Generalforsamling Bornholms Lærerforening – kreds 71

Torsdag d.14. marts 2024 kl.17.00 på Green Solution House, Strandvejen 79 i Rønne

Generalforsamlingshæftet med skriftlig beretning og den endelige dagsorden udsendes senest 5 arbejdsdage inden selve generalforsamlingen.

Der vil efterfølgende være middag i restauranten for dem, der har tilmeldt sig. 

Tilmelding sker til din lokale TR senest torsdag d.29.2.24 og ved at indbetale 50 kr. på Mobilepay Box: 7493GX der skal også stå navn og arbejdsplads/pensionist.

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører

2. Formalia og vedtagelse af forretningsorden bl.a. valg af stemmetællere.

3. Beretning

4. Indkomne forslag

5. Vedtægtsændringer

6. Regnskab

7. Budget og fastsættelse af kontingent

8. Valg af kredsformand. Kredsformanden er kongresdelegeret.

9. Valg af næstformand. Næstformanden er suppleant til kongresdelegeret.

10. Valg af kredskasserer

11. Valg af op til yderligere to kredsstyrelsesmedlemmer

12. Valg af to suppleanter til kredsstyrelsen

13. Valg af to revisorer samt suppleanter for disse

14. Eventuelt

Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest den 4. marts 2024 kl. 9, jvf. BLFs vedtægter §4, stk. 3. Endelig dagsorden samt vedtægtsændringer sendes til skolerne senest fem dage før generalforsamlingen og lægges samtidig på Bornholms Lærerforenings hjemmeside – www.BLFnet.dk.

Vi har valg af kredsstyrelse, så overvej om dette spændende og vigtige arbejde er noget for dig. Cindy Dellgren, John Lassalle og Luna Billum genopstiller.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.