Generalforsamling i Hedensted Lærerkreds, Kreds 116

Onsdag den 6. marts 2024 kl. 18.00 på Hedensted Sognegård.

Generalforsamling i Hedensted Lærerkreds, Kreds 116

Der afholdes generalforsamling i Hedensted Lærerkreds onsdag den 6. marts 2024 kl. 18.00 på Hedensted Sognegård.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Dagsorden ifølge vedtægternes §7.

Punkter der ønskes behandlet under punktet ”indkomne forslag” skal være indsendt til Kredsformanden (116@dlf.org) senest onsdag den 21. februar 2024.

Powered by Labrador CMS