Kompetencegivende kursus - bliv eksaminator og censor på DELF-eksamenerne (niveau B2)

Fredag d. 26. august 2022 kl. 9.00 til 17.00 - Institut français du Danemark

Fredag d. 26. august 2022 kl. 9.00 til 17.00 - Institut français du Danemark

https://institutfrancais.dk/da/arrangementer/kurser-fransklaerere-i-danmark-perioden-august-2022-til-januar-2023

Kursets formål er at styrke kendskabet til de forskellige niveauer i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog og de færdigheder, der er nødvendige for at rette og eksaminere DELF B2-prøverne. Ved kursets afslutning vil deltagerne kunne deltage i DELF B2-eksamen (scolaire) som eksaminator og censor og vil modtage et certifikat, der er gyldigt i 5 år.

Bemærk venligst, at dette kursus kun er åbent for undervisere, der allerede er certificerede som eksaminator og censor for niveau A1, A2 og B1.

Pris: 400 kr.

Tilmelding: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfycxrwnmcb1dFjbKDspipeMOnWNMmLs0QCHpAHYLjIlozX4w/viewform

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS