Generalforsamling Ballerup Lærerforening - kreds 21

Fredag d.8 marts 2024 kl. 15:30 på Baltoppen, Baltorpvej 20, Ballerup

Ordinær generalforsamling 2024  

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Kaffe-, te- og kagebord fra kl. 14:30 

Foreløbig dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Fastsættelse af forretningsorden 

3. Forslag til vedtægtsændringer 

4. Formandens beretning 

5. Indkomne forslag 

6. Regnskaber 

7. Fastsættelse af frikøb, honorarer og ydelser 

8. Budgetter 

9. Fastsættelse af kontingent 

10. Valg ifølge vedtægterne 

            a. Formand 

        b. Næstformand 

        c. Kasserer 

        d. 1 kongresdelegeret 

        e. 3 suppleanter for de kongresdelegerede 

        f. 2 revisorer 

        g. 2 revisorsuppleanter 

        h. 1 fanebærer 

        i. 2 fanebærersuppleanter 

11. Eventuelt 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen på kamo@dlf.org. 

Generalforsamlingsmaterialet bliver løbende lagt på hjemmesiden under ’Generalforsamlingen 2024’. Efter generalforsamlingen er der middag, underholdning og godt selskab - reservér aftenen. 

Tilmelding til middagen senest mandag den 1. marts til TR eller til: 021@dlf.org.

Powered by Labrador CMS