Inspiration - IT

Drama Studio er et værktøj i undervisningen, som kombinerer leg og læring, mener teknologivejleder.

Leg og læring flyder sammen, når mine elever laver teater på computeren

Hvis man kombinerer det digitale og analoge i sin undervisning kan læringsudbyttet blomstre. For eleverne kan tage styring og udfolde deres kreativitet, skriver Sandra Carstensen.

Publiceret Senest opdateret

Når jeg inddrager elementer fra elevernes hverdag i skolen, kan det for mig være nøglen til at skabe begejstring. Hvis undervisningen relaterer sig til noget, de allerede kender til, kan det blive både spændende og meningsfuldt for dem.

Jeg nyder at se mine elever tage styringen, udforske deres kreativitet og samarbejde om at løse en opgave. Her opstår læring, som var det en leg.

Et af de digitale værktøjer, jeg bruger i undervisningen, er Drama Studio. Det er et innovativt og spændende værktøj, der giver eleverne mulighed for at udforske en verden af teater og kreativitet på en interaktiv og engagerende måde.

Dette spilbaserede multiplayerværktøj giver eleverne frihed til at skabe deres egne teaterstykker ved hjælp af en intuitiv platform, der tilbyder et væld af funktioner, herunder sceneopbygning, karakterdesign, dialogskrivning og meget mere.

Sådan bruger jeg det i undervisningen

Jeg finder det vigtigt at kombinere det analoge med det digitale i min undervisning. Så da vi i dansk med min 2. klasse arbejdede med opdagelsesrejsende, valgte jeg at anvende Drama Studio.

Sådan kan det se ud, når man bruger Drama Studio i sin undervisning.

Inden eleverne skulle skabe deres egne opdagelsesrejser i programmet, krævede det selvfølgelig, at eleverne arbejdede med emnet først. Derfor læste vi forskellige tekster og undersøgte kendte opdagelsesrejsende gennem tiden.

I Drama Studio skulle eleverne så anvende deres tilegnede viden og bringe fantasien i spil. Et arbejde der var tæt forbundet med danskfagligelementer som person- og miljøkarakteristik.

Alle elever havde til arbejdet fået et sæt med opgaver, hvor de først skulle forholde sig til det enkelte element i en gruppe, f.eks. skabelsen af deres hovedperson, hvorefter de fortsatte arbejdet i Drama Studio og gav deres person liv. Sådan fortsatte arbejdet indtil alle havde fået skabt en levende fortælling digitalt.

Jeg har efterhånden brugt programmet i flere forskellige fag, og hver gang ser jeg det samme billede. Elever der griner, samarbejder og lærer.

Læringsudbyttet blomstrer

I danskundervisningen skal vores elever selvfølgelig lære at genkende navneord og bøje disse. Men alt behøver ikke foregå, ligesom da vi selv gik i skole. Jeg havde derfor sat mig for at lave en lille gættekonkurrence. Derfor jeg lavede en skabelon for et skuespil i Drama Studio, som mine elever kunne arbejde videre med. 

Her skulle de beskrive forskellige navneord, uden at skrive selve ordet. En sjov lille aktivitet, hvor der hurtigt gik sport i, hvor mange beskrivelser de kunne nå at lave og efterfølgende gætte.

I fremmedsprogsundervisningen kan Drama Studio også være et oplagt tilvalg. Min engelsk-kollega har flittigt brugt programmet til at få alle eleverne til at indgå i en faglig dialog på engelsk. Her havde hun delt en skabelon med eleverne, med forskellige spørgsmål på engelsk. Og så skulle eleverne indtale deres svar. 

Del gode ideer

Vil du bidrage til Folkeskolens inspirationsunivers? 

Så send en mail med dit indlæg til inspiration@folkeskolen.dk

Medsend gerne et billede af dig selv, som vi må bruge.

Engelsklæreren kunne efterfølgende sidde og lytte til alle elevernes indtalinger. Også dem som normalt aldrig sagde noget i timerne. Her blev alle altså hørt.

Mine kolleger er simpelthen så utrolig seje. Min matematikkollega valgte at lave regnehistorier med eleverne i Drama Studio.

Hver elev lavede et skuespil, hvor en skuespiller kommer ind i en butik og vil købe forskellige varer, hvorefter en anden elev regner det ud og giver svaret. Det er da fedt. 

Elevernes læringsudbytte blomstrer virkelig, når undervisningen kobles til deres hverdag og interesser. Det er som om, at hvis de genkender sig selv i det, de lærer, så åbner de sig virkelig op og dykker ned i stoffet med iver og engagement. 

Jeg kan tydeligt se, hvordan mine elever trives, når de får lov til at tage styringen og udfolde deres kreativitet. 

Der findes en overflod af fantastiske redskaber og ressourcer tilgængelige for os som lærere, og det er vores mod og vilje til at udforske dem, der virkelig åbner dørene til nyskabende undervisningsmetoder.