Generalforsamling i Amagerkredsen, Kreds 13, Tårnby og Dragør

Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 16.30 på Kastrupgårdsskolen, lærerværelset, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 14. marts 2024 kl. 16.30 på Kastrupgårdsskolen, lærerværelset, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Tilmelding til den efterfølgende sandwich senest den 7. marts på listen på din skole eller til Lærernes Hus. 

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 27. februar 013@dlf.org

Kontaktinfo: Ulla Erlandsen, tlf. 60944802, mail: ue@dlf.org

Powered by Labrador CMS