Ordinær generalforsamling i Thy-Mors Lærerkreds

Tirsdag d.5. marts 2024 kl. 17.30 i det Ottekantede Forsamlingshus Poulsen Dalsvej 7, 7950 Erslev

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Thy-Mors Lærerkreds d.5. marts 2024 kl. 17.30 i det Ottekantede Forsamlingshus Poulsen Dalsvej 7. 7950 Erslev.

Dagsorden jf. vedtægternes §6.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Valg af dirigent.

1. Fastsættelse af forretningsorden.

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til eventuel lønnet medhjælp.

6. Budget og fastsættelse af kredskontingentet.

7. Valg, jfr. § 8 og § 9.

8. Eventuelt.

Powered by Labrador CMS