Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling i Glostrup Lærerforening – kreds 10

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 16.00 på Nordvangskolen, lærerværelset. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest mandag den 2. marts 2020. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfkreds10.dk
Pris:

Oprettet: 9. januar 2020

Generalforsamling i Egedal Lærerkreds

Generalforsamling i Egedal Lærerkreds, Kreds 33. Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Egedal Lærerkreds torsdag den 12. marts 2020 klokken 17.00 på Balsmoseskolen, Æblevangen 126, 2765 Smørum Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5. Beretning 6. Vedtægtsændringer 7. Regnskaber a. Driftsregnskab b. Regnskab for Udlagt Særlig Fond c. Regnskab for Aktivitetsfonden 8. Indkomne forslag 9. Budget og fastlæggelse af kontingent 10. Valg ifølge vedtægterne 11. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være modtaget på kredskontoret, Rørsangervej 13, 3650 Ølstykke eller mail: 033@dlf.org senest den 27. februar 2020. Tilmelding til spisning i forbindelse med generalforsamlingen skal ske til 033@dlf.org senest torsdag 5. marts. Steen Herløv Madsen Formand, Egedal Lærerkreds (33).

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 20. januar 2020

Generalforsamling i Amagerkredsen, Kreds 13, Tårnby og Dragør

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 16.30 på Kastrupgårdsskolen, lærerværelset, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Tilmelding til sandwich senest den 4. marts på listen på din skole eller til Lærernes Hus. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 25. februar 013@dlf.org

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 27. januar 2020

Generalforsamling i Herlev Lærerforening Kreds 23

Generalforsamling 2020 Herlev Lærerforening Torsdag d. 12. marts 2020 kl. 15.45 – 19 i Medborgerhuset 16.00 Foredrag med Rasmus Willig Ytringsfrihed, kritik og demokrati. 17.00 Generalforsamling Foreløbig Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Vedtægtsændringer 8. Valg 9. Evt. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på 023@dlf.org Styrelsen 18.45 – Dagens ret Efter generalforsamlingen byder foreningen på dagens ret og derefter slutter arrangementet. Tilmelding til spisningen efter generalforsamlingen skal ske senest tirsdag d. 25/2 således: • Medlemmer på skolerne og PPR – til TR • Øvrige medlemmer/pensionister til kredskontoret på mail 023@dlf.org eller på tlf. 4494 9750

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside: http://www.herlevlaererforening.dk
Pris:

Oprettet: 3. februar 2020

Generalforsamling Midtvendsyssel Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 17.00 på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskaber 5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter og evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent for følgende kalenderår 8. Udpegning af ekstern revisor for følgende kalenderår 9. Valg jvf. kredsens vedtægter § 9 10. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Kirsten Tranekær, Midtvendsyssel Lærerkreds, Grønnegade 52, 9700 Brønderslev, mail150@dlf.org senest den 2. marts 2020 kl. 10. Efter generalforsamlingen er der middag og kollegialt samvær. Af hensyn til middagen bedes du tilmelde dig hos din tillidsrepræsentant eller på kredskontoret, mail150@dlf.org eller telefon 98 80 19 33 senest den 2. marts 2020.

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 28. december 2019

Generalforsamling i Lærerkreds Nord

Lærerkreds Nord indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 17.00 på UCN, Hjørring(festsalen) med efterfølgende spisning. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskaber 4. Indkomne forslag - Ændring af kredsens vedtægter 5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen. 6. Budget, fastsættelse af kontingent 7. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår 8. Valg 9. Eventuelt Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Lars Busk Hansen, Amtmandstoften 4, 9800 Hjørring, senest mandag den 2. marts. Tilmelding til spisning skal ske til skolens tillidsrepræsentant eller til kredskontoret på tlf. 98 92 36 88 eller 159@dlf.org senest mandag den 2. marts.

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 30. januar 2020

Generalforsamling 2020 i Viborg Lærerkreds

Viborg Lærerkreds afholder generalforsamling i BDO-loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg torsdag d. 12. marts 2020. Program: Kl. 16.00: Dørene åbnes Kl. 17.00 – 17.45: Medlemsmøde med Viborg Kommunes borgmester Ulrik Wilbek (gæst) 17.45 – 19.15: Spisning Kl. 19.15- ca. 22.00: Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne Ønsker man at kandidere til kredsstyrelsen indsendes senest den 2. marts 2020 kandidatindlæg, der ønskes bekendtgjort sammen med udsendelse af generalforsamlingsmaterialet. For nærmere info vedr. kredsstyrelsesarbejdet kan formanden eller næstformanden kontaktes på 8662 9300. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kredsstyrelsen i hænde på 140@dlf.org senest mandag d. 2. marts 2020 kl. 08.00. Tilmelding til spisning gennem din TR. Hvis du ikke har en TR kan du tilmelde direkte til kredskontoret (140@dlf.org eller 8662 9300) senest mandag d. 2. marts 2020. Endelig dagsorden vil fremgå af kredsens hjemmeside og nyhedsbrev, som udsendes til alle medlemmer. Vel mødt! Venlig hilsen kredsstyrelsen i Viborg Lærerkreds

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfviborg.dk
Pris:

Oprettet: 22. januar 2020

Generalforsamling i Billund Lærerkreds

Torsdag den 12. marts 2020 kl. 17.30 på Hotel Svanen, Hedemarken 22, Grindsted Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Formandens beretning. 3. Indkomne forslag. Vedtægtsændring med mulighed for at afholde generalforsamling hvert andet år. 4. Regnskab. 5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og kontorhjælp. 6. Budget og fastsættelse af kontingent. 7. Valg af formand. 8. Valg af 4 kredsstyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 9. Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter. 10. Valg af ekstern revisor. 11. Eventuelt. Forslag til dagsorden skal foreligge skriftligt hos formanden senest 12 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden ved opslag på skolerne. Beretning og regnskab kan ses på https://dlfinsite.dlf.org Eller www.kreds105.dk Fra 4. marts Program 17.30: Ordinær generalforsamling Hovedstyrelsesmedlem Niels Lynnerup deltager. Efterfølgende: Spisning, hertil et glas vin, en øl eller sodavand Bindende tilmelding til middagen senest d. 3/3 2020 på tilmeldingsblanketten. Pensionister tilmelder sig på kredskontoret. Med venlig hilsen Kredsstyrelsen

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds105.dk
Pris:

Oprettet: 12. januar 2020

GENERALFORSAMLING I VARDE LÆRERKREDS 12. MARTS 2020

Varde Lærerkreds afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 12. marts 2020 kl. 16:30 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55 - 6800 Varde med flg. foreløbige dagsorden: 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag: Kreds-styrelsens stiller forslag om, at der afholdes ordinær generalforsamling hvert andet år, i stedet for hvert år. Kreds-styrelsen stiller forslag om, at der vælges kontaktpersoner på tjenestesteder, hvor man ikke har ret til at vælge en tillidsrepræsentant. Samtidig stilles forslag om, at afskaffe bestemmelsen om, at der skal vælges en kontaktperson for kredsens ledige medlemmer. 5. Budget og fastsættelse af kontingent. 6. Valg af: Formand, 5 kredsstyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, kongresdelegerede og suppleanter. 7. Valg af 1 kritisk revisor og 1 kritisk revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år. 8. Evt. Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen(mandag d. 2. marts 2020). Forslag sendes til 103@dlf.org eller Stausvej 30, 6800 Varde. Der er kaffe/te og kage kl. 16:00 og efter generalforsamlingen er der bespisning og hyggeligt samvær. Tilmelding til aftensmaden senest torsdag d. 5. marts 2020 via din tillidsrepræsentant eller direkte til kredskontoret på mail: gihi@dlf.org

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds103.dk
Pris:

Oprettet: 16. januar 2020

Generalforsamling 2020 - Lærerkredsen Faxe Vordingborg

Lærerkredsen Faxe Vordingborg afholder ordinær GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. marts 2020 kl. 16.30 I festsalen på Absalon, Kuskevej 1, 4760 Vordingborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 27. februar.

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds60.org
Pris:

Oprettet: 20. januar 2020

Generalforsamling i Ringsted-Sorø Lærerforening

Foreløbig dagsorden til Valggeneralforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 16.30 i Kreds 50 Der er kaffe fra kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes i Kantinen på Campusskolen, Ahorn Alle 48, 4100 Ringsted 1. Velkomst og generalforsamlingens åbning. v. kredsformand Lise Vadsager 2. Valg af dirigent. 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Kredsstyrelsens mundtlige beretning. 5. Regnskab for 2019. Herunder orientering om salg af lejlighed og anbringelse af investering af afkast. 6. Indkomne forslag. Skal være Kredskontoret i hænde senest 20.2.20. 7. Fremlæggelse af budget 2020 og fastsættelse af kredskontingent. 8. Valg ifølge vedtægter for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2022. 9. Eventuelt. 10. Afslutning af generalforsamlingen. Med venlig hilsen Lise Vadsager Kredsformand Tilmelding senest den 25. februar 2020 foregår således: *Hvis du har en Tillidsrepræsentant, skal du tilmelde dig til ham/hende *Alle andre skal sende en mail til 050@dlf.org 27.1.20

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 27. januar 2020

Ordinær generalforsamling i Ballerup Lærerforening

Ballerup Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling, fredag den 13. marts 2020 kl. 15:30 i Baltoppen Live. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tirsdag den 3. marts 2020. Tilmelding skal ske til TR eller kredskontoret senest fredag den 6. marts 2020.

Start dato: 13. marts 2020
Hjemmeside: http://kreds21.dk/politik/generalforsamlingen/generalforsamlingen-2020
Pris:

Oprettet: 6. januar 2020

Generalforsamling i Vallensbæk Lærerkreds – kreds 9

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 13. marts 2020 kl. 16.00 på Egholmskolen. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand og kasserer. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 3. marts 2020. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 13. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfkreds9.dk
Pris:

Oprettet: 8. januar 2020

Generalforsamling i Albertslund Lærerkreds

Ordinær generalforsamling Fredag den 13. marts 2020, klokken 16 til cirka 19 på Egelundskolen. Der vil være kaffe, te og brød fra kl. 15.30. Efter generalforsamlingen vil der være middag. Pris: 50 kr. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden og valg af stemmetællere 3. Beretning 4. Regnskab 2019 5. Indkomne forslag 6. Budget 2021 og fastsættelse af kontingent – herunder fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer 7. Valg 8. Eventuelt Forslag, der skal på dagsordenen, skal være fremsendt skriftligt til kredskontoret senest den 3. marts, klokken 12.00. Endelig dagsorden med bilag kan afhentes på kredskontoret fra den 3. marts efter kl. 12. Kredsstyrelsen 4. februar 2020

Start dato: 13. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds25.dk
Pris:

Oprettet: 4. februar 2020

Silkeborg Lærerforening afholder generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 13. marts 2020 på VIA Læreruddannelsen i Silkeborg - Sal 1 kl. 17.00. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af mødets forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Vedtægtsændringer 6. Indkomne forslag 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg til kredsstyrelsen 9. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge hos kredsformanden (Silkeborg Lærerforening, Hostrupsgade 39, 3., Silkeborg) senest den 28. februar 2020.

Start dato: 13. marts 2020
Hjemmeside: http://www.silkeborglaererforening.dk
Pris:

Oprettet: 10. januar 2020

Generalforsamling - Århus Lærerforening, kreds 133

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Århus Lærerforening, kreds 133, fredag den 13. marts 2020 kl. 16.30 - ca. 20.00 på Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C. Dagsorden i henhold til vedtægternes § 12 og § 13. Endelig dagsorden opslås på arbejdspladserne og foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 28. februar 2020 kl. 10.00. Med venlig hilsen Dorthe Ryom Fisker

Start dato: 13. marts 2020
Hjemmeside: http://aalf.dk
Pris:

Oprettet: 21. januar 2020

Generalforsamling i Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 13. marts 2020, kl. 17.00, i MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, Herning. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Kredsstyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 5. Fastsættelse af medlemsbidrag. Herunder fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsen m.fl. 6. Valg af: a) Formand b) Næstformand c) Øvrige kongresdelegerede og suppleanter for disse, jf. § 10 i Danmarks Lærerforenings vedtægter d) Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse e) Revisorer og 2 suppleanter for disse f) Fanebærer og suppleant for denne 7. Evt. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal være kredsformanden i hænde senest 10 dage før general-forsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden udsendes 5 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 13. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlf121.dk
Pris: 0

Oprettet: 21. januar 2020

Generalforsamling i Odense Lærerforening 13. marts 2020

Odense Lærerforening afholder ordinær generalforsamling fredag den 13. marts kl. 16:00 (Ankomst fra kl. 15:30) på Radisson Blu H.C. Andersens Hotel (koncertsalen). Foreløbig dagsorden vedlagt, jf. vedtægterne.

Start dato: 13. marts 2020
Hjemmeside: http://www.odenselaererforening.dk/om-olf/generalforsamling/generalforsamling-2020
Pris:

Oprettet: 10. januar 2020

Generalforsamling i Slagelse Lærerkreds Kreds 54

Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag d. 13. marts kl. 17 på Marievangsskolen i Slagelse. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på den endelige dagsorden, skal være formanden i hænde senest den 2. marts 2020 på 054@dlf.org Tilmelding til spisning til din TR senest d.4. marts eller 054@dlf.org . Med venlig hilsen Kredsstyrelsen

Start dato: 13. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 6. februar 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lejre Lærerforening

Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. indkomne forslag 5. Regnskab 6. Fastlæggelse af kontingent, herunder budget med frikøb og ydelser 7. Valg ifølge vedtægterne a. formand b. Næstformand c. Kasserer d. 3 kredsstyrelsesmedlemmer e. 3 suppleanter for styrelsesmedlemmerne f. 2 Kritiske revisorer g. Suppleanter for kritiske revisorer 8. Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen og tilmelding til spisning skal være på kredskontoret senest 2. marts 2020

Start dato: 16. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds42.dk
Pris:

Oprettet: 28. januar 2020