Afsluttende konference om projektet “Tidlig sprogstart - fransk i 3. og 4. klasse

Fredag d. 26. august 2022 kl. 9.30 til 15.30 Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg

Fredag d. 26. august 2022 kl. 9.30 til 15.30 - Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg

https://institutfrancais.dk/da/arrangementer/afsluttende-konference-om-projektet-tidlig-sprogstart-fransk-i-34klasse

Spændende fagdidaktisk innovationsprojekt i franskfaget på 3. og 4. klassetrin, som er blevet implementeret i løbet af de sidste to år på udvalgte grundskoler i hele landet.

Projektet er støttet af det Nationale center for fremmedsprog og har fokus på en legende tilgang til læring.

Projektet afsluttes med en konference på Københavns Professionshøjskole d. 26. august 2022, hvor projektdeltagerne vil fortælle om deres erfaringer med tidlig sprogstart og forhåbentlig give andre skoler lyst til at tilbyde fransk allerede i 3. eller 4. klasse, hvor eleverne er motiverede og umiddelbart glade for at lære nye sprog - man kan derfor håbe at de får øget deres lyst til at fortsætte fransk i løbet af deres videre skolegang, når de starter tidligt på sproglæringen.

Læs mere om projektet her: https://lnkd.in/eCs9S4QP

Gratis deltagelse.

TILMELD DIG HER: https://lnkd.in/ehtFHHYr

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS