Citat

Skoleledere: Eleverne lærte mindre i corona-tiden - men efterslæbet kan indhentes

75 procent af skolelederne mener, at eleverne generelt har lært mindre i perioden med restriktioner og nedlukninger, viser en erfaringsopsamling, som Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført for Undervisningsministeriet. Samtidig vurderer lederne dog, at eleverne nok skal nå at få indhentet et eventuelt fagligt efterslæb. I grundskolen er det ledernes og lærernes vurdering, at eleverne har klaret sig bedst i de store fag (dansk, matematik og engelsk), hvilket også afspejles i elevernes resultater i de nationale test på folkeskoleområdet, hvor der har været fremgang i dansk og engelsk samt et stabilt niveau i matematik.

"Erfaringsopsamlingen vidner om, at lærerne har taget den store opgave på sig, som det er at sikre et højt niveau i undervisningen på trods af de svære vilkår, som hjemsendelserne har givet", siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til uvm.dk

uvm.dk: "Ny erfaringsopsamling gør status på elevernes faglige niveau og trivsel efter corona"