Generalforsamling i Himmerlands Lærerkreds

Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 17 på Hotel Comwell i Rebild.

Himmerlands Lærerkreds, kreds 152, indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 13. marts 2024 kl. 17 på Hotel Comwell i Rebild.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret, Løgstørvej 14 A, 9600 Aars, skriftligt i hænde senest den 28. februar 2024 kl. 9.

Tilmelding – a.h.t. bespisning – senest den 28. februar 2024 kl. 9.

Powered by Labrador CMS