Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling Haderslev Lærerkreds

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 20. marts 2020 kl. 17.00 i Festsalen på UC-syd, Lembckesvej i Haderslev Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Beretning. 4. Regnskaber. a. Årsregnskab. b. Regnskab for kredsens Særlige Fond. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 8. Valg, jf. vedtægternes §§ 9 og 11. 9. Eventuelt. Indkomne forslag skal være formand Lars Pedersen i hænde senest tirsdag den 10. marts 2020 på lap@dlf.org Se særskilt opslag om efterfølgende 100-års fest.

Start dato: 20. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds93.dk
Pris:

Oprettet: 7. januar 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Vejle Lærerkreds - kreds 113

Vejle Lærerkreds - Kreds 113 indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 20. marts 2020 kl. 16.30 i Bygningen,Ved Anlæget 14B i Vejle. Dagsorden ifølge vedtægterne - herunder valg. Forslag, der ønskes sat på den endelige dagsorden skal foreligge skriftligt på kredskontoret 113@dlf.org senest den 6. marts 2020 kl. 12.00. Efter generalforsamlingen er der spisning - tilmelding senest den 6.marts.

Start dato: 20. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 21. januar 2020

generalforsamling kreds 53

Generalforsamling i lærerkreds 53, Kalundborg Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i kreds 53, Kalundborg lærerkreds, fredag den 20. marts 2020 kl. 16.30 på Skolen på Herredsåsen, Klosterparkvej 175, Kalundborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos formanden/kredskontoret senest fredag den 6. marts 2020. Endelig dagsorden vil tilgå skolerne senest fredag den 13. marts 2020. I forbindelse med generalforsamlingen vil der efterfølgende blive arrangeret fest med spisning og musik. Skal man deltage til festen skal der tilmeldes og betales 50 kr. til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret tlf. 59515112 eller mail: 053@dlf.org senest 11. marts

Start dato: 20. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 17. februar 2020

Generalforsamling - DLF Fredensborg lærerkreds

Generalforsamling Smørrebrød/snack og et glas Dialog med borgmesteren Onsdag d.25.marts 2020 kl. 17 (smørrebrød ca. kl. 18.30) på Nivå Skole Nord, Mariehøj 501, 2990 Nivå I henhold til §5 i vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Som indledning til generalforsamlingen har Kredsen indbudt Borgmester Thomas Lykke Pedersen til oplæg/dialog (17.00-18.30). Foreløbig dagsorden – Ordinær Generalforsamling kl. 19 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg af Kredsstyrelse i henhold til vedtægterne 8. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal udformes skriftligt og være Kredsformanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Hvis du stiller op til Kredsstyrelsen og ønsker at få dit valgoplæg - navn, billede og en kort beskrivelse af dig selv - ud sammen med den endelige dagsorden, skal du skrive til kredskontoret – gerne i ugen efter vinterferien, dog senest 14 dage før GF. Det er som altid muligt at stille op til valget på selve generalforsamlingsdagen. Endelig dagsorden udsendes senest 5 skoledage før generalforsamlingen. Fredensborg d 6.februar 2020, Annette Hansen-Jacobsen, Kredsstyrelsen Husk at melde dig til hos tillidsrepræsentanten (pensionister direkte til 036@dlf.org) senest d. 18. marts, hvis du ønsker smørrebrød

Start dato: 25. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds36.dk
Pris: 0

Oprettet: 17. februar 2020

Generalforsamling Skanderborg-Odder Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Skanderborg-Odder Lærerkreds onsdag den 25. marts kl 17.00 på Parkvejens Skole, Nølevvej 4, 8300 Odder. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal skriftligt foreligge kredskontoret senest 10 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 25. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds131.dk
Pris:

Oprettet: 14. januar 2020

Så snak dog! - mundtlighed i sprogundervisningen

Konferencen vil være en god blanding af teori og praksis. Du vil få ny viden og mulighed for at deltage i faglige diskussioner. Du vil få tips og ideer til din undervisning. Målgruppe: sproglærere i grundskolen og andre med interesse for fremmedsprogsundervisning. Tilmelding senest 15. januar 2020.

Start dato: 26. marts 2020
Hjemmeside: http://sproglaererforeningen.dk
Pris: medlemmer 1.495 kr.; ikke-medlemmer 1.795 kr.; studerende 700 kr.

Oprettet: 15. september 2019

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 26.marts 2020 kl.15.30 i Elværket Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund. Dagsorden if. Vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal foreligge på kredsens kontor senest fredag den 16.marts kl.12.00. Der er fælles spisning efter generalforsamlingen. Tilmelding til egen TR. Endelig dagsorden vil blive ophængt på skolerne samt på kredsens hjemmeside www.dlf37.dk

Start dato: 26. marts 2020
Hjemmeside: http://dlf37.dk
Pris:

Oprettet: 4. februar 2020

Ordinær generalforsamling, Fjordkredsen, kreds 122

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 17.00 i Højmark Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Nørregade 22A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf.org senest mandag den 16. marts 2020 kl. 12.00

Start dato: 26. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. januar 2020

Ordinær generalforsamling i Horsens Lærerforening

Horsens Lærerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 26. marts, klokken 17.30 på Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, Horsens. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 16. marts. Tilmelding til din TR eller til kredskontoret senest fredag den 20. marts

Start dato: 26. marts 2020
Hjemmeside: http://dlfhorsens.dk
Pris:

Oprettet: 22. januar 2020

Generalforsamling i Holbæk Lærerkreds- Kreds 52

Holbæk Lærerkreds indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 17 på Gislinge Skole. Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag der ønskes sat på den endelige dagsorden, skal foreligge på kredskontoret 052@dlf.org eller Østre Havnevej 3, 4300 Holbæk senest den 16. marts 2020. Der er kaffe fra 16.45 og spisning efter formandens beretning. Tilmelding til spisning til TR eller kredskontoret senest 16. marts.

Start dato: 26. marts 2020
Hjemmeside: http://www.052.dk
Pris:

Oprettet: 21. januar 2020

Lærerkreds 44, Køge og Stevns - ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 27. marts 2020 klokken 16.00 på Asgård Skole i Køge, Teatersalen. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden 2) Beretning 3) Regnskab kredsen samt regnskab for Særlig Fond 4) Indkomne forslag 5) Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer 6) Fastsættelse af ydelser til tillidsvalgte 7) Budget: a. Fastsættelse af kontingent b. Fastsættelse af bidrag til Særlig Fond, c. Fastsættelse af økonomisk ramme til andre organisationer 8) Valg af formand, øvrig kredsstyrelse, kongresdelegerede, kritiske revisorer samt suppleanter 9) Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen skal afleveres skriftligt til formanden, Pernille Nørgaard, senest den 13. marts 2020 på kredskontoret, Bjerggade 12, 4600 Køge eller 044@dlf.org. Tilmelding til generalforsamlingen kan ske til tillidsrepræsentanten, på 56 66 29 66 eller 044@dlf.org senest 20. marts 2020. (Der serveres en sandwich). Da Teaterbygningen stadig er under renovering, må vi ændre vores sædvanlige måde at afholde generalforsamlingen på. (Der vil i stedet blive holdt et medlemsarrangement den 15. maj på Teaterbygningen.)

Start dato: 27. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 6. februar 2020

Solrød Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling

Solrød Lærerforening Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2020 klokken 16.00 på Munkekærskolen, Tjørnholmsvej 10, 2680 Solrød Strand. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 21. marts 2020. e-mail: 045@dlf.org Endelig dagsorden lægges på hjemmesiden www.srlf.dk og ophænges på skolerne 5 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 31. marts 2020
Hjemmeside: http://www.srlf.dk
Pris:

Oprettet: 22. januar 2020

Seniorer Kreds 112 - Løgumkloster

Refugiet, Kirke og Kloster, Krigergrave og Mindesmærker - 1. Verdenskrig. Frokostbuffet. Medbringe kaffe til dagen.

Start dato: 1. april 2020
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 350,00/400,00

Oprettet: 15. januar 2020

Østjysk H&D-kursus: "LUFT OG VIND At presse "stormen" ind i H&D"

Luft og vind er inden for alles erfaringsområde. Vi bruger 6 timer at presse ”stormen” ind i rammerne for HÅNDVÆRK OG DESIGN. Med udgangspunkt i bl.a. propeller, møller, drager og i metal, træ, bløde dele (evt. bløddele), genbrug, tværfagligt. Medbring gerne høje dåser – plastikflasker, – plastikdunke. Tag gerne egne ”modeller” med, så laver vi en fælles samling evt. til udgivelse af foreningen. Vi arbejder med f.eks. snittepropel, affyringsrampe, papir, modstandsmølle, vindhjul, vindfløj. Og er vejret med os med ild. For de større elever cykelvindmølle mm. Oplagt i så godt som hele forløbet i skolen samt også for lærere i n/t. 22. april kl. 15 – 21 på Tranbjergskolen, Kirketorvet 24, 8310 Tranbjerg J Instruktører: Jørn Ulrich Nielsen 29217301 og Knud Nissen 42737328 Studerende 325,- kr. Ikke-medlemmer 750,- kr. Inkl. Pizza/bålmad. Tilmelding senest 3.april 2020.

Start dato: 22. april 2020
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/luft-og-vind/
Pris: Medlemmer 550,- kr.

Oprettet: 19. februar 2020

Konference. Den faglige forening Håndværk og design

Få ny inspiration til din håndværk- og designundervisning gennem foredrag, workshops i meget inspirerende faglokaler og designarena. Få samtidig sparring med kolleger fra andre egne og skoler. Landsarrangement.

Start dato: 24. april 2020
Slut dato: 25. april 2020
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/2020-skjern-konferencen/
Pris: 2045 kr

Oprettet: 13. februar 2020

Generalforsamling: Den faglige forening Håndværk og Design

Dagsorden ifølge vedtægterne

Start dato: 25. april 2020
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/2020-generalforsamling/
Pris:

Oprettet: 13. februar 2020

Seniorer Kreds 112 - Broholm Slot - Bregninge Mølle - Naturama, Svendborg

Broholm Slot lidt nord for Svendborg. Næste stop restauranten Bregninge Mølle. Her nydes 2 retters menu. Derefter Naturama hvor storslåede udstillinger gør besøget til noget særligt. Medbringe kaffe til dagen.

Start dato: 14. maj 2020
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 400,00/450,00

Oprettet: 15. januar 2020

Seniorer Kreds 112 - København

København,Mindelunden i Ryvangen, Fruhedsmuseet, Kanalrundfart. Håndmadder - På hjemturen, middag på Christian d. Vl's kro. Medbringe kaffe til dagen.

Start dato: 10. juni 2020
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 550,00/600,00

Oprettet: 15. januar 2020

DET ØSTJYSKE H&D-SOMMERSTÆVNE i Hadsten

Det er med stor fornøjelse, at din faglige H&D-forening igen kan invitere dig og dit fagteam til Sommerstævne sammen med dit faglige netværk fra hele landet. Sommerstævnet i Østjylland holder i år flyttedag fra Hinnerup til Hadsten, hvor Østervangskolen stiller sine flotte H&D-lokaliteter til rådighed for to dages fordybelse i håndværk. Stævnet vil blive indledt med et miniforedrag af læringskonsulent Rikke Hyldahl Homann om: ” Hvad skal der læres i H&D-fagets begynder- og afslutningstrin”. Stævnet kan i år udbyde hele 9 vidt forskellige workshops, alle med 11 undervisningstimer. Otte workshops har fokus på håndværket og specielt på udskolingens H&D-valgfags forløb, men stævnet er bestemt også for H&D-lærere på mellemtrinnet! Som noget nyt i år, bliver der en særlig workshop målrettet den obligatoriske H&D-undervisning i 3. klasse. Kig nedenstående 9 workshopmuligheder igennem og vælg to i prioriteret rækkefølge ved tilmelding, men der arbejdes kun i een workshop over begge stævnedage. Tøv ikke med snarlig tilmelding, da der er ”først til mølle princip” på de begrænsede pladser på de enkelte workshops. Sted: Østervangskolen; Hammelvej 9, 8370 Hadsten. Overnatning er ikke med i prisen. Dog er gratis overnatning mulig på feltvis i klasselokale eller i eget telt/campingvogn efter aftale. Der kan anvises BB/hostel/hotel på egen regning ved forespørgsel. Tilmeldingsfrist: mandag d. 4. maj 2020 Spørgsmål vedr. tilmelding og betaling: Knud Nissen – skolekom22@hotmail.com Spørgsmål vedr. Sommerstævnet i øvrigt: Wisti Pedersen: 2367 7000 – wp@foraeldreskolen.dk

Start dato: 12. juni 2020
Slut dato: 13. juni 2020
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/det-oestjyske-hd-sommerstaevne/
Pris: Pris: Kr. 1.400,-, medlemmer kr. 950,-, studerende medlemmer kr. 400,

Oprettet: 19. februar 2020

De 5 Musikdage 2020

Musiklærerforeningens ugekursus er for alle, der underviser i musik, både for dig der er ny i faget, og for dig der har undervist i mange år. På kurset får du mulighed for at dygtiggøre dig på dit niveau, og du får materialer og inspiration med hjem til et helt skoleår. Kurset er sammensat, så det dækker: Musikudøvelse Musikalsk skaben Musikforståelse I år har vi også ekstra fokus på VALGFAGET. I løbet af dagen følger du 4 hold. Det er muligt at vælge hold, der er målrettet til såvel indskoling, mellemtrin og udskoling. På aftenholdene er du selv i centrum og kan udfolde dig på dit eget instrument sammen med andre kursister. Derudover er fællesskor, fællesdans, jam og erfaringsudveksling også en stor del af kurset. På kurset vil der være mulighed for at købe undervisningsmaterialer fra Musiklærerforeningens forlag Dansk Sang. Vi glæder os til at dig i Bjerringbro til sommer Har du spørgsmål til kurset kontaktes: Bjørn Ringgard br@illerhuse.dk (tlf. 2664 9409) eller Karen Johansen karen@musiklaererforeningen.dk

Start dato: 26. juli 2020
Slut dato: 1. august 2020
Hjemmeside: http://www.musiklaererforeningen.dk/de-5-musikdage/
Pris: Medlemmer 6825 kr - ikke medlemmer 7825 kr - Studerende 1670 kr

Oprettet: 2. februar 2020