Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Haderslev Lærerkreds Generalforsamling

Haderslev Lærerkreds indkalder til generalforsamling torsdag den 21. marts kl. 17.30 i festsalen på UC-syd Lembckesvej i Haderslev. Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Beretning 4. Regnskaber a. Årsregnskab b. Regnskab for kredsens Særlige Fond 5. Indkomne forslag. Forslag der skal optages på den endelige dagsorden skal være formanden i hænde senest 11. marts 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent 8. Valg jævnfør §§ 9 og 11 (kun i lige år) 9. Eventuelt Efter generalforsamlingen er der spisning i kantinen hvortil der fordres tilmelding på skolerne eller til kredskontoret

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds93.dk/
Pris:

Oprettet: 19. februar 2019

Foreløbig dagsorden til Generalforsamling den 21. marts 2019 kl. 16.30 i Kreds 50

Ringsted-Sorø Lærerforening Foreløbig dagsorden til Generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 kl. 16.30 i Kreds 50 Der er kaffe fra kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes i Kantinen på Campusskolen, Ahorn Alle 48, 4100 Ringsted 1. Velkomst og generalforsamlingens åbning. v. kredsformand Lise Vadsager 2. Valg af dirigent. 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Kredsstyrelsens mundtlige beretning. 5. Regnskab for 2018. 6. Indkomne forslag. Skal være Kredskontoret i hænde senest 28.2.19. 7. Fremlæggelse af budget 2019 og fastsættelse af kredskontingent. 8. Eventuelt. 9. Valg af suppleant til kredsstyrelsen da Maja Elvang har fået nyt arbejde. 10. Afslutning af generalforsamlingen. Med venlig hilsen Lise Vadsager Kredsformand 8.2.19

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds50.dk
Pris:

Oprettet: 8. februar 2019

Generalforsamling i lærerkreds 53,Kalundborg.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i kreds 53,Kalundborg lærerkreds, torsdag den 21.marts 2019 kl. 16.30 i Rørby Sognegård, Bakkegårdsvej 15, Rørby. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos formanden/kredskontoret senest torsdag den 7.marts 2019. Endelig dagsorden vil tilgå skolerne senest torsdag den 14. marts 2019.I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive spisning. Af hensyn til traktementet skal man tilmelde sig til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret telf. 59515112 eller mail 053@dlf.org senest onsdag den 7. marts 2019

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 8. februar 2019

Generalforsamling i Vallensbæk Lærerkreds – kreds 9

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 22. marts 2019 kl. 17.00 – ca. 19.00 på Pilehaveskolen – derefter spisning for tilmeldte. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 12. marts 2019. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlfkreds9.dk
Pris:

Oprettet: 8. januar 2019

Generalforsamling og medlemsfest i Lærerkreds Nord

Generalforsamling og medlemsfest i Lærerkreds Nord Lærerkreds Nord inviterer medlemmerne til generalforsamling fredag d. 22/3 2019 https://backend.folkeskolen.dk/Images/620/350/5/5/dabb3855-793e-4ebf-a9cf-af277de0c4a1-jpg Fredag den 22. marts 2019 afholder Lærerkreds Nord generalforsamling med efterfølgende medlemsfest på UCN i Hjørring. Foreløbig dagsorden er som følger: Valg af dirigent Beretning Regnskaber Indkomne forslag Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, eventuel fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen Budget, fastsættelse af kontingent Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår Eventuelt Forslag til punkter til den endelige dagsorden skal foreligge skriftligt hos Lærerkreds Nord senest den 12 marts 2019. Forslag skal sendes til 159@dlf.org Endelig dagsorden offentliggøres på denne hjemmeside senest den 15. marts 2019. Generalforsamlingen finder i år sted på UCN i Hjørring. Efter generalforsamlingen vil der være spisning, underholdning og mulighed for hyggeligt samvær med kollegaer. Nærmere information om, tilmelding bus o.l. følger.

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 18. januar 2019

Generalforsamling - Århus Lærerforening, kreds 133

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Århus Lærerforening, kreds 133, fredag den 22. marts 2019 klokken 16.30 - cirka 19.30 på Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C. Dagsorden i henhold til vedtægternes § 9. Endelig dagsorden opslås på arbejdspladserne og foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest fredag den 8. marts 2019 kl. 10.00. Med venlig hilsen Dorthe Ryom Fisker

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside: http://www.aalf.dk
Pris:

Oprettet: 8. februar 2019

Vends Herreds Lærerkreds, Generalforsamling 2019

Vends Herreds Lærerkreds indkalder til generalforsamling fredag d. 22. marts 2019 klokken 16.00 i kantinen på Østre Skole. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp 6. Budget 7. Eventuelt. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse. Efter generalforsamlingen er der spisning, livemusik og hyggeligt samvær. Tilmelding til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest den 15. marts 2019

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside: http://www.vends.dk
Pris:

Oprettet: 1. februar 2019

Generalforsamling i Næstved Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Lærerkreds fredag den 22. marts 2019 kl. 17.00 i Ny Ridehus, Grønnegade Kaserne, 4700 Næstved. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest den 1. marts kl. 12.00. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og kredsens hjemmeside. Tilmelding til spisning senest den 15. marts kl. 12.00 via TR eller 061@dlf.org

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside: http://næstvedlærerkreds.dk
Pris:

Oprettet: 9. januar 2019

Generalforsamling i Holbæk Lærerkreds - Kreds 52

Holbæk Lærerkreds indkalder til ordinær generalforsamling fredag d. 22. marts 2019 klokken 16 på Katrinedalskolen afd. Gislinge. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes på den endelige dagsorden, skal foreligge på kredskontoret Østre Havnevej 3, 4300 Holbæk eller indsendes på mail til 052@dlf.org senest d. 12. marts 2019. Der er kaffe og kage fra klokken 15.30, ligesom der vil være spisning ca. midtvejs i generalforsamlingen klokken 18. Tilmelding til spisning til egen TR eller på 052@dlf.org senest d. 8. marts. Klokken ca 17 suspenderes generalforsamlingen, og der vil være et oplæg v/Mette Frederiksen, meningsdanner og modtager af Stinus-prisen, omkring formålsstyret undervisning.

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside: http://www.052.dk
Pris:

Oprettet: 30. januar 2019

Generalforsamling i Slagelse Lærerkreds

Generalforsamling i Slagelse Lærerkreds, Kreds 54. Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag d.22. marts 2019 kl. 17 på Marievangsskolen i Slagelse. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på den endelige dagsorden, skal være formanden i hænde senest den 12. marts 2019 på 054@dlf.org Tilmelding til spisning til TR senest d.15. marts. Med venlig hilsen Kredsstyrelsen

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 20. februar 2019

SAMSKABELSE OG KAPACITETSOPBYGNING

FAGLIG EFTERMIDDAG OM SAMSKABELSE OG KAPACITETS - OPBYGNING OG INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN ”MASTER I LÆREPROCESSER MED SPECIALISERING I OFFENTLIG KAPACITETSOPBYGNING OG SAMSKABELSE” ”Kapacitetsopbygning eller Capacity Building kan defineres som ’enhver handling, der medvirker til at forbedre individers, organisationers eller systemers evne til at nå egne mål.’ Organisationen skal understøtte sine medarbejdere i at forbedre evnen til at nå målet om høj faglig kvalitet og effekt i forhold til ressourceforbruget. Samtidig skal borgerne og brugerne - hvad enten disse er patienter, elever, arbejdsledige eller på anden måde i en livssituation, der knytter dem til det offentlige - understøttes i at nå egne mål.” - Professor Hanne Kathrine Krogstrup. PROGRAM 15.00-15.15 Velkomst Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU. 15.15-15.45 Når vaner og rutiner er hindringer for forandring Alle organisationer danner institutionelle ordener som kan fungere som barrierer for forandring. Hvordan dannes institutionelle ordener egentlig og hvilke ”sandheder” gælder i organisationer? Med udgangspunkt i bogen ’Immunity to change’ præsenteres en metode som kan anvendes til at udfordre eksisterende vaner og rutiner (institutionelle ordener) på det individuelle og gruppe/team niveau. Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU. 15.45-16.15 Samskabelse er sat på dagsordenen: Hvor kommer begrebet fra, og hvad er de professionelles rolle i samskabelsesprocessen? Samskabelse er en del af en meget bredere styringstrend der i flere sammenhænge ses som et alternativ til New Public Management; denne styringstrend kaldes Collaborative Governance og rummer mange varianter af samskabelsesprocesser og metoder. Disse introduceres ligesom der ses nærmere på offentlige medarbejderes rolle i samskabelse som metode til kvalificering af velfærdsstatslige ydelser. Lektor Jacob Brix, Institut for Læring & Filosofi, AAU. 16.15-16.45 Hvordan dannes en evalueringskultur i praksis? Der er i stigende grad krav om evaluering og etablering af en evalueringskultur i offentlige organisationer. Oplægget indledes med at definere begrebet programevaluering og herefter introduceres begrebet opbygning af evalueringskapacitet som grundlag for etableringen af en evalueringskultur. Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU. 16.45-17.15 Introduktion til MOKS-uddannelsen. Som følge af en kontinuerlig udbredelse af organisationsopskriften ’samskabelse’ er der et øget behov for viden om effektfulde samskabelsesprocesser. MOKS-uddannelsen som blev etableret i 2018 søger at efterkomme den stigende efterspørgsel af viden om ledelse af samskabelsesprocesser og opbygningen af den organisatoriske kapacitet hertil. Uddannelsens formål, mål, undervisningsmetoder og indhold præsenteres. Professor Hanne Kathrine Krogstrup og Lektor Jacob Brix, Institut for Læring & Filosofi, AAU.

Start dato: 27. marts 2019
Hjemmeside: http://kortlink.dk/wndg
Pris: Gratis

Oprettet: 23. januar 2019

SAMSKABELSE OG KAPACITETSOPBYGNING

FAGLIG EFTERMIDDAG OM SAMSKABELSE OG KAPACITETS - OPBYGNING OG INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN ”MASTER I LÆREPROCESSER MED SPECIALISERING I OFFENTLIG KAPACITETSOPBYGNING OG SAMSKABELSE” ”Kapacitetsopbygning eller Capacity Building kan defineres som ’enhver handling, der medvirker til at forbedre individers, organisationers eller systemers evne til at nå egne mål.’ Organisationen skal understøtte sine medarbejdere i at forbedre evnen til at nå målet om høj faglig kvalitet og effekt i forhold til ressourceforbruget. Samtidig skal borgerne og brugerne - hvad enten disse er patienter, elever, arbejdsledige eller på anden måde i en livssituation, der knytter dem til det offentlige - understøttes i at nå egne mål.” - Professor Hanne Kathrine Krogstrup. PROGRAM 15.00-15.15 Velkomst Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU. 15.15-15.45 Når vaner og rutiner er hindringer for forandring Alle organisationer danner institutionelle ordener som kan fungere som barrierer for forandring. Hvordan dannes institutionelle ordener egentlig og hvilke ”sandheder” gælder i organisationer? Med udgangspunkt i bogen ’Immunity to change’ præsenteres en metode som kan anvendes til at udfordre eksisterende vaner og rutiner (institutionelle ordener) på det individuelle og gruppe/team niveau. Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU. 15.45-16.15 Samskabelse er sat på dagsordenen: Hvor kommer begrebet fra, og hvad er de professionelles rolle i samskabelsesprocessen? Samskabelse er en del af en meget bredere styringstrend der i flere sammenhænge ses som et alternativ til New Public Management; denne styringstrend kaldes Collaborative Governance og rummer mange varianter af samskabelsesprocesser og metoder. Disse introduceres ligesom der ses nærmere på offentlige medarbejderes rolle i samskabelse som metode til kvalificering af velfærdsstatslige ydelser. Lektor Jacob Brix, Institut for Læring & Filosofi, AAU. 16.15-16.45 Hvordan dannes en evalueringskultur i praksis? Der er i stigende grad krav om evaluering og etablering af en evalueringskultur i offentlige organisationer. Oplægget indledes med at definere begrebet programevaluering og herefter introduceres begrebet opbygning af evalueringskapacitet som grundlag for etableringen af en evalueringskultur. Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU. 16.45-17.15 Introduktion til MOKS-uddannelsen. Som følge af en kontinuerlig udbredelse af organisationsopskriften ’samskabelse’ er der et øget behov for viden om effektfulde samskabelsesprocesser. MOKS-uddannelsen som blev etableret i 2018 søger at efterkomme den stigende efterspørgsel af viden om ledelse af samskabelsesprocesser og opbygningen af den organisatoriske kapacitet hertil. Uddannelsens formål, mål, undervisningsmetoder og indhold præsenteres. Professor Hanne Kathrine Krogstrup og Lektor Jacob Brix, Institut for Læring & Filosofi, AAU.

Start dato: 28. marts 2019
Hjemmeside: http://kortlink.dk/wnda
Pris: Gratis

Oprettet: 23. januar 2019

Generalforsamling i Egedal Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Egedal Lærerkreds torsdag den 28. marts 2019 kl. 17.15 i Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. Fra kl. 17.15 – 18.15 har vi inviteret medlemmerne i Egedal kommunes Skoleudvalg til at komme og få en snak med de fremmødte om skolernes udfordringer. Her får du chancen for at snakke med de fem politikere, der sidder i udvalget. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Fastlæggelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5. Beretning 6. Vedtægtsændringer 7. Regnskaber a. Driftsregnskab b. Regnskab for Aktivitetsfonden c. Regnskab for Udlagt Særlig Fond 8. Indkomne forslag. 9. Budget og fastsættelse af kredskontingent 10. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være modtaget på kredskontoret, Rørsangervej 13 3650 Ølstykke eller mail: 033@dlf.org senest 14. marts 2019. Steen Herløv Madsen Kredsformand, Egedal Lærerkreds (033) Du bedes tilmelde dig til din TR eller kredskontoret senest torsdag 21. marts, hvis du deltager i spisningen efter generalforsamlingen.

Start dato: 28. marts 2019
Hjemmeside: http://www.egedallærerkreds.dk
Pris:

Oprettet: 7. februar 2019

Kreds 134, Seniorklub Djursland: Årsmøde

28. marts kl. 11 afholder Seniorklub Djursland årsmøde på Pindstrup Centret, Johs. La. Cours Alle, 8550 Ryomgård. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering v. kredsformand Lisbeth Bøwes, 3.Formandens beretning, 4. Orientering om klubbens udadrettede arbejde, 5. Orientering om årets forbrug, 6. Indkomne forslag, 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Knud Erik Jensen, Erik Petersen og Jørn Madsen. Hans Græsborg Pedersen og Lilian Melchiorsen er på valg som suppleanter. 8. Forslag og ideer til arrangementer. 9. Eventuelt. NB: Forslag der behandles under punkt 6 skal være bestyrelsen in hænde senest den 18. marts. Mødet er forbeholdt medlemmer. Efter at dagsordenen er behandlet byder klubben på en ret mad og socialt samvær. Med venlig hilsen Jørn Madsen, telefon: 29885768. Mail: joernlambertmadsen@gmail.com

Start dato: 28. marts 2019
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 6. februar 2019

Generalforsamling i Bornholms Lærerforening Kreds 71

Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 29. marts 2019, klokken 16.00 på Åvangsskolen i ”Aktivitetssalen”, Merkurvej 12, 3700 Rønne. Dagsorden ifølge vedtægterne. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Kommandantgården, Rosengade 2 B, 3700 Rønne eller pr. mail: 071@dlf.org, senest ti dage før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden ses på www.BLFnet.dk. Endelig dagsorden udsendes til skolerne m.fl. senest fem dage før generalforsamlingen, og vil samtidig blive lagt ud på foreningens hjemmeside, hvor der kan læses mere om tilmelding til bespisning m.m.

Start dato: 29. marts 2019
Hjemmeside: http://www.blfnet.dk
Pris: 0

Oprettet: 20. februar 2019

Østjysk H&D-kursus: "Bliv tryg i rammetryks-teknik"

Rammetryk er et spændende håndværk som er fantastisk at arbejde med, både som privatperson og navligt i H&D-faget lige fra 5. klasse helt og helt op til valgfagets eksamen. Deltag derfor på dette spændende 2-dages kursus, og få en grundig introduktion til rammetrykkets forunderlige univers. Her prøver du det hele, lige fra at lave og klargøre en træramme med væv og emulsion, over at udvælge og klargøre et motiv med kontraster på computer, til at overføre motivet det til rammen. Selve trykningen kan laves på alt fra stof, akryldug til evt. lærred lige efter dit eget design og ønsker. Du lærer altså på dette 12-timers grundkursus, hele processen fra motiv til færdigt tryk. Der i vil løbet af kurset blive præsenteret flere gennemprøvede undervisningsforløb, lige fra 5. klasses projekter med logotryk på muleposer til valgfagsmuligheder. Vel mødt! Fakta: Tid: fredag d. 29. marts 2019 kl. 16.00 - 21.00 og lørdag d. 30. marts kl. 9.00 - 16.00 Sted: Mølleskolen i RY, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Instruktører: Anette Juhler – H&D-lærer på Mølleskolen. Pris: 1200,- kr. Medlemspris: 800,- kr. H&D-studerende medlemmer: 550,- kr. Inkl. 2 stk. rammer og 1 rakel. Tilmelding senest fredag den 22. marts 2019 lige herunder - Max 14 deltagere - først til mølle princip Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Anette Juhler: Anette.Juhler@skolekom.dk eller på 21121118 . Afholdelses dato : Fredag, 29 marts, 2019 - 16:00 til Lørdag, 30 marts, 2019 - 16:00 Lukket: Nej Tilmelding nødvendig: ja Tilmeldingsfrist: Fredag, 22 marts, 2019 (Hele dagen) Tilmelding til: Anette Juhler Tilmeldings kontakt email: Anette.Juhler@skolekom.dk

Start dato: 29. marts 2019
Slut dato: 30. marts 2019
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus-bliv-tryg-i-rammetryks-teknikken
Pris: 1200 kr. Medlemmer: 800 kr. H&D-Studerende: 550 kr.

Oprettet: 28. oktober 2018

Fredericia Lærerkreds - Generalforsamling

Ordinær generalforsamling - kreds 112 Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 29. marts 2019 klokken 16.00 i Fredericia Idrætscenter, Cafe Fic, Vester Ringvej 100. Dagsorden iflg. vedtægterne. Foreløbig dagsorden:1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning. 4. Regnskaber 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af kontingent. 7. Eventuelt. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Kreds 112, Danmarksgade 11,2.th. 7000 Fredericia eller via e-mail 112@dlf.org senest tirsdag den 19. marts 2019 kl. 12.00. Endelig dagsorden udsendes til arbejdspladser torsdag d. 21. marts 2019 og på Kredsens hjemmeside www.fredericialaererkreds.dk Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret tlf. 75910900 senest torsdag den 14. marts 2019 kl. 12.00

Start dato: 29. marts 2019
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 0,00

Oprettet: 20. februar 2019

Seniorer Kreds 112 - Assens og Helnæs

Afgang banegården 8.15 Erritsø v. Fakta 8.30 Seværdigheder i Assens, bl.a. Ernsts Samling og Toldbodmuseets skildring af liv og gerning. Frokost på Helnæs. Husk kaffe-te.

Start dato: 3. april 2019
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 400,00/450,00

Oprettet: 21. januar 2019

Sproglærerforeningens sprogkonference 2019

Tema: Hvordan får vi alle med i sprogundervisningen? Konferencen vil være en god blanding af teori og praksis. Du vil få ny viden og mulighed for at deltage i faglige diskussioner. Du vil få tips og ideer til din undervisning. Alle oplæg er tværsproglige og vil blive holdt på dansk. Målgruppe: alle sproglærere i grundskolen. Sted: Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100 Vejle. Tilmelding: senest 15. januar 2019.

Start dato: 4. april 2019
Hjemmeside: http://www.sproglaererforeningen.dk
Pris: medlemmer 1.495 kr., ikke-medlemmer 1.795 kr., lærerstuderende 700 kr.

Oprettet: 5. oktober 2018

Fyraftensmøde: Mød en chefredaktør

Mandag d. 22. april 2019 kl. 16.00-18.00 i Dansklærerforeningens Hus på Frederiksberg. Brug din forening og mærk gnisten! Medlemmer af Dansklærerforeningen, kom til fyraftensmøde i Dansklærerforeningens Hus på Frederiksberg! Det bliver et møde i danskfagets, bøgernes og undervisningens tegn. Fra kl. 16-18 vil der være forfriskninger og spændende oplæg. Udover en rundtur i Dansklærerforeningens Hus får du også mulighed for at møde medlemmer af folkeskolesektionens bestyrelse. Mød en chefredaktør: en eftermiddag med gode bøger med Lotte Hjortshøj, redaktionschef hos Dansklærerforeningens Forlag. Lotte Hjortshøj er redaktionschef for en lille redaktion, der holder til på 1. salen i Dansklærerforeningens villa på Frederiksberg. De har alle en danskfaglig baggrund og brænder for danskfaget, foreningen og bøgerne. Dansklærerforeningen valgte at etablere sit eget forlag i 1980 efter at have udgivet bøger sammen med andre forlag siden 1885. Mens alle bøger de første årtier var rettet mod gymnasiet, har Dansklærer- foreningen de seneste mange år også udgivet mange undervisningsmaterialer til folkeskolen og læreruddannelsen.

Start dato: 22. april 2019
Hjemmeside: http://dansklf.dk/grundskolen/kurser_og_aktiviteter/danskl%C3%A6rerforeningens_kurser/fyraftensm%C3%B8de_m%C3%B8d_en_chefredakt%C3%B8r_%E2%80%93
Pris: Gratis - kun for medlemmer af Dansklærerforeningen

Oprettet: 6. december 2018