Læsevejledere i grundskolen – netværksmøde København

 Torsdag 21. marts 2024 kl. 12.30-16.00. Sted: Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Læsevejledere i grundskolen – netværksmøde

· Læsevejlederens løn- og arbejdsvilkår

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Ved Niels Jørgen Jensen (Næstformand i Danmarks Lærerforening)

· CFU præsenterer nye og relevante materialer om læsning og skrivning

Pris:

Medlemmer 200 kr.

Ikke medlemmer 350 kr.

Yderligere information og tilmelding: https://www.laesepaed.dk/laesevejlederne-i-grundskolen/#tab-id-2