Generalforsamling Billund Lærerkreds

Torsdag d.14. marts 2024 kl. 17.30 på Hotel Hedemarken, Hedemarken 22, 7200 Grindsted

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden.
  2. Formandens beretning.
  3. Indkomne forslag.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Vedtægtsændring for Særlig Fond – som er vores lokale ”konfliktkasse”. Forslaget er, at der bliver mulighed for at overføre overskud fra Særlig Fond til Billund Lærerkreds ordinære drift. Dette er blevet muligt efter kongresbeslutning i 2023.

Vedtægtsændring § 5 – kontingentet følger lærernes lønudviklingen, dog kan kredsstyrelsen beslutte, at det er mindre. Ændringer følger kalenderåret.

Vedtægtsændring § 11 - I tilfælde af stemmelighed i styrelsen bortfalder forslaget. Erstattes med - står stemmerne lige, er kredsformandens stemme udslagsgivende.

  1. Regnskab.
  2. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og kontorhjælp. Kredsstyrelsen 310 timer x 4. Formand 615 timer. 100 timer til kontorhjælp. 600 timer til sagsbehandling. Formandshonorar 43.000 kr. i 2000 kr. Alle forslag er uændrede.
  3. Budget for 2024 og overslag for 2025 samt fastsættelse af kontingent.
  4. Valg af formand.
  5. Valg af 4 kredsstyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  6. Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  7. Eventuelt.

Forslag til dagsorden skal foreligge skriftligt hos formanden senest 12 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden ved opslag på skolerne.

Beretning og regnskab kan ses på https://dlfinsite.dlf.org eller www.kreds105.dk fra 5. marts

Program

17.30: Ordinær generalforsamling

Efterfølgende: Spisning, hertil et glas vin, en øl eller sodavand

Bindende tilmelding til middagen senest d. 5/3 2024 gennem TR.

Pensionister tilmelder sig mail til 105@dlf.org

Powered by Labrador CMS