Generalforsamling Esbjerg Lærerforening kreds 100

Torsdag d. 21. marts 2024 klokken 16.30 på UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø.

Esbjerg Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2024 klokken 16.30 på UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 11. marts 2024. 

Tilmelding til din TR eller Kredskontoret senest onsdag den 13. marts 2024.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS