Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122

Torsdag d. 21. marts 2024 kl. 16.00 i Højmark Forsamlingshus.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 torsdag den 21. marts 2024 kl. 16.00 i Højmark Forsamlingshus.

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Nørregade 22 A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf. org senest mandag den 11. marts 2024 kl. 12.00.

Powered by Labrador CMS