Generalforsamling i Lærerkreds 44, Køge og Stevns

Fredag d. 15. marts 2024, kl. 16.00 på Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

2) Beretning

3) Regnskab kredsen samt regnskab for Særlig Fond

4) Indkomne forslag

    a) Vedtægtsændringer

    b) Lønpolitik

5) Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer

6) Fastsættelse af ydelser til tillidsvalgte

7) Budget: a. Fastsættelse af kontingent b. Fastsættelse af bidrag til Særlig Fond, c. Fastsættelse af økonomisk ramme til andre organisationer

8) Valg af formand, øvrig kredsstyrelse, kongresdelegerede, kritiske revisorer samt suppleanter

9) Eventuelt

Eventuelle forslag til dagsordenen skal afleveres skriftligt til formanden, Pernille Nørgaard, senest den 1. marts 2024 på kredskontoret, Bjerggade 12, 4600 Køge eller via mail: 044@dlf.org.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske via tillidsrepræsentanten eller på 56 66 29 66 eller mail 044@dlf.org senest fredag den 8. marts 2024.

Powered by Labrador CMS