Dansk Skoleidræt glæder sig over mere bevægelse i skolen

Ifølge en ny undersøgelse bevæger eleverne sig mere i løbet af en skoledag end før skolereformen, hvor kurven var nedadgående. Resultaterne vækker glæde i Dansk Skoleidræt, som har arbejdet for at gøre skolerne klar til at leve op til de nye krav om bevægelse.

Publiceret

Har folkeskolereformens krav om 45 minutters daglig bevægelse ført til mere fysisk aktive elever? Sandsynligvis.

Det konkluderer et nyt, stort studie fra forskere på Syddansk Universitet, der har sammenlignet bevægelsesdata fra 5.000 elever før og efter 2014.

Undersøgelsen peger på, at eleverne i gennemsnit er aktive i 14 minutter mere efter reformen, end de ville have været, hvis den nedadgående kurve inden 2014 var fortsat uændret.

Selv om Dansk Skoleidræt ad flere omgange har været kritiske over for, at få skoler lever op til bevægelseskravet, vækker resultatet glæde i foreningen.

"Resultaterne i den nye undersøgelse er meget opløftende - at skolereformens krav om bevægelse i skolen har haft en positiv effekt på elevernes aktivitetsniveau. Det har vi arbejdet målrettet for", siger generalsekretær i Dansk Skoleidræt Bjørn Friis Neerfeldt i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Det gælder politisk, hvor vi løbende har bragt det på dagsordenen over for folketingspolitikerne, som har prioriteret området. Men det gælder i høj grad ude på skolerne, hvor vi årligt er nået ud til op mod 70 % af landets grundskoler med kurser og kampagner - der er bl.a. sket med en masse inspirationsmaterialer til opgaven. Og det har været vigtigt, for det er ikke alle undervisere, der har haft de didaktiske kompetencer til at få bevægelse ind i deres undervisning".

Dansk Skoleidræt har blandt andet nået ud til de mange skoler qua økonomisk støtte til opgaven fra TrygFonden og Nordea-fonden, ligesom man er støttet økonomisk med offentlige midler.S

Og står det til generalsekretæren fortsætter foreningens arbejde med at få mere bevægelse ind i skoledagen ufortrødent.

Det er nemlig veldokumenteret, at bevægelse fremmer elevernes trivsel og læring, påpeger Bjørn Friis Neergaard:

"Derudover er der sundhedsaspektet. I en tid hvor børn bruger så meget tid foran en skærm, og der er for meget inaktivitet, er bevægelse i skolen vigtigere end nogensinde før. Skolen er den eneste arena, som alle børn kommer i, og derfor kan man virkelig gøre en indsats her".Powered by Labrador CMS