkemidler, der er grundlæggende for, at alle forstår brugen af rummet, og hvilken adfærd der ønskes i rummet, eller som rummet lægger op til.

Det handler om, hvordan rummet er kodet med alt fra vejledende skilte, og nudging til måske helt restriktive påbud imod en ønsket adfærd i rummet. Hvilke spilleregler er gældende for at være i rummet, og er den ønskede adfærd tydelig, eller hæmmer den måske en anden ønsket adfærd, eksempelvis at være eksperimenterende og legende?

Lad os være nysgerrige

Brillerne er lavet, for at skoler kan være nysgerrige på de læringsrum, de har. Både hvis man er i gang med at udvikle nye, ombygge, eller hvis man som lærer simpelthen vil prøve noget nyt i det lokale, man har til rådighed. De er lavet, for at man kan være undersøgende på, hvordan læringsrummet opleves af elever og kollegaer. Ved at lave denne type af undersøgelser, kan flere stemmer høres, og man kan skabe engagement i den fortsatte udvikling mod at skabe gode, meningsfulde og kreative læringsmiljøer for alle. I materialet er en række konkrete spørgsmål, man kan stille sig selv, sine kollegaer og elever.

Hent materialet gratis

Du kan hente deforskellige refleksionsressourcer her: https://futureclassroomlab.dk/fclformater/

Hvis du ønsker at høre mere om materialerne, så skriv til fcl-cfu@kp.dk