Citat

Ny kortlægning viser store forskelle i praktikken på professionsbacheloruddannelser

Der er både ligheder mellem og store forskelle på, hvordan praktikken er organiseret på pædagog-, sygeplejerske-, lærer- og socialrådgiveruddannelserne. En ny kortlægning fra EVA giver overblikket.

En ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (Eva) har kortlagt rammerne og organiseringen omkring praktikken på de fire største professionsbacheloruddannelser.

"Selvom de fire største professionsbacheloruddannelser ofte omtales samlet, så er der store forskelle på uddannelserne til pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver. Derfor kan man her få et samlet overblik over forskelle og ligheder mellem praktikken," siger Fie Reeder, seniorkonsulent hos EVA.

Forskellene mellem de fire uddannelser kan i vid udstrækning tilskrives historiske forhold i forbindelse med de fire uddannelsers udvikling. Derudover forholder rapporten sig dog ikke til begrundelser for de identificerede forskelle.

Pressemeddelelse fra Evalueringsinstituttet: Store forskelle i praktikken på professionsbacheloruddannelser

Powered by Labrador CMS