Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 9. marts 2022 kl. 17.00 FOLKEHJEM i Aabenraa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg 8. Eventuelt

Start dato: 9. marts 2022
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 16. december 2021

Generalforsamling i Viborg Lærerkreds

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Viborg Lærerkreds Torsdag den 10. marts 2022 BDO-loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg Program: Kl. 16.00: Dørene åbnes Kl. 17.00: Spisning (husk tilmelding) Kl. 18.00: Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne Endelig dagsorden vil fremgå af kredsens hjemmeside og nyhedsbrev, som udsendes til alle medlemmer senest 5 dage før generalforsamlingen. Ønsker man at kandidere til kredsstyrelsen har man mulighed for senest den 28. februar 2022 kl. 08.00 at indsende kandidatindlæg (maks. 2000 anslag inkl. mellemrum). Indlægget vil dermed blive bekendtgjort sammen med udsendelse af det samlede generalforsamlingsmateriale. For nærmere info vedrørende kredsstyrelsesarbejdet kan formanden eller næstformanden kontaktes på 8662 9300. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på 140@dlf.org senest mandag d. 28. februar 2022 kl. 08.00. Tilmelding til spisning gennem din TR. Hvis du ikke har en TR, kan du tilmelde direkte til kredskontoret (140@dlf.org eller 8662 9300) senest mandag d. 28. februar 2022. Vel mødt! Kredsstyrelsen Viborg Lærerkreds

Start dato: 10. marts 2022
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 20. januar 2022

Kursus om valgfagsprøven i Håndværk og design - Køge 1 -Sjælland

Dette kursus er for dig, der underviser i det obligatoriske valgfag i håndværk og design, der afsluttes med valgfagsprøven i 8. klasse. På kursusdagen vil du få gennemgået de formelle krav til H&D-valgfagsprøven og selv komme til at arbejde med de enkelte elementer som: 1. Prøveoplæg: 2. Prøvens afvikling 3. Prøvens bedømmelse Særligt for dette kursus, vil du i en workshop komme i elevens sted og arbejde med et prøveoplæg, helt analogt med hvordan eleverne møder prøvens del A i opstartsfasen. Dit udbytte af kursusdagen vil være viden om krav og regler til prøven, ideer til formulering af prøveoplæg, vurdering af prøveoplæg og hvordan dette kvalificeres, og ideer til hvordan eleverne bedst støttes gennem prøveforløbet. Herudover berøres vurderingskriterier i forbindelse med bedømmelsen af elevernes prøveforløb. Kurset er også tiltænkt den prøveansvarlige fra skoleledelsen, der ønsker mere indsigt i H&D-valgfagets prøveafvikling. Kurset ruster dig desuden til at formulere det bedste prøveoplæg, til netop de elever du har på dit valghold samt give dig sikkerhed i hele prøveforløbet, hvad enten du er eksaminator eller censor. Kurset er også tiltænkt den prøveansvarlige fra skoleledelsen, der ønsker mere indsigt i H&D-valgfagets prøveafvikling. Instruktører: H&D-lærerne Heidi Bruus og Wisti Pedersen fra valgfagsteamet. Tilmeldingsfrist 24. februar 2022 Tilmelding: Bent illum, Tlf: 5577 2696. bent.illum@gmail.com

Start dato: 10. marts 2022
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/valgfagsproeven-greve/
Pris: 1850 kr. Forenings medlemmer: 1400 kr. Studerende medlemmer: 500 kr.

Oprettet: 9. november 2021

Generalforsamling 2022 kreds 113

Der indkaldes hermed til Ordinær generalforsamling i Vejle Lærerkreds fredag den 11. marts 2021 kl. 16.30 i DGI-Huset, Hal 4A, Vejle Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Fastsættelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Vedtægtsændringer 6. Indkomne forslag 7. Budget og fastsættelse af endeligt kontingent for indeværende regnskabsår (2022) 8. Valg i henhold til § 8 i kredsens vedtægter 9. Eventuelt Eventuelle forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest fredag den 11. februar kl. 12.00. Tilmelding til kredskontoret 113@dlf.org senest den 1. marts kl. 12.00

Start dato: 11. marts 2022
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 7. januar 2022

Generalforsamling i Lærerkreds 44, Køge og Stevns

Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 11. marts 2022 klokken 16.00 på Teaterbygningen, Køge. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden 2) Beretning 3) Regnskab kredsen samt regnskab for Særlig Fond 4) Indkomne forslag 5) Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer 6) Fastsættelse af ydelser til tillidsvalgte 7) Budget: a. Fastsættelse af kontingent b. Fastsættelse af bidrag til Særlig Fond, c. Fastsættelse af økonomisk ramme til andre organisationer 8) Valg af formand, øvrig kredsstyrelse, kongresdelegerede, kritiske revisorer samt suppleanter 9) Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen skal afleveres skriftligt til formanden, Pernille Nørgaard, senest den 25. februar 2022 på kredskontoret, Bjerggade 12, 4600 Køge eller via mail: 044@dlf.org. Tilmelding til generalforsamlingen kan ske via tillidsrepræsentanten eller på 56 66 29 66 eller mail 044@dlf.org senest onsdag den 2. marts 2022.

Start dato: 11. marts 2022
Hjemmeside: http://www.kreds44.dk
Pris: 0

Oprettet: 19. januar 2022

Kursus om valgfagsprøven i Håndværk og design - Køge 2 -Sjælland

Dette kursus er for dig, der underviser i det obligatoriske valgfag i håndværk og design, der afsluttes med valgfagsprøven i 8. klasse. På kursusdagen vil du få gennemgået de formelle krav til H&D-valgfagsprøven og selv komme til at arbejde med de enkelte elementer som: 1. Prøveoplæg: 2. Prøvens afvikling 3. Prøvens bedømmelse Særligt for dette kursus, vil du i en workshop komme i elevens sted og arbejde med et prøveoplæg, helt analogt med hvordan eleverne møder prøvens del A i opstartsfasen. Dit udbytte af kursusdagen vil være viden om krav og regler til prøven, ideer til formulering af prøveoplæg, vurdering af prøveoplæg og hvordan dette kvalificeres, og ideer til hvordan eleverne bedst støttes gennem prøveforløbet. Herudover berøres vurderingskriterier i forbindelse med bedømmelsen af elevernes prøveforløb. Kurset er også tiltænkt den prøveansvarlige fra skoleledelsen, der ønsker mere indsigt i H&D-valgfagets prøveafvikling. Kurset ruster dig desuden til at formulere det bedste prøveoplæg, til netop de elever du har på dit valghold samt give dig sikkerhed i hele prøveforløbet, hvad enten du er eksaminator eller censor. Kurset er også tiltænkt den prøveansvarlige fra skoleledelsen, der ønsker mere indsigt i H&D-valgfagets prøveafvikling. Instruktører: H&D-lærerne Heidi Bruus og Wisti Pedersen fra valgfagsteamet. Tilmeldingsfrist 25. februar 2022 Tilmelding: Bent illum, Tlf: 5577 2696. bent.illum@gmail.com

Start dato: 11. marts 2022
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kursustilbud/
Pris: 1850 kr. Forenings medlemmer: 1400 kr. Studerende medlemmer: 500 kr.

Oprettet: 19. januar 2022

Generalforsamling Lejre Lærerforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag d 14. marts 2022 klokken 17.00 i kantinen på Hvalsø skole Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. indkomne forslag 5. Regnskab 6. Fastlæggelse af kontingent, herunder budget med frikøb og ydelser 7. Valg ifølge vedtægterne 8. Eventuelt

Start dato: 14. marts 2022
Hjemmeside: http://www.kreds42.dk
Pris:

Oprettet: 18. januar 2022

Generalforsamling i Ishøj Lærerkreds – kreds 18

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts 2022 kl. 16.15 på Vejlebroskolen. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest den 3. marts 2022. Beretning og bilag udsendes via mail.

Start dato: 16. marts 2022
Hjemmeside: http://www.kreds18.dk
Pris:

Oprettet: 7. januar 2022

Generalforsamling kreds 104

Vejen Lærerkreds indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts 2022 kl. 17.00 på Markedsrestaurationen i Brørup. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2. marts 2022. Tilmelding sker til TR eller kredskontoret senest den 9. marts 2022.

Start dato: 16. marts 2022
Hjemmeside: http://kreds104@dlf.org
Pris: 0

Oprettet: 6. januar 2022

Generalforsamling i Glostrup Lærerforening – kreds 10

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 17. marts 2022 kl. 16.00 på Nordvangskolen, lærerværelset. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 1. marts 2022. Beretning og bilag udsendes via mail.

Start dato: 17. marts 2022
Hjemmeside: http://www.dlfkreds10.dk
Pris:

Oprettet: 7. januar 2022

Generalforsamling i Randers Lærerforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Randers Lærerforening, Kreds 130 Torsdag den 17. marts 2022 kl. 17.30 Hvis det er muligt, så afholdes generalforsamlingen fysisk på Tradium, Vester Alle 26, Randers C. Ellers vil afviklingen foregå virtuelt. Foreløbig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale 7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår 8. Valg jf. §8 i vedtægterne 9. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal fremsendes på mail lepl@dlf.org til kredsformanden, Randers Lærerforening, Niels Ebbesens Gade 24, 8900 Randers C senest den 3. marts 2022. Tilmelding via tillidsrepræsentanten senest mandag den 7. marts 2021. For medlemmer, der ikke har en tillidsrepræsentant, skal tilmelding ske til Randers Lærerforening på 130@dlf.org (skriv generalforsamling i emnefeltet) eller på telefon 8641 7188. På Randers Lærerforenings hjemmeside vil der løbende blive lagt information ud om generalforsamlingen. Vel mødt Kredsstyrelsen

Start dato: 17. marts 2022
Hjemmeside: http://www.dlfranders.dk
Pris: 0

Oprettet: 20. januar 2022

Generalforsamling Esbjerg Lærerforening Kreds 100

Esbjerg Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 17. marts 2022 klokken 17.30 på UC SYD Skolebakken (Seminariet i Esbjerg). Dagsorden ifølge vedtægterne. For-slag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 7. marts 2022. Tilmelding til din TR eller Kredskontoret senest onsdag den 10. marts 2022.

Start dato: 17. marts 2022
Hjemmeside: http://www.elf100.dk
Pris: 0

Oprettet: 9. december 2021

Generalforsamling Billund Lærerkreds 17. marts 2022

Generalforsamling Billund Lærerkreds torsdag 17. marts 2022 kl. 17.30 på Hotel Hedemarken, Hedemarken 22, 7200 Grindsted Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Formandens beretning. 3. Indkomne forslag. Vedtægtsændring § 6 med mulighed for at afholde generalforsamling hvert andet år. Vedtægtsændring § 5 hvis ændring af § 6 vedtages. - budgettet og budgetramme for år 2 4. Regnskab. 5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og kontorhjælp. Kredsstyrelsen 310 timer x 4. Formand 615 timer. 100 timer til kontorhjælp. 600 timer til sagsbehandling. Formandshonorar 43.000 kr. i 2000 kr. Alle forslag er uændrede. 6. Budget og fastsættelse af kontingent. 7. Valg af formand. 8. Valg af 4 kredsstyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 9. Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter. 10. Eventuelt. Forslag til dagsorden skal foreligge skriftligt hos formanden senest 12 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden ved opslag på skolerne. Beretning og regnskab kan ses på https://dlfinsite.dlf.org eller www.kreds105.dk Fra 7. marts Program 17.30: Ordinær generalforsamling Efterfølgende: Spisning, hertil et glas vin, en øl eller sodavand Bindende tilmelding til middagen senest d. 7/3 2022 på tilmeldingsblanketten. Pensionister tilmelder sig mail til 105@dlf.org Med venlig hilsen Kredsstyrelsen Billund Lærerkreds

Start dato: 17. marts 2022
Hjemmeside: http://www.kreds105.dk
Pris:

Oprettet: 19. januar 2022

Generalforsamling i Næstved Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Lærerkreds torsdag den 17. marts 2022 kl. 17.00 i Ny Ridehus, Grønnegade Kaserne, 4700 Næstved. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest den 3. marts kl. 12.00. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og kredsens hjemmeside. Tilmelding til spisning senest den 11. marts kl. 12.00 via TR eller 061@dlf.org

Start dato: 17. marts 2022
Hjemmeside: http://næstvedlærerkreds.dk
Pris:

Oprettet: 12. januar 2022

Generalforsamling i Gribskov-Halsnæs Lærerkreds 18. marts 2022

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Gribskov-Halsnæs Lærerkreds fredag den 18. marts kl. 17.00 på Frederiksværk Skole. Dagsordenen vil være tilgængelig på kredsens hjemmeside og udsendes til medlemmerne jf. vedtægterne. Der kan forekomme ændringer ift. afholdelsen af generalforsamlingen afhængigt af den aktuelle Covid-19 situation.

Start dato: 18. marts 2022
Hjemmeside: http://www.gribskov34.dk
Pris:

Oprettet: 19. januar 2022

Silkeborg Lærerforening afholder ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 18. marts 2022 på VIA Læreruddannelsen i Silkeborg - Sal 1 kl. 17.00. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af mødets forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg til kredsstyrelsen 8. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge hos kredsformanden (Silkeborg Lærerforening, Hostrupsgade 39, 3., Silkeborg) senest den 4. marts 2022. Endelig dagsorden udsendes til skolerne den 10. marts. Kredsstyrelsen forventer at kunne afholde generalforsamlingen fysisk, men tager forbehold for evt. coronarestriktioner.

Start dato: 18. marts 2022
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 17. januar 2022

Ordinær generalforsamling i Odense Lærerforening 18. marts 2022

Odense Lærerforening holder ordinær GENERALFORSAMLING 2022 FREDAG DEN 18. MARTS 2022 KL. 16:00 (Ankomst fra kl. 15:30) på Comwell H.C. Andersens Hotel (koncertsalen) Dokumenter til behandling på generalforsamlingen lægges løbende på Odense Lærerforenings hjemmeside.

Start dato: 18. marts 2022
Hjemmeside: http://www.odenselaererforening.dk/om-olf/generalforsamling/generalforsamling-2022
Pris:

Oprettet: 14. januar 2022

Generalforsamling i Herlev Lærerforening, Kreds 23

Der afholdes generalforsamling i Herlev Lærerforening, kreds 23 onsdag d. 23. marts 2022 kl. 16 i Herlev medborgerhus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af evt. ydelser. 6. Budget og fastsættelse af kontingent. 7. Valg af a. Kredsformand/delegeret. b. Kredskasserer. c. Næstformand. d. 2 styrelsesmedlemmer. e. 2 suppleanter for styrelsesmedlemmer. f. 2 kritiske revisorer. g. 1 suppleant for kritiske revisorer. 8. Eventuelt. Forslag som ønskes på dagsordenen, sendes til 023@dlf.org senest 9.marts 2022. Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen til TR. For øvrige medlemmer til 023@dlf.org senest 14. marts 2022 kl.12 Mvh. Styrelsen i Herlev Lærerforening

Start dato: 23. marts 2022
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 19. januar 2022

Generalforsamling i Vallensbæk Lærerkreds – kreds 9

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 24. marts 2022 kl. 17.00 på Egholmskolen. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand og kasserer. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 10. marts 2022. Beretning og bilag udsendes via mail.

Start dato: 24. marts 2022
Hjemmeside: http://www.dlfkreds9.dk
Pris:

Oprettet: 7. januar 2022

Motivation for sprog

Sproglærerforeningens sprogkonference 2022. Torsdag den 24. marts 2022 kl. 10–16.00 i Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100 Vejle. Konferencen er en god blanding af teori og praksis. Du får ny viden og mulighed for at deltage i faglige diskussioner. Du får tips og ideer til din undervisning. Målgruppe: sproglærere i grundskolen og andre med interesse for fremmedsprogsundervisning. Kursusafgift: medlemmer: 1.495 kr.; ikke-medlemmer: 1.795 kr., lærerstuderende: 700 kr. Tilmelding: senest 15. januar 2022 på https://forms.gle/2eeqTnGT4pknKP8J9.

Start dato: 24. marts 2022
Hjemmeside: http://sproglaererforeningen.dk
Pris: medlemmer 1.495 kr., ikke-medlemmer 1.795 kr., lærerstuderende 700 kr.

Oprettet: 21. september 2021