Generalforsamling i Herningegnens Lærerforening

Fredag den 8. marts 2024, kl. 16.00 i MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, Herning

Foreløbig dagsorden: 

1. Valg af dirigent

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

2. Forretningsorden

3. Kredsstyrelsens beretning

4. Regnskaber

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af medlemskontingent samt fastsættelser af ydelser til kredsstyrelsen

7. Valg af:

      a) Formand, som samtidig er kongresdelegeret

      b) Næstformand, som samtidig er kongresdelegeret

      c) Øvrige kongresdelegerede, kredsstyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse

      d) Revisorer og 2 suppleanter for disse

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal være kredsformanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden udsendes 5 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der middag og socialt samvær.

Tilmelding senest 23.2.2024 på mail 121@dlf.org

Powered by Labrador CMS