Generalforsamling - Århus Lærerforening, kreds 133

Fredag den 8. marts 2024 kl. 16.30 - ca. 20.00 i Hermans, Tivoli Friheden, Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Århus Lærerforening, kreds 133 

fredag den 8. marts 2024 kl. 16.30 - ca. 20.00 i Hermans, Tivoli Friheden, Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C. 

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 9. 

Endelig dagsorden udsendes til arbejdspladserne og opslås på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest den 23. februar 2024 kl. 10.00. 

Powered by Labrador CMS