Generalforsamling i Vejen Lærerkreds

Onsdag d.13. marts 2024 kl. 17.00 på Restaurant Farris kro, Farrisvej 11 6630 Rødding

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds onsdag d.13. marts 2024 kl. 17.00 på Restaurant Farris kro, Farrisvej 11 6630 Rødding

Foreløbig dagsorden:

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

 1. Valg af dirigent

 2. Forretningsorden

 3. Beretning

 4. Regnskab

 5. Budget og fastsættelse af kontingent

 6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer

 7. Valg jfr. §9

 8. Eventuelt

Herunder/efter spisning og kollegial hygge.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsforkvinde Sabine Vibild, Vejen Lærerkreds Nørregade 55b 6600 Vejen sabv@dlf.org senest d. 19. februar kl. 10.00.

Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig hos din tillidsrepræsentant eller på kredskontoret: 104@dlf.org senest d.23. februar klokken 12.00

Powered by Labrador CMS