Generalforsamling Vestjysk Lærerforening, kreds 127

Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 18.30 med spisning fra kl. 17.30 Mejdal-Halgård Sportscenter, Slåenvej 65, 7500 Holstebro

GENERALFORSAMLING

Vestjysk Lærerforening, kreds 127

onsdag den 13. marts 2024 kl. 18.30 med spisning fra kl. 17.30

Mejdal-Halgård Sportscenter, Slåenvej 65, 7500 Holstebro

Foreløbig dagsorden :

  1. Valg af dirigent
  2. Forretningsorden
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab for 2023
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til lønnet medhjælp
  7. Budget 2024 og fastsættelse af kredskontingent 2024
  8. Valg efter § 8 i vedtægter for kreds 127
  9. Eventuelt

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge på kredskontoret senest 10 skoledage før generalforsamlingen – altså senest den 28. februar 2024. 

Før generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement kl. 17.30.

Tilmelding til traktementet senest den 6. marts 2024 kl. 12.00

til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret tlf. 9610 2800, E-mail 127@dlf.org

Powered by Labrador CMS