Generalforsamling i Gribskov – Halsnæs Lærerkreds, Kreds 34

Fredag d. 15. marts 2024 kl. 17.00 – 19.00 på Frederiksværk Skole, Skolevej 1, 3300 Frederiksværk Skole.

Indkaldelse til generalforsamling i Gribskov – Halsnæs Lærerkreds, Kreds 34

Fredag d. 15. marts 2024 kl. 17.00 – 19.00

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Frederiksværk Skole, Skolevej 1, 3300 Frederiksværk Skole.

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Indkomne forslag

4. Regnskaber

5. Fastlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

6. Valg, jf. § 8

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på generalforsamlingen, skal skriftligt foreligge hos kredsformanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen vil der være fælles middag. Egenbetaling udgør 100 kr. pr. deltager/medlem.

Powered by Labrador CMS