Generalforsamling i Lejre Lærerforening

Mandag d 11. marts 2024 klokken 17.00 i kantinen på Hvalsø skole

Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag d 11. marts 2024 klokken 17.00 i kantinen på Hvalsø skole

Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne:

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

1. Valg af dirigent

2. Forretningsorden

3. Beretning

4. indkomne forslag

5. Regnskab

6. Fastlæggelse af kontingent, herunder budget med frikøb og ydelser

7. Valg ifølge vedtægterne

      a. formand

      b. Næstformand

      c. Kasserer

      d. 3 kredsstyrelsesmedlemmer

      e. 3 suppleanter for punkt d.

      f. 2 Kritiske revisorer

      g. Suppleanter for kritiske revisorer

8. Eventuelt

Eventuelle forslag til dagsordenen skal være på kredskontoret senest 28. februar 2024

Tilmelding til spisning skal være på kredskontoret senest 1. marts 2024

Powered by Labrador CMS