Debat

DLF mener: Det skal være attraktivt at være lærer og offentligt ansat

Publiceret

Endnu en bekymrende Pisa-undersøgelse er offentliggjort, og den kommer oven på andre nedslående internationale undersøgelser, en elendig slutevaluering af folkeskolereformen, stigende mistrivsel hos elever og ansatte, vigende optag på læreruddannelsen og en alarmerende fastholdelses- og rekrutteringssituation i mange kommuner – hvilket i øvrigt gælder for flere af de store fagprofessioner.

Årsagerne til den aktuelle tilstand er mange, og der findes ingen enkle løsninger på komplekse samfundsproblemer. Tilbage står imidlertid, at det løsningsbidrag, der er mest nærliggende, fortrænges af alverdens behjertede, men sekundære overvejelser om corona, Aula og skærmtid.

Det skal være markant mere attraktivt at vælge lærerfaget og folkeskolen til, end det er i dag, hvis vi ønsker en stærk, samfundsbærende skole. Ellers vender vi aldrig udviklingen, hvor skiftende politiske flertal dybest set har brugt de seneste 20 år på at gennemtrumfe beslutninger, der gør det mindre attraktivt at være lærer: Eleverne udtrættes af for lange skoledage, lærerne skal undervise alt for mange lektioner, klassekvotienten er generelt for høj, fagenes formål og mål er for snævre, antallet af eksamener er eksorbitant, materialeudvalget er indskrænket, og efteruddannelsesmulighederne er fraværende. 

Læg dertil en på mange måder naturlig kritik af og dalende tillid til folkeskolen og lærerstanden hos befolkningen.

Når vi ikke er sakket længere agterud, skyldes det helt ubetinget de ansattes utrættelige arbejde under oftest ganske utilstrækkelige forhold. At tænke sig, hvis man som lærer og leder dagligt kunne udføre et kvalitetsarbejde med et rygstød fra rammer og arbejdsvilkår og ikke på trods af dem.

Foran os står OK24, og det er førstkommende oplagte anledning til at gøre lærerarbejdet mere attraktivt hvad angår løn- og ansættelsesforhold. 

Men det ligger ikke just på den flade, for det er, som om den skinbarlige sandhed har svært ved at slå rod hos vores beslutningstagere: Ønsker vi fortsat velstand, samhørighed, lighed og social mobilitet her til lands, skal det være attraktivt at være lærer og offentligt ansat. Intet mindre.