Sproglærerforeningens sprogkonference 2023

Torsdag d.30. marts 2023 kl. 10-16 i Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100 Vejle

Konferencen vil være en god blanding af teori og praksis. Du vil få ny viden og mulighed for at deltage i faglige diskussioner. Du vil få tips og ideer til din undervisning.

Målgruppe: sproglærere i grundskolen og andre med interesse for sprogundervisning

Kursusafgift: medlemmer: 1.495 kr.; ikke-medlemmer: 1.795 kr., lærerstuderende: 700 kr.

Tilmelding: senest 1. februar 2023 på https://forms.gle/eH9KjLsN9nQJcoSB6

Program

Kl. 09.30: Morgenbuffet ved ankomst

Kl. 10.00: Velkomst ved formanden

Kl. 10.15: Med flere sprog i klassen v/ Line Møller Daugaard, docent i sprogpædagogisk praksis, ph.d., VIA University College

I forsknings- og udviklingsprojektet Tegn på sprog (2008-2018) samarbejdede lærere og forskere gennem et helt grundskoleforløb om at sætte flersprogethed på dagsordenen i fem klasser fordelt over landet. Med afsæt i erfaringer fra projektet sætter jeg i dette oplæg fokus på potentialet i at bringe tekster på flere sprog i spil i skolens undervisning i og på tværs af (sprog)fag – fra tosprogede børnelitterære tekster i indskolingen til autentiske hverdagstekster fra flymagasiner på dansk, engelsk og grønlandsk i udskolingen.

Kl. 11.00: Kaffebuffet med frugt

Kl. 11:15: Workshopbånd I – Alle workshops foregår på dansk og retter sig mod alle tre sprog. Vælg mellem workshop A-B-C.
Kl. 12.30: Frokost

Kl. 13.30: Workshopbånd II – Alle workshops foregår på målsproget. Vælg mellem workshop D-E-F.


Kl. 14.45: Kaffebuffet med kage

Kl. 15.00: Nyt fra undervisningsministeriet v/ læringskonsulenterne

Kl. 15.45: Afslutning og evaluering

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Kl. 16.00: Farvel og tak for denne gang

Der vil være udstilling fra forlagene under hele konferencen.

Ret til ændringer forbeholdes.

Workshop A:

Translanguaging i praksis v/ Charlotte Duun, fagkonsulent og faglig vejleder i engelsk ved Global House, Sønderborg

Translanguaging, flersprogethed eller tværsproglighed – kært barn har mange navne, men helt grundlæggende handler det om at bruge elevernes sproglige kompetence som en ressource i undervisningen. Gennem konkrete aktiviteter og redskaber vil jeg introducere begrebet, så det kan bruges i egen undervisning. Der vil være eksempler til alle trin.

Workshop B

Brug af digital teknologi i fremmedsprogsundervisningen v/ Mads Medom Papsø Laursen, folkeskolelærer

I denne workshop vil du blive inspireret til brug af digitale teknologier i din undervisning. Vi vil diskutere brugen af digitale teknologier og kort snakke om forskellige former for teknologier, og hvad de kan.

Der vil blive tid til at prøve nogle teknologier af og planlægge aktiviteter, som kan bruges i din undervisning efterfølgende.

Workshop C

Materialer til grænseoverskridende elevmøder (dansk-tysk) v/ Kerstin Lehmann, fagkonsulent og faglig vejleder i tysk, Global House, Sønderborg

Der vil blive præsenteret gratis inspirationsmaterialer til dansk-tyske elevmøder, som ligger på Interregs hjemmeside. Der vil især være fokus på materialerne Sprogklang og Grænseklang, som kan bruges til elevmøder, men også i den daglige tyskundervisning.

Workshop D

Warmers, fillers and coolers – Inspiring teenagers to want to learn v/ Sarah Nakel, engelsklærer og instruktør

How often do you need to change the tempo of your lesson? Or regain attention? The workshop will give you games and activities that you can use directly, or adapt, to any area in your English teaching, to stimulate your pupils’ language and learning needs.

Workshop E

Goethe Institut v/ Sophie Nadolski, Expertin

Wie motiviere ich meine Schülerinnen und Schüler auf A1/A2-Niveau zum Schreiben? Dieser Workshop bietet eine Vielzahl an Ideen für kleine kreative Schreibaufgaben sowie Beispiele und konkrete Anleitungen, wie diese im Unterricht eingesetzt werden können. Weiterhin erfahren Sie Allgemeines über das Goethe-Institut und dessen kulturelles sowie sprachliches Angebot inklusive der Möglichkeit, hierüber zertifizierte Prüfungen zu machen.

Workshop F

Compétences interculturelles en français et interaction professionnelle v/ Alain Clavier, folkeskolelærer

L'objectif de cet atelier est d'aborder ensemble et en français les questions suivantes :

  • Comment travailler sur l'ouverture culturelle dans l'enseignement ?
  • Quels sont les pièges possibles (stéréotypes, "Effets de vitrine", choix arbitraires) ?
  • Quelles sont les différences entre "culture" petit c et "Culture" grand C ?
  • Quelles pourraient être les idées et inspirations pour les cours ?2
Powered by Labrador CMS