Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Østjysk H&D-kursus: "Så drejer vi julen ind" Trædrejekursus

Da faglig progression er grundlæggende i H&D, og da elever må anvende trædrejemaskinen fra 6. klasse, kan langsdrejning som teknik, være det nye og inspirerende element for elevers videre læring og virkelyst i sidste fase af faget og i H&D-valgfaget. Tværs-drejning kan dertil udvide elevernes ”palet af skills” til udtænkning af nye løsninger i de mere og mere udfordrende designopgaver. Derfor tilbydes du dette grundkursus i trædrejning i elevhøjde. Kurset vil fokusere på introduktion og afprøvning af den grundlæggende teknik ved langsdrejning, med udgangspunkt i små, moderne intro opgaver som juletræer, svampe, fugle og lysestager men også i hvordan trædrejning kan indgå i regulære designopgaver. Er du bekendt med langsdrejning og derfor gerne vil blive introduceret til tværsdrejning af mindre skåle og andre introopgaver, er dette kursus også for dig. Velmødt! Den faglige forening H&D - Østjylland Tid: Lørdag den 24. november kl. 9.00 -16.00 – Husk madpakke. Sted: Trædrejeværkstedet. Gl. hovedvej 17. 8410 Rønde. Instruktør: Trædrejer og ungdomsskolelærer Finn Lading. www.traesplint.dk Pris: Medlemmer: 500 kr. andre: 600 Kr. H&D-studerende medlemmer: 400,- kr. Tilmelding: lige herunder senest mandag den 12. november 2018 Max 6 deltagere - efter først til mølleprincip Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Wisti Pedersen - mail: wp@foraeldreskolen.dk eller på tlf. 23677000

Start dato: 24. november 2018
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus-l%C3%A6kkert-l%C3%A6derdesign
Pris: Medlemmer: 500 kr. andre: 600 Kr. H&D-studerende medlemmer: 400,- kr.

Oprettet: 16. september 2018

Dialogmøde med Det Nationale Center for Fremmedsprog

Dialogmøde på Professionshøjskolen Absalon, Campus Vordingborg, d. 26. nov. kl. 13-16. Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF), der har adresse i hhv. Øst- og Vestdanmark, skal arbejde for at få flere elever og studerende til at vælge sprog og generelt løfte sprogområdet på tværs af hele uddannelsessystemet. I forbindelse med udarbejdelse af centrets kommende handleplan inviterer centret lærere, der arbejder med fremmedsprog, fra hele uddannelsessystemet til regionale interessentmøder. På møderne vil NCFF og centrets arbejdsopgaver blive præsenteret, herunder hvordan centret økonomisk vil kunne støtte projekter, der kan bidrage til at opfylde centrets formål. Herudover vil vi igennem diskussioner om udfordringer og muligheder for fremmedsprogene indhente input til, hvordan vi i det Nationale Center for Fremmedsprog bedst kan arbejde fremadrettet med hele uddannelsessystemet. Det er ligeledes vores forhåbning, at møderne kan understøtte den regionale netværksdannelse inden for fremmedsprogsområdet på tværs af institutioner. Deltagelsen i mødet er gratis. Vi håber at se mange grundskolelærere til arrangementet. Skriv til ncffost@hum.ku.dk, hvis du ønsker at deltage.

Start dato: 26. november 2018
Hjemmeside:
Pris: Gratis

Oprettet: 9. november 2018

Dialogmøde med Det Nationale Center for Fremmedsprog

Dialogmøde på Allerød Gymnasium d. 27. nov. kl. 13-16. Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF), der har adresse i hhv. Øst- og Vestdanmark, skal arbejde for at få flere elever og studerende til at vælge sprog og generelt løfte sprogområdet på tværs af hele uddannelsessystemet. I forbindelse med udarbejdelse af centrets kommende handleplan inviterer centret lærere, der arbejder med fremmedsprog, fra hele uddannelsessystemet til regionale interessentmøder. På møderne vil NCFF og centrets arbejdsopgaver blive præsenteret, herunder hvordan centret økonomisk vil kunne støtte projekter, der kan bidrage til at opfylde centrets formål. Herudover vil vi igennem diskussioner om udfordringer og muligheder for fremmedsprogene indhente input til, hvordan vi i det Nationale Center for Fremmedsprog bedst kan arbejde fremadrettet med hele uddannelsessystemet. Det er ligeledes vores forhåbning, at møderne kan understøtte den regionale netværksdannelse inden for fremmedsprogsområdet på tværs af institutioner. Deltagelsen i mødet er gratis. Vi håber at se mange grundskolelærere til arrangementet. Skriv til ncffost@hum.ku.dk, hvis du ønsker at deltage.

Start dato: 27. november 2018
Hjemmeside:
Pris: Gratis

Oprettet: 9. november 2018

Inkluderende læringsmiljøer i skole og dagtilbud

I maj 2016 gav ekspertgruppen for inklusionseftersynet en række anbefalinger til kommuner om, hvordan man kan arbejde med at styrke inklusion i skolen. Denne konference giver inspiration til, hvordan I kan arbejde med at omsætte anbefalingerne til udvikling af inkluderende læringsmiljøer i både dagtilbud og skole indenfor fem temaer: Fysiske rammer og rum – Forældresamarbejde – Børneinddragelse - Samarbejde med lokalsamfund - Varieret skoledag

Start dato: 27. november 2018
Hjemmeside: http://ucc.dk/aktuelt/konferencer/inkluderende-laeringsmiljoer-i-skole-og-dagtilbud-aarhus
Pris: 150 kr.

Oprettet: 27. august 2018

Dialogmøde med Det Nationale Center for Fremmedsprog

Dialogmøde på UC Lillebælt, Odense, d. 27. november kl. 09.30-13.30. Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF), der har adresse i hhv. Øst- og Vestdanmark, skal arbejde for at få flere elever og studerende til at vælge sprog og generelt løfte sprogområdet på tværs af hele uddannelsessystemet. I forbindelse med udarbejdelse af centrets kommende handleplan inviterer centret lærere, der arbejder med fremmedsprog, fra hele uddannelsessystemet til regionale interessentmøder. På møderne vil NCFF og centrets arbejdsopgaver blive præsenteret, herunder hvordan centret økonomisk vil kunne støtte projekter, der kan bidrage til at opfylde centrets formål. Herudover vil vi igennem diskussioner om udfordringer og muligheder for fremmedsprogene indhente input til, hvordan vi i det Nationale Center for Fremmedsprog bedst kan arbejde fremadrettet med hele uddannelsessystemet. Det er ligeledes vores forhåbning, at møderne kan understøtte den regionale netværksdannelse inden for fremmedsprogsområdet på tværs af institutioner. Deltagelsen i mødet er gratis. Vi håber at se mange grundskolelærere til arrangementet. Skriv til ncffvest@cc.au.dk, hvis du ønsker at deltage.

Start dato: 27. november 2018
Hjemmeside:
Pris: Gratis

Oprettet: 11. november 2018

Dialogmøde med Det Nationale Center for Fremmedsprog

Dialogmøde på Roskilde Universitet d. 28. nov. kl. 13-16. Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF), der har adresse i hhv. Øst- og Vestdanmark, skal arbejde for at få flere elever og studerende til at vælge sprog og generelt løfte sprogområdet på tværs af hele uddannelsessystemet. I forbindelse med udarbejdelse af centrets kommende handleplan inviterer centret lærere, der arbejder med fremmedsprog, fra hele uddannelsessystemet til regionale interessentmøder. På møderne vil NCFF og centrets arbejdsopgaver blive præsenteret, herunder hvordan centret økonomisk vil kunne støtte projekter, der kan bidrage til at opfylde centrets formål. Herudover vil vi igennem diskussioner om udfordringer og muligheder for fremmedsprogene indhente input til, hvordan vi i det Nationale Center for Fremmedsprog bedst kan arbejde fremadrettet med hele uddannelsessystemet. Det er ligeledes vores forhåbning, at møderne kan understøtte den regionale netværksdannelse inden for fremmedsprogsområdet på tværs af institutioner. Deltagelsen i mødet er gratis. Vi håber at se mange grundskolelærere til arrangementet. Skriv til ncffost@hum.ku.dk, hvis du ønsker at deltage.

Start dato: 28. november 2018
Hjemmeside:
Pris: Gratis

Oprettet: 9. november 2018

Dialogmøde med Det Nationale Center for Fremmedsprog

Dialogmøde på Ørestad Skole d. 29. nov. kl. 13-16. Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF), der har adresse i hhv. Øst- og Vestdanmark, skal arbejde for at få flere elever og studerende til at vælge sprog og generelt løfte sprogområdet på tværs af hele uddannelsessystemet. I forbindelse med udarbejdelse af centrets kommende handleplan inviterer centret lærere, der arbejder med fremmedsprog, fra hele uddannelsessystemet til regionale interessentmøder. På møderne vil NCFF og centrets arbejdsopgaver blive præsenteret, herunder hvordan centret økonomisk vil kunne støtte projekter, der kan bidrage til at opfylde centrets formål. Herudover vil vi igennem diskussioner om udfordringer og muligheder for fremmedsprogene indhente input til, hvordan vi i det Nationale Center for Fremmedsprog bedst kan arbejde fremadrettet med hele uddannelsessystemet. Det er ligeledes vores forhåbning, at møderne kan understøtte den regionale netværksdannelse inden for fremmedsprogsområdet på tværs af institutioner. Deltagelsen i mødet er gratis. Vi håber at se mange grundskolelærere til arrangementet. Skriv til ncffost@hum.ku.dk, hvis du ønsker at deltage.

Start dato: 29. november 2018
Hjemmeside:
Pris: Gratis

Oprettet: 9. november 2018

Årskonference i Falihos - historie og samfundsfag i praksis

Årskonferencen kommer denne gang helt ned i praksis og ud i undervisningsvirkeligheden. Der er afsat god tid til både praksisnære workshops og networking. Alle deltagere får et hæfte med konkrete undervisningsforslag.

Start dato: 29. november 2018
Hjemmeside: http://www.falihos.dk/arrangementer/rskonference-2018/
Pris: Gratis for medlemmer - 350kr for ikke-medlemmer

Oprettet: 9. september 2018

Inkluderende læringsmiljøer i skole og dagtilbud

I maj 2016 gav ekspertgruppen for inklusionseftersynet en række anbefalinger til kommuner om, hvordan man kan arbejde med at styrke inklusion i skolen. Denne konference giver inspiration til, hvordan I kan arbejde med at omsætte anbefalingerne til udvikling af inkluderende læringsmiljøer i både dagtilbud og skole indenfor fem temaer: Fysiske rammer og rum – Forældresamarbejde – Børneinddragelse - Samarbejde med lokalsamfund - Varieret skoledag

Start dato: 29. november 2018
Hjemmeside: http://ucc.dk/aktuelt/konferencer/inkluderende-laeringsmiljoer-i-skole-og-dagtilbud
Pris: 150 kr

Oprettet: 27. august 2018

Dialogmøde med Det Nationale Center for Fremmedsprog

Dialogmøde på UC Syd, Campus Haderslev, d. 3. december kl. 09.30-13.30. Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF), der har adresse i hhv. Øst- og Vestdanmark, skal arbejde for at få flere elever og studerende til at vælge sprog og generelt løfte sprogområdet på tværs af hele uddannelsessystemet. I forbindelse med udarbejdelse af centrets kommende handleplan inviterer centret lærere, der arbejder med fremmedsprog, fra hele uddannelsessystemet til regionale interessentmøder. På møderne vil NCFF og centrets arbejdsopgaver blive præsenteret, herunder hvordan centret økonomisk vil kunne støtte projekter, der kan bidrage til at opfylde centrets formål. Herudover vil vi igennem diskussioner om udfordringer og muligheder for fremmedsprogene indhente input til, hvordan vi i det Nationale Center for Fremmedsprog bedst kan arbejde fremadrettet med hele uddannelsessystemet. Det er ligeledes vores forhåbning, at møderne kan understøtte den regionale netværksdannelse inden for fremmedsprogsområdet på tværs af institutioner. Deltagelsen i mødet er gratis. Vi håber at se mange grundskolelærere til arrangementet. Skriv til ncffvest@cc.au.dk, hvis du ønsker at deltage.

Start dato: 3. december 2018
Hjemmeside:
Pris: Gratis

Oprettet: 11. november 2018

Dialogmøde med Det Nationale Center for Fremmedsprog

Dialogmøde på Aalborg Kommune, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby d. 4. december kl. 09.30-13.30. Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF), der har adresse i hhv. Øst- og Vestdanmark, skal arbejde for at få flere elever og studerende til at vælge sprog og generelt løfte sprogområdet på tværs af hele uddannelsessystemet. I forbindelse med udarbejdelse af centrets kommende handleplan inviterer centret lærere, der arbejder med fremmedsprog, fra hele uddannelsessystemet til regionale interessentmøder. På møderne vil NCFF og centrets arbejdsopgaver blive præsenteret, herunder hvordan centret økonomisk vil kunne støtte projekter, der kan bidrage til at opfylde centrets formål. Herudover vil vi igennem diskussioner om udfordringer og muligheder for fremmedsprogene indhente input til, hvordan vi i det Nationale Center for Fremmedsprog bedst kan arbejde fremadrettet med hele uddannelsessystemet. Det er ligeledes vores forhåbning, at møderne kan understøtte den regionale netværksdannelse inden for fremmedsprogsområdet på tværs af institutioner. Deltagelsen i mødet er gratis. Vi håber at se mange grundskolelærere til arrangementet. Skriv til ncffvest@cc.au.dk, hvis du ønsker at deltage.

Start dato: 4. december 2018
Hjemmeside:
Pris: Gratis

Oprettet: 11. november 2018

Dialogmøde med Det Nationale Center for Fremmedsprog

Dialogmøde på Skanderborg Gymnasium d. 5. december kl. 09.30-13.30. Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF), der har adresse i hhv. Øst- og Vestdanmark, skal arbejde for at få flere elever og studerende til at vælge sprog og generelt løfte sprogområdet på tværs af hele uddannelsessystemet. I forbindelse med udarbejdelse af centrets kommende handleplan inviterer centret lærere, der arbejder med fremmedsprog, fra hele uddannelsessystemet til regionale interessentmøder. På møderne vil NCFF og centrets arbejdsopgaver blive præsenteret, herunder hvordan centret økonomisk vil kunne støtte projekter, der kan bidrage til at opfylde centrets formål. Herudover vil vi igennem diskussioner om udfordringer og muligheder for fremmedsprogene indhente input til, hvordan vi i det Nationale Center for Fremmedsprog bedst kan arbejde fremadrettet med hele uddannelsessystemet. Det er ligeledes vores forhåbning, at møderne kan understøtte den regionale netværksdannelse inden for fremmedsprogsområdet på tværs af institutioner. Deltagelsen i mødet er gratis. Vi håber at se mange grundskolelærere til arrangementet. Skriv til ncffvest@cc.au.dk, hvis du ønsker at deltage.

Start dato: 5. december 2018
Hjemmeside:
Pris: Gratis

Oprettet: 11. november 2018

* Julestue på Eksistensen *

Det bliver sikkert koldt udenfor på denne decembereftermiddag, derfor varmer vi stuerne op til sang og julestemning torsdag den 6. december, hvor vi åbner dørene til Eksistensens allerførste julestue. Dørene vil være åbne fra kl 15 til kl 18, og du kan komme en halv time, eller blive til alle tre, det bestemmer du helt selv. Eftermiddagen vil byde på forskellige elementer, alle med hovedtemaet: JUL Der vil være glögg og æbleskiver, vaniljekranse og klejner, kaffe og te. Der vil være en gammeldags tombola, hvor du kan vinde alt fra en god flaske vin til noget godt at læse i til de mange gode julestunder, december kan bringe. Vi vil synge masser af gode julesalmer, akkompagneret af pianist og gode sangstemmer. Der vil være åbent for bogsalg og mulighed for at få din gave pakket fint ind. Der vil være et klippe-klistre-hjørne, hvor både du og dine børn kan lave noget fint til juletræet, både julehjerter, stjerner og guirlander. Der vil være masser af skabeloner og julepapir, så du behøver ikke have andet end din kreativitet og fingerfærdighed med. Og så vil der selvfølgelig være et juletræ! Vi glæder os meget til at se jer alle, store som små, og håber I vil være med til at gøre eftermiddagen hyggelig, varm og julet. Tid: 15-18

Start dato: 6. december 2018
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/184049222475516/
Pris: Gratis

Oprettet: 2. november 2018

Karaktergivning i folkeskolen

Karaktergivning i folkeskolen Få et fælles sprog og fokus på kvalitet i karaktergivning v. Klaus Fink Torsdag den 6. december kl. 13:45 - 17:00 på Lundgårdskolen, Tjørring (7400 Herning). Vi tilbyder et kursus, der indeholder: Modul1: kl. 14-15: Alle overbygningslærere  Hvilke formelle regler er der til karaktergivning?  Hvilke elementer kan indgå i bedømmelsesgrundlaget for en karakter? Og hvilke kan ikke? Absolut karaktergivning og relativ karaktergivning. Hvordan kan den løbende evaluering bruges til karaktergivning?  7-trinsskalaen – hvorfor det?  Forbindelsen mellem Fælles Mål og karaktergivning  Hvordan skal og kan karakterbekendtgørelsen og de vejledende karakter-beskrivelser bruges til karaktergivning?  Hvad gør vi med elever, der forsømmer meget og ikke afleverer? Modul 2: kl. 15-17: Matematiklærere Hvad siger prøvebekendtgørelsen og de vejledende karakterbeskrivelser om de tre dele af faget: ”Matematik uden hjælpemidler”, ”Matematik med hjælpemidler” og ”Mundtlig matematik” Hvordan kobles Fælles Mål, den løbende evaluering, prøvebekendtgørelsen, vurderingskriterierne og de vejledende karakterbeskrivelser sammen til en fair og retvisende bedømmelse? Bedømmelse af elevernes præstationer i hverdagen, herunder ”Matematik uden hjælpemidler”, ”Skriftligt arbejde” (opgaveløsning, projektarbejde og matematikrapporter) samt ”Mundtligt arbejde med problemløsning og fremlæggelser”. Hvilke undervisningssituationer kan skabe grundlag for en bedømmelse, der både kan bruges til feedback og til standpunktskarakterer på en enkel måde. Pris for modul 1: 200 kr. Pris for modul 1 +2: Medlemspris 200 kr. Ikke-medlem 500 kr. Der er kaffe og kage med i prisen. Med venlig hilsen Bestyrelsen, kreds 4 Tilmelding senest den 30. november til: tina.vrensted.ritter@skolekom.dk

Start dato: 6. december 2018
Hjemmeside:
Pris: 200-500

Oprettet: 2. oktober 2018

Østjysk H&D-kursus: "Automata i H&D - teknologisk dannelse"

Lær at designe og bygge ”Automata” - små maskiner i træ, plastik og andre formbare materialer til din undervisning helt op til H&D-valgfaget. Værktøjer, maskiner og mekaniske mekanismer, der kan bevæge sig, og som dine elever selv kan fremstille er i fokus, når Finn Skaarup og Morten Brøndlund sætter teknologisk dannelse på dagsordenen i faget ”håndværk og design”. Mange tror, at teknologi handler om kodning og digitalisering, men teknologi er i høj grad også mekanik og design, derfor er det vigtigt, at vi i H&D skaber fundamentet for teknologisk dannelse ved at guide eleverne i at bygge finurlige opfindelser og mekaniske mekanismer, som også kan indgå i tekstile designløsninger. På kurset vil du møde et væld af gode idéer/H&D-oplæg og selv prøve at løse og fremstille nogle. De fleste er lige til at byde dine elever, andre kan bruges som inspiration til delløsninger i dine ældste elevers designopgaver. Vel mødt! fakta: Tid: torsdag d. 6. december 2018 kl. kl. 15.00 - 21.00 (kaffe på vogn fra 14.30 i trapperum) Sted: H&D-lokaliteterne på VIA, Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C Instruktør: Finn Skaarup (opfinderen fra Rønde) og Morten Brøndlund Begge H&D-lærere på Rønde Privatskole. Pris ink. let traktement: 550,- kr. Medlemmer: 250 kr. KIU- og H&D-Studerende medlemmer: gratis ved tilmelding. Tilmelding senest: Mandag den 26 november 2018 via: http://haandvaerkogdesign.dk/kalender. Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Wisti Pedersen-mail: wp@foraeldreskolen.dk eller på tlf. 23677000

Start dato: 6. december 2018
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus-automata-i-hd-teknologisk-dannelse
Pris: Pris ink. let traktement: 550,- kr. Medlemmer: 250 kr. KIU- og H&D-Studerende medlemmer: gratis ved tilmelding.

Oprettet: 11. oktober 2018

Østjysk H&D-kursus- Dubleret: "Skål for Julen" Trædrejning af skåle ll

… Og skål for at det nu er blevet obligatorisk at udbyde H&D valgfaget på alle landets skoler og endda som et prøvefag. Da faglig progression er grundlæggende i H&D, kommer vi ikke uden om, at gentænke trædrejning som færdighed med elever fra 6. klasse til og med prøven i 8. klasse. Langs-drejning som teknik, kan være det nye og inspirerende element for elevers videre læring og virkelyst i sidste fase af faget og i begyndelsen af H&D-valgfaget. Tværs-drejning, eksempelvis af træskåle, kan dertil udvide elevernes ”palet af skills” til udtænkning af nye løsninger i de mere og mere udfordrende designopgaver. Derfor tilbydes du dette grund/genoptræningskursus i tværs-drejning. Der vil også blive tid til drøftelser om drejeteknik/ metodik, samt om hvordan vi rent fyssisk bliver klar til trædrejningen i valgfaget. Udover at Du her kan få opøvet dine egne drejefærdigheder, kan Du også få lavet årets flotteste julegaver i form af fade og skåle. Bemærks at dette er et dubleringskursus af trædrejekurset i november. Velmødt! Fakta: Tid: Fredag den 7. dec. kl. 16.30 - 21.00 og lørdag den 8. december kl. 9.00 - 15.00 . (samlet 11 timer) deltagerbevis udstedes sidst på kurset. Sted: Trædrejeværkstedet. Gl. hovedvej 17. 8410 Rønde. Instruktør: Trædrejer og ungdomsskolelærer Finn Lading. www.traesplint.dk Pris: Medlemmer: 700 kr. andre: 900 Kr. H&D-studerende medlemmer: 500- kr. incl. forplejning og intro træ - materialer til skåle kan medbringes eller bøbes på stedet. Tilmelding. lige herunder senest mandag den 26. november 2018 via: www.håndværkogdesign.dk/kalender Max 11 deltagere efter først til mølleprincip Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Wisti Pedersen - mail: wp@foraeldreskolen.dk eller på tlf. 23677000

Start dato: 7. december 2018
Slut dato: 8. december 2018
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus-dubleret-sk%C3%A5l-julen-tr%C3%A6drejning-af-sk%C3%A5le-ll
Pris: Pris: : 900 Kr. Medlemmer: 700 kr.H&D-studerende medlemmer: 500-

Oprettet: 9. november 2018

Temadag om overgangen til skole, når man har Cerebral Parese - Hvordan kan vi som fagpersoner bidrage til at sikre den bedst mulige overgang?

Arbejder du med børn med Cerebral Parese i overgangen til skole, så er dette arrangement måske noget for dig!

Start dato: 14. december 2018
Hjemmeside: http://elsassfonden.dk/instituttet/aktiviteter/fagpersoner/temadag-for-fagfolk/
Pris: 295

Oprettet: 17. oktober 2018

Østjysk H&D-kursus: "”Designprocesser i H&D - Skitsering” ved Mette Volf

I håndværksfaget Håndværk og design er designprocesser den røde tråd i undervisningen, og et must for alle H&D-undervisere, at holde sig skarp i. Derfor indbydes du igen, sammen med nye H&D-studerende og KIU-efteruddannelses kursister, til at deltage i dette enestående designkursus. Det er igen Arkitekt Mette Volf, der vil uddybe designprocessens første faser; idégenerering og skitsering både teoretisk og med indlagte nye småøvelser. Teorien vil sidst på dagen blive konkret afprøvet via en ny eksemplarisk 6.-7. klasses H&D-designopgave, med fokus på problemløsning og æstetik, som løses/designes efter de anviste metoder og processer, så langt at du som kursist vil kunne fortsætte hjemme eller i H&D-lokalet frem til et færdigt produkt. Det sidste er ikke et krav for deltagelse i kurset. Præsentation og evaluering af de H&D-studerendes designprodukter - og evt. dit og andres - vil Mette Volf forestå på H&D-Caféen: ”Evaluering i H&D” torsdag den 21. marts 2019. Velmødt! Fakta: Tid: Tirsdag d. 8. januar 2019 kl. kl. 15.00 - 20.30 (kaffe på vogn fra 14.30 i trapperum) Sted: H&D-lokaliteterne på VIA, Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C Instruktør: Mette Volf Cand. Arch. Ph.D, Inst. For Æstetik og Kommunikation, AU - Arkitektskolen Aarhus. Pris ink. let traktement: Medlemmer: 50 kr. andre: 300 Kr. Studerende/ KIU-efteruddannelses-kursister: gratis ved tilmelding.

Start dato: 8. januar 2019
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus-%E2%80%9Ddesignprocesser-i-hd-skitsering%E2%80%9D-ved-mette-volf
Pris: Medlemmer: 50 kr. andre: 300 Kr. Studerende/ KIU-efteruddannelses-kursister: gratis ved tilmelding.

Oprettet: 16. september 2018

Fransklærernes Dag 2019

J’aime écrire – mais comment ? En dag med fokus på skriftlighed i franskundervisningen Dagen har fokus på det skriftlige arbejde i franskundervisningen. Vi taler om hvordan man kan hjælpe sine elever til at planlægge og tilrettelægge en tekst i forhold til forskellige teksttyper. Vi skal også tale om hvordan eleverne kan udnytte de mange digitale værktøjer i deres skriftlige arbejder. Og så skal vi diskutere hvordan man kan give sine elever konstruktiv feedback på deres skriftlige arbejder uden at tage modet fra dem. Herudover får vi inspiration til hvordan de skriftlige prøver i fransk kan bruges i den daglige undervisning. Som noget nyt giver kurset jer mulighed for at træne jeres mundtlige sprogfærdighed. Og så er Fransklærernes Dag ikke mindst din mulighed for at møde fransklærere fra hele landet til faglig sparring. Målgruppe: fransklærere i grundskolen inden for alle skoleformer Tidspunkt: torsdag d. 31. januar 2019 kl. 10.00-16.30 Sted: CFU, Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Pris: medlemmer af Sproglærerforeningen 950 kr.; ikke-medlemmer 1.250 kr. Tilmelding: senest d. 15. januar 2019 via sproglaererforeningen.dk

Start dato: 31. januar 2019
Hjemmeside: http://www.sproglaererforeningen.dk
Pris: medlemmer 950; ikke-medlemer 1.250

Oprettet: 30. juni 2018

Sprog og kommunikation hos børn og unge med autisme

Denne kursusdag handler om børn og unge med autisme, med særligt fokus på deres sprog og kommunikation. Vi vil bl.a. komme omkring følgende emner: -Den store spredning i sproglige og kommunikative færdigheder – fra børn uden talesprog til speedsnakkende ”foredragsholdere” . -Tosprogethed ved autisme – både når dansk er andetsproget, og når dansk er førstesproget, men engelsk kommer (tidligt) ind fra højre. -Pædagogiske indsatser til styrkelse af sprog og kommunikation – hver ting til sit menneske med autisme. Den nyeste viden inden for området vil blive præsenteret i et letforståeligt sprog og med cases og videoklip. Dagen afslutter med en workshop-præget udveksling af og hjælp til udfordringer i det daglige arbejde med mennesker med autisme. Underviser: v/Cecilia Brynskov, ph.d., indehaver af Autismeklinikken og ekstern lektor på Københavns Universitet (Audiologopædi) og Aarhus Universitet (Psykologi) Pris: 1150kr ex. moms inkl. forplejning hele dagen. Betales Via. EAN. eller bank overførelse. Tilmelding: på pia.fenger@outlook.dk, eller på hjemmesiden www.lindbergfenger.dk, Tilmeldingsfrist: d. 25-02-2019 Sted: Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter, Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia. Program: 08.30-08.45 Kaffe 08.45-12.00 Undervisning 12.00-12.45 Frokost 12.45-13.45 Undervisning 13.45-14.00 Kaffe 14.00-15.00 Undervisning

Start dato: 5. marts 2019
Hjemmeside: http://www.lindbergfenger.dk
Pris: 1150 kr. excl moms

Oprettet: 19. oktober 2018