Sproglærerforeningens sprogkonference 2023

Torsdag d.30. marts 2023 kl. 10-16 i Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100 Vejle

Konferencen vil være en god blanding af teori og praksis. Du vil få ny viden og mulighed for at deltage i faglige diskussioner. Du vil få tips og ideer til din undervisning.

Målgruppe: sproglærere i grundskolen og andre med interesse for sprogundervisning

Kursusafgift: medlemmer: 1.495 kr.; ikke-medlemmer: 1.795 kr., lærerstuderende: 700 kr.

Tilmelding: senest 1. februar 2023 på https://forms.gle/eH9KjLsN9nQJcoSB6

Program

Kl. 09.30: Morgenbuffet ved ankomst

Kl. 10.00: Velkomst ved formanden

Kl. 10.15: Nyt fra undervisningsministeriet v/ læringskonsulenterne

Kl. 11.00: Kaffebuffet med frugt

Kl. 11:15: Workshopbånd I – Begge workshops foregår på dansk og retter sig mod alle tre sprog. Vælg mellem workshop A-B.

Kl. 12.30: Frokost

Kl. 13.30: Workshopbånd II – Begge workshops foregår på målsproget. Vælg mellem workshop C-D.

Kl. 14.45: Kaffebuffet med kage

Kl. 15.00: Translanguaging og mundtlighed v. Anne Holmen, professor og centerleder, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet.

At stile mod kommunikativ beherskelse af målsproget ved at bruge dette til alle aktiviteter i klassen har længe været et hovedprincip for fremmedsprogene. I de senere år rapporteres imidlertid om, at det er et stigende problem, at elever er bange for at få stemme på og trækker sig fra at indgå i mundtlige aktiviteter på fremmedsproget. Et bud på en pædagogisk løsning er ikke alene at have fokus på målsproget, men også at tillade brug af andre sprog i afgrænsede faser af sprogtimerne. I dette oplæg vil jeg først introducere den generelle translanguaging-pædagogik og dernæst argumentere for denne pædagogiks rolle i sprogfagene

Kl. 15.45: Afslutning og evaluering

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Kl. 16.00: Farvel og tak for denne gang

Workshop A:

Translanguaging i praksis v/ Charlotte Duun, fagkonsulent og faglig vejleder i engelsk ved Global House, Sønderborg

Translanguaging, flersprogethed eller tværsproglighed – kært barn har mange navne, men helt grundlæggende handler det om at bruge elevernes sproglige kompetence som en ressource i undervisningen. Gennem konkrete aktiviteter og redskaber vil jeg introducere begrebet, så det kan bruges i egen undervisning. Der vil være eksempler til alle trin.

Workshop B

Brug af digital teknologi i fremmedsprogsundervisningen v/ Mads Medom Papsø Laursen, folkeskolelærer

I denne workshop vil du blive inspireret til brug af digitale teknologier i din undervisning. Vi vil diskutere brugen af digitale teknologier og kort snakke om forskellige former for teknologier, og hvad de kan.

Der vil blive tid til at prøve nogle teknologier af og planlægge aktiviteter, som kan bruges i din undervisning efterfølgende.

Workshop C

Materialer til grænseoverskridende elevmøder (dansk-tysk) v/ Kerstin Lehmann, fagkonsulent og faglig vejleder i tysk, Global House, Sønderborg

Der vil blive præsenteret gratis inspirationsmaterialer til dansk-tyske elevmøder, som ligger på Interregs hjemmeside. Der vil især være fokus på materialerne Sprogklang og Grænseklang, som kan bruges til elevmøder, men også i den daglige tyskundervisning.

Workshop D

Warmers, fillers and coolers – Inspiring teenagers to want to learn v/ Sarah Nakel, engelsklærer og instruktør

How often do you need to change the tempo of your lesson? Or regain attention? The workshop will give you games and activities that you can use directly, or adapt, to any area in your English teaching, to stimulate your pupils’ language and learning needs.