Generalforsamling i Lolland-Falster Lærerforenings pensionistklub Kreds 68

Torsdag den 11. april 2024 kl. 11.00 på ”Kulturværket” Maribo

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Eventuelle forslag kan indsendes til Dorthe Jørgensen doraage@post.tele.dk senest 27.3

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Efter generalforsamlingen er styrelsen vært ved en let frokost, hvorfor tilmelding til spisning er nødvendig. 

Tilmelding i uge 12 (18.3-22.3) til Dorthe Jørgensen