Generalforsamling i Herlev Lærerforening - kreds 23

Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 16-18 i Herlev Medborgerhus

Ordinær generalforsamling i Herlev Lærerforening – Kreds 23

Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 16 – 18 i Herlev Medborgerhus

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Foreløbig dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer
  6. Budget og fastsættelse af kontingent
  7. Vedtægtsændringer
  8. Valg
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes senest 28. februar 2024 på 023@dlf.org

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen:

Medlemmer på skolerne og PPR – til TR senest fredag d. 1. marts

Øvrige medlemmer/pensionister til kredskontoret på mail 023@dlf.org senest mandag d. 4. marts kl. 12

Powered by Labrador CMS