Generalforsamling Egedal Lærerkreds

Torsdag d. 14. marts kl. 17:00 i Smørum Idrætscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Egedal Lærerkreds

torsdag den 14. marts 2024 kl. 17.00 i Smørum Idrætscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Fastlæggelse af forretningsorden

3. Valg af referent

4. Valg af stemmetællere

5. Beretning

6. Vedtægtsændringer

7. Regnskaber

      a. Driftsregnskab

      b. Regnskab for Aktivitetsfonden

      c. Regnskab for Udlagt Særlig Fond

8. Indkomne forslag.

9. Budget og fastsættelse af kredskontingent

10. Valg ifølge vedtægterne

11. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være modtaget på kredskontoret, Rørsangervej 13 3650 Ølstykke eller mail: 033@dlf.org senest torsdag 29. februar 2024.

Du bedes tilmelde dig til din TR eller kredskontoret, 033@dlf.org senest torsdag 7. marts, hvis du deltager i spisningen efter generalforsamlingen.

Powered by Labrador CMS