Generalforsamling i Vallensbæk Lærerkreds - kreds 9

Fredag d.8 marts 2024 kl. 16:30 på Frederiksdal

Generalforsamling i Vallensbæk Lærerkreds – kreds 9 for medlemmer af kredsen.

Vallensbæk Lærerkreds afholder ordinær generalforsamling fredag den 8. marts 2024 kl. 16.30 på Frederiksdal i forbindelse med kredsens medlemskursus.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand og kasserer.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest mandag den 26. februar 2024.

Bilag udsendes via mail.