Temadag: Mestring og empowerment

Mandag d.6. november kl. 9:30-16:00. Sted: Kottesgade 6, 5000 Odense C

ROAL inviterer sammen med HF & VUC FYN til temadag om indsatser målrettet børn, unge og voksne med uforløst potentiale.  Det koster 695kr. at deltage i temadagen. 

Udover faglige oplæg målrettet lærere og andre fagprofessionelle med interesse for skriftsprogsvanskeligheder, så vil NOTA’s læsevejlederpris blive uddelt, og der vil være nyt fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, og Nationalt Videncenter for Ordblindhed og Andre Læsevanskeligheder, NVOL. 

Find program og tilmelding her: https://www.ucl.dk/efteruddannelser-og-kurser/kurser-og-konferencer/kurser/mestring-og-empowerment-nar-man-er-i-skriftsprogsvanskeligheder--det-uforloste-potentiale

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.