Generalforsamling i Hillerød Lærerkreds

Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 17 - 19.00 på Frederiksborg Byskole.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Hillerød Lærerkreds – kreds 30 for medlemmer af kredsen.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand, kasserer, to forretningsudvalgs-medlemmer og kongresdelegeret.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest onsdag den 28. februar 2024.

Bilag lægges på kredsens hjemmeside og udsendes på mail.

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen fra kl 19.15 – 20.30.

Medlemmer på arbejdsstederne – til TR senest fredag d. 28. februar.

Øvrige medlemmer/pensionister til kredskontoret på mail 030@dlf.org senest mandag d. 4. marts kl. 12.

Powered by Labrador CMS