Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Fredensborg Lærerkreds Generalforsamling

Fredensborg Lærerkreds Generalforsamling Onsdag d.27.marts 2019 kl. 17 (smørrebrød ca. kl. 18.30) på Nivå Skole Nord, Mariehøj 501, 2990 Nivå I henhold til §5 i vedtægterne indkaldes hermed til ekstraordinær samt ordinær generalforsamling. Som indledning til generalforsamlingen har Kredsen indbudt borgmester Thomas Lykke Pedersen til oplæg/dialog om Ny Start (17.00-18.30). Først afholdes en Ekstraordinær Generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Forslag til vedtægtsændring Foreløbig dagsorden – Ordinær Generalforsamling 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning 3. Regnskab 4. Lokalaftale 2019-21. Præsentation samt drøftelse af kredsstyrelsesmandat ifm. forhandling. 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg af kredsstyrelsesmedlem, i henhold til vedtægterne 9. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal udformes skriftligt og være kredsformanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Kandidatnavn til valg, der ønskes udsendt sammen med den endelige dagsorden, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes senest 5 skoledage før generalforsamlingen. Fredensborg d. 22.februar 2019 Annette Hansen-Jacobsen, Kredsstyrelsen

Start dato: 27. marts 2019
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 22. februar 2019

Generalforsamling i Frederiksberg Lærerforening - kreds 12

Start kl. 17. FLF byder på mad. Se indkaldelse med foreløbig dagorden via hjemmesidelinket.

Start dato: 27. marts 2019
Hjemmeside: http://www.flfnet.dk/om-flf/generalforsamling/2019
Pris: Gratis for kredsens medlemmer - tilmelding til TR

Oprettet: 27. februar 2019

SAMSKABELSE OG KAPACITETSOPBYGNING

FAGLIG EFTERMIDDAG OM SAMSKABELSE OG KAPACITETS - OPBYGNING OG INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN ”MASTER I LÆREPROCESSER MED SPECIALISERING I OFFENTLIG KAPACITETSOPBYGNING OG SAMSKABELSE” ”Kapacitetsopbygning eller Capacity Building kan defineres som ’enhver handling, der medvirker til at forbedre individers, organisationers eller systemers evne til at nå egne mål.’ Organisationen skal understøtte sine medarbejdere i at forbedre evnen til at nå målet om høj faglig kvalitet og effekt i forhold til ressourceforbruget. Samtidig skal borgerne og brugerne - hvad enten disse er patienter, elever, arbejdsledige eller på anden måde i en livssituation, der knytter dem til det offentlige - understøttes i at nå egne mål.” - Professor Hanne Kathrine Krogstrup. PROGRAM 15.00-15.15 Velkomst Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU. 15.15-15.45 Når vaner og rutiner er hindringer for forandring Alle organisationer danner institutionelle ordener som kan fungere som barrierer for forandring. Hvordan dannes institutionelle ordener egentlig og hvilke ”sandheder” gælder i organisationer? Med udgangspunkt i bogen ’Immunity to change’ præsenteres en metode som kan anvendes til at udfordre eksisterende vaner og rutiner (institutionelle ordener) på det individuelle og gruppe/team niveau. Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU. 15.45-16.15 Samskabelse er sat på dagsordenen: Hvor kommer begrebet fra, og hvad er de professionelles rolle i samskabelsesprocessen? Samskabelse er en del af en meget bredere styringstrend der i flere sammenhænge ses som et alternativ til New Public Management; denne styringstrend kaldes Collaborative Governance og rummer mange varianter af samskabelsesprocesser og metoder. Disse introduceres ligesom der ses nærmere på offentlige medarbejderes rolle i samskabelse som metode til kvalificering af velfærdsstatslige ydelser. Lektor Jacob Brix, Institut for Læring & Filosofi, AAU. 16.15-16.45 Hvordan dannes en evalueringskultur i praksis? Der er i stigende grad krav om evaluering og etablering af en evalueringskultur i offentlige organisationer. Oplægget indledes med at definere begrebet programevaluering og herefter introduceres begrebet opbygning af evalueringskapacitet som grundlag for etableringen af en evalueringskultur. Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU. 16.45-17.15 Introduktion til MOKS-uddannelsen. Som følge af en kontinuerlig udbredelse af organisationsopskriften ’samskabelse’ er der et øget behov for viden om effektfulde samskabelsesprocesser. MOKS-uddannelsen som blev etableret i 2018 søger at efterkomme den stigende efterspørgsel af viden om ledelse af samskabelsesprocesser og opbygningen af den organisatoriske kapacitet hertil. Uddannelsens formål, mål, undervisningsmetoder og indhold præsenteres. Professor Hanne Kathrine Krogstrup og Lektor Jacob Brix, Institut for Læring & Filosofi, AAU.

Start dato: 27. marts 2019
Hjemmeside: http://kortlink.dk/wndg
Pris: Gratis

Oprettet: 23. januar 2019

generalforsamling

Den faglige forening Håndværk og Design indkalder hermed til generalforsamling lørdag den 27. april kl. 15-17 på Design-og Håndværksefterskolen i Skjern. Dagsorden ifølge vedtægter. Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter konferencen Vide rammer - eksemplariske eksempler til H&D undervisningen.

Start dato: 27. marts 2019
Hjemmeside: http://www.håndværkogdesign.dk
Pris:

Oprettet: 10. marts 2019

SAMSKABELSE OG KAPACITETSOPBYGNING

FAGLIG EFTERMIDDAG OM SAMSKABELSE OG KAPACITETS - OPBYGNING OG INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN ”MASTER I LÆREPROCESSER MED SPECIALISERING I OFFENTLIG KAPACITETSOPBYGNING OG SAMSKABELSE” ”Kapacitetsopbygning eller Capacity Building kan defineres som ’enhver handling, der medvirker til at forbedre individers, organisationers eller systemers evne til at nå egne mål.’ Organisationen skal understøtte sine medarbejdere i at forbedre evnen til at nå målet om høj faglig kvalitet og effekt i forhold til ressourceforbruget. Samtidig skal borgerne og brugerne - hvad enten disse er patienter, elever, arbejdsledige eller på anden måde i en livssituation, der knytter dem til det offentlige - understøttes i at nå egne mål.” - Professor Hanne Kathrine Krogstrup. PROGRAM 15.00-15.15 Velkomst Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU. 15.15-15.45 Når vaner og rutiner er hindringer for forandring Alle organisationer danner institutionelle ordener som kan fungere som barrierer for forandring. Hvordan dannes institutionelle ordener egentlig og hvilke ”sandheder” gælder i organisationer? Med udgangspunkt i bogen ’Immunity to change’ præsenteres en metode som kan anvendes til at udfordre eksisterende vaner og rutiner (institutionelle ordener) på det individuelle og gruppe/team niveau. Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU. 15.45-16.15 Samskabelse er sat på dagsordenen: Hvor kommer begrebet fra, og hvad er de professionelles rolle i samskabelsesprocessen? Samskabelse er en del af en meget bredere styringstrend der i flere sammenhænge ses som et alternativ til New Public Management; denne styringstrend kaldes Collaborative Governance og rummer mange varianter af samskabelsesprocesser og metoder. Disse introduceres ligesom der ses nærmere på offentlige medarbejderes rolle i samskabelse som metode til kvalificering af velfærdsstatslige ydelser. Lektor Jacob Brix, Institut for Læring & Filosofi, AAU. 16.15-16.45 Hvordan dannes en evalueringskultur i praksis? Der er i stigende grad krav om evaluering og etablering af en evalueringskultur i offentlige organisationer. Oplægget indledes med at definere begrebet programevaluering og herefter introduceres begrebet opbygning af evalueringskapacitet som grundlag for etableringen af en evalueringskultur. Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU. 16.45-17.15 Introduktion til MOKS-uddannelsen. Som følge af en kontinuerlig udbredelse af organisationsopskriften ’samskabelse’ er der et øget behov for viden om effektfulde samskabelsesprocesser. MOKS-uddannelsen som blev etableret i 2018 søger at efterkomme den stigende efterspørgsel af viden om ledelse af samskabelsesprocesser og opbygningen af den organisatoriske kapacitet hertil. Uddannelsens formål, mål, undervisningsmetoder og indhold præsenteres. Professor Hanne Kathrine Krogstrup og Lektor Jacob Brix, Institut for Læring & Filosofi, AAU.

Start dato: 28. marts 2019
Hjemmeside: http://kortlink.dk/wnda
Pris: Gratis

Oprettet: 23. januar 2019

Generalforsamling i Egedal Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Egedal Lærerkreds torsdag den 28. marts 2019 kl. 17.15 i Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. Fra kl. 17.15 – 18.15 har vi inviteret medlemmerne i Egedal kommunes Skoleudvalg til at komme og få en snak med de fremmødte om skolernes udfordringer. Her får du chancen for at snakke med de fem politikere, der sidder i udvalget. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Fastlæggelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5. Beretning 6. Vedtægtsændringer 7. Regnskaber a. Driftsregnskab b. Regnskab for Aktivitetsfonden c. Regnskab for Udlagt Særlig Fond 8. Indkomne forslag. 9. Budget og fastsættelse af kredskontingent 10. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være modtaget på kredskontoret, Rørsangervej 13 3650 Ølstykke eller mail: 033@dlf.org senest 14. marts 2019. Steen Herløv Madsen Kredsformand, Egedal Lærerkreds (033) Du bedes tilmelde dig til din TR eller kredskontoret senest torsdag 21. marts, hvis du deltager i spisningen efter generalforsamlingen.

Start dato: 28. marts 2019
Hjemmeside: http://www.egedallærerkreds.dk
Pris:

Oprettet: 7. februar 2019

Kreds 134, Seniorklub Djursland: Årsmøde

28. marts kl. 11 afholder Seniorklub Djursland årsmøde på Pindstrup Centret, Johs. La. Cours Alle, 8550 Ryomgård. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering v. kredsformand Lisbeth Bøwes, 3.Formandens beretning, 4. Orientering om klubbens udadrettede arbejde, 5. Orientering om årets forbrug, 6. Indkomne forslag, 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Knud Erik Jensen, Erik Petersen og Jørn Madsen. Hans Græsborg Pedersen og Lilian Melchiorsen er på valg som suppleanter. 8. Forslag og ideer til arrangementer. 9. Eventuelt. NB: Forslag der behandles under punkt 6 skal være bestyrelsen in hænde senest den 18. marts. Mødet er forbeholdt medlemmer. Efter at dagsordenen er behandlet byder klubben på en ret mad og socialt samvær. Med venlig hilsen Jørn Madsen, telefon: 29885768. Mail: joernlambertmadsen@gmail.com

Start dato: 28. marts 2019
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 6. februar 2019

Generalforsamling i Bornholms Lærerforening Kreds 71

Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 29. marts 2019, klokken 16.00 på Åvangsskolen i ”Aktivitetssalen”, Merkurvej 12, 3700 Rønne. Dagsorden ifølge vedtægterne. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Kommandantgården, Rosengade 2 B, 3700 Rønne eller pr. mail: 071@dlf.org, senest ti dage før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden ses på www.BLFnet.dk. Endelig dagsorden udsendes til skolerne m.fl. senest fem dage før generalforsamlingen, og vil samtidig blive lagt ud på foreningens hjemmeside, hvor der kan læses mere om tilmelding til bespisning m.m.

Start dato: 29. marts 2019
Hjemmeside: http://www.blfnet.dk
Pris: 0

Oprettet: 20. februar 2019

Østjysk H&D-kursus: "Bliv tryg i rammetryks-teknik"

Rammetryk er et spændende håndværk som er fantastisk at arbejde med, både som privatperson og navligt i H&D-faget lige fra 5. klasse helt og helt op til valgfagets eksamen. Deltag derfor på dette spændende 2-dages kursus, og få en grundig introduktion til rammetrykkets forunderlige univers. Her prøver du det hele, lige fra at lave og klargøre en træramme med væv og emulsion, over at udvælge og klargøre et motiv med kontraster på computer, til at overføre motivet det til rammen. Selve trykningen kan laves på alt fra stof, akryldug til evt. lærred lige efter dit eget design og ønsker. Du lærer altså på dette 12-timers grundkursus, hele processen fra motiv til færdigt tryk. Der i vil løbet af kurset blive præsenteret flere gennemprøvede undervisningsforløb, lige fra 5. klasses projekter med logotryk på muleposer til valgfagsmuligheder. Vel mødt! Fakta: Tid: fredag d. 29. marts 2019 kl. 16.00 - 21.00 og lørdag d. 30. marts kl. 9.00 - 16.00 Sted: Mølleskolen i RY, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Instruktører: Anette Juhler – H&D-lærer på Mølleskolen. Pris: 1200,- kr. Medlemspris: 800,- kr. H&D-studerende medlemmer: 550,- kr. Inkl. 2 stk. rammer og 1 rakel. Tilmelding senest fredag den 22. marts 2019 lige herunder - Max 14 deltagere - først til mølle princip Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Anette Juhler: Anette.Juhler@skolekom.dk eller på 21121118 . Afholdelses dato : Fredag, 29 marts, 2019 - 16:00 til Lørdag, 30 marts, 2019 - 16:00 Lukket: Nej Tilmelding nødvendig: ja Tilmeldingsfrist: Fredag, 22 marts, 2019 (Hele dagen) Tilmelding til: Anette Juhler Tilmeldings kontakt email: Anette.Juhler@skolekom.dk

Start dato: 29. marts 2019
Slut dato: 30. marts 2019
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus-bliv-tryg-i-rammetryks-teknikken
Pris: 1200 kr. Medlemmer: 800 kr. H&D-Studerende: 550 kr.

Oprettet: 28. oktober 2018

Fredericia Lærerkreds - Generalforsamling

Ordinær generalforsamling - kreds 112 Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 29. marts 2019 klokken 16.00 i Fredericia Idrætscenter, Cafe Fic, Vester Ringvej 100. Dagsorden iflg. vedtægterne. Foreløbig dagsorden:1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning. 4. Regnskaber 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af kontingent. 7. Eventuelt. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Kreds 112, Danmarksgade 11,2.th. 7000 Fredericia eller via e-mail 112@dlf.org senest tirsdag den 19. marts 2019 kl. 12.00. Endelig dagsorden udsendes til arbejdspladser torsdag d. 21. marts 2019 og på Kredsens hjemmeside www.fredericialaererkreds.dk Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret tlf. 75910900 senest torsdag den 14. marts 2019 kl. 12.00

Start dato: 29. marts 2019
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 0,00

Oprettet: 20. februar 2019

INFORMATIONSMØDE - MASTER I PÆDAGOGISK LEDELSE

INFORMATIONSMØDE Kom til informationsmøde for Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse (MPL) og mød uddannelsens faglige leder Dorte Ågård, som sammen med lektor Nanna Friche vil fortælle om uddannelsens opbygning og indhold. Kom og bliv klogere på uddannelsens perspektiver og relevans i forhold til dit eget arbejdsområde og find ud af, hvordan MPL kan være med til at udvikle både dig selv og din organisation. Mød derudover masterstuderende René Gregersen, som vil fortælle om sine oplevelser med MPL. Han er 44 år, skoleleder på Brovst Skole i Jammerbugt Kommune. Han har været leder på Brovst Skole i 10 år – 3 år som viceskoleleder og snart 7 år som skoleleder. ”Jeg har valgt at læse Master i pædagogisk ledelse, fordi jeg er optaget af, hvordan jeg som leder kan medvirke til at skabe og understøtte de bedst mulige rammer for den enkelte elevs læring. Denne opgave kræver, i min optik, ledelse, der har den nyeste teoretiske og forskningsbaserede viden, samt er i stand til at anlægge et kritisk blik på mængden af tiltag og påvirkninger, som kontinuerligt rammer folkeskolen. Jeg oplever, at jeg via min uddannelse, er blevet præsenteret for relevant teori og nyeste forskning i forhold til ledelse og pædagogik, som har gjort mig mere kvalificeret til at analysere og facilitere den pædagogiske og didaktiske praksis. Dette skyldes i høj grad, at den præsenterede teori og forskning knyttes til de studerendes praksis.”

Start dato: 1. april 2019
Hjemmeside: http://kortlink.dk/aau/wyvp
Pris: Gratis

Oprettet: 22. februar 2019

Generalforsamling i Solrød Lærerforening

Der indkaldes til ny ordinær generalforsamling tirsdag den 2. april 2019 klokken 16 på Uglegårdsskolen, Tingsryds Allé 25, 2680 Solrød Strand. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 23. marts 2019. e-mail: 045@dlf.org Endelig dagsorden udsendes på mail, lægges på hjemmesiden www.srlf.dk og ophænges på skolerne 5 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 2. april 2019
Hjemmeside: http://www.srlf.dk
Pris:

Oprettet: 12. marts 2019

Seniorer Kreds 112 - Assens og Helnæs

Afgang banegården 8.15 Erritsø v. Fakta 8.30 Seværdigheder i Assens, bl.a. Ernsts Samling og Toldbodmuseets skildring af liv og gerning. Frokost på Helnæs. Husk kaffe-te.

Start dato: 3. april 2019
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 400,00/450,00

Oprettet: 21. januar 2019

Sproglærerforeningens sprogkonference 2019

Tema: Hvordan får vi alle med i sprogundervisningen? Konferencen vil være en god blanding af teori og praksis. Du vil få ny viden og mulighed for at deltage i faglige diskussioner. Du vil få tips og ideer til din undervisning. Alle oplæg er tværsproglige og vil blive holdt på dansk. Målgruppe: alle sproglærere i grundskolen. Sted: Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100 Vejle. Tilmelding: senest 15. januar 2019.

Start dato: 4. april 2019
Hjemmeside: http://www.sproglaererforeningen.dk
Pris: medlemmer 1.495 kr., ikke-medlemmer 1.795 kr., lærerstuderende 700 kr.

Oprettet: 5. oktober 2018

INFORMATIONSMØDE - MASTER I PÆDAGOGISK LEDELSE

INFORMATIONSMØDE Kom til informationsmøde for Master i Læreprocesser med specialiseringi Pædagogisk Ledelse (MPL) og mød uddannelsens faglige leder Dorte Ågård, som sammen med lektor Nanna Friche vil fortælle om uddannelsens opbygning og indhold. Kom og bliv klogere på uddannelsens perspektiver og relevans i forhold til dit eget arbejdsområde og find ud af, hvordan MPL kan være med til at udvikle både dig selv og din organisation.

Start dato: 4. april 2019
Hjemmeside: http://kortlink.dk/aau/wyvr
Pris: Gratis

Oprettet: 22. februar 2019

Generalforsamling i F4 ved Lolland-Falsters Lærerforening

Der afholdes generalforsamling for medlemmer af Fraktion 4 torsdag den 4.april kl.11 på Kulturværket i Maribo. Dagsorden ifølge vedtægterne. Eventuelle forslag kan indsendes til Dorthe Jørgensen doraage@post.tele.dk senest 21. marts 2019. Efter generalforsamlingen er styrelsen vært ved en let frokost hvorfor tilmelding til spisning er nødvendig. Dorthe Jørgensen tager imod på mail: doraage@post.tele.dk senest 25. marts 2019.

Start dato: 4. april 2019
Hjemmeside: http://068@dlf.org
Pris:

Oprettet: 11. marts 2019

Bundlinjen er nået - om offentlig ledelse på markedsvilkår

Fyraftensmøde for ledere i det offentlige - og for dem de leder: Fredag den 5. april kl. 15-18 i Festsalen, Skt. Andreas Kirke, Gothersgade 148, København kan I høre: lektor emeritus Lejf Moos tale om Glidninger fra en dannelses- til en markedsdiskurs lærer Simon Malkenes, Oslo, tale om Oslo Kommunes manipulationer for at få skolevæsnet til at ligne en succes Biskop Peter Skov-Jakobsen tale om at være unyttig og arbejde uden bundlinje. Arrangementet er gratis og tilmelding ikke nødvendig. arrangør: Tænketanken Sophia i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste i København-Frederiksberg og Københavns Lærerforening

Start dato: 5. april 2019
Hjemmeside: http://www.sophia-tt.org
Pris: gratis

Oprettet: 18. marts 2019

Kursus. Teknologi, pædagogik, inklusion

9. april i Kolding kl. 10-15. Kom på kursus og få inspiration til at bruge digitale teknologier til at skabe bedre faglige og sociale fællesskaber for alle elever i klassen. Kurset arrangeres af Socialt Udviklingsenter SUS og Unges Uddannelsescenter. Læs mere om teknologi, pædagogik og inklusion på inkludigi.dk.

Start dato: 9. april 2019
Hjemmeside: http://www.sus.dk.kalender
Pris: Gratis

Oprettet: 25. februar 2019

Fyraftensmøde: Mød en chefredaktør

Mandag d. 22. april 2019 kl. 16.00-18.00 i Dansklærerforeningens Hus på Frederiksberg. Brug din forening og mærk gnisten! Medlemmer af Dansklærerforeningen, kom til fyraftensmøde i Dansklærerforeningens Hus på Frederiksberg! Det bliver et møde i danskfagets, bøgernes og undervisningens tegn. Fra kl. 16-18 vil der være forfriskninger og spændende oplæg. Udover en rundtur i Dansklærerforeningens Hus får du også mulighed for at møde medlemmer af folkeskolesektionens bestyrelse. Mød en chefredaktør: en eftermiddag med gode bøger med Lotte Hjortshøj, redaktionschef hos Dansklærerforeningens Forlag. Lotte Hjortshøj er redaktionschef for en lille redaktion, der holder til på 1. salen i Dansklærerforeningens villa på Frederiksberg. De har alle en danskfaglig baggrund og brænder for danskfaget, foreningen og bøgerne. Dansklærerforeningen valgte at etablere sit eget forlag i 1980 efter at have udgivet bøger sammen med andre forlag siden 1885. Mens alle bøger de første årtier var rettet mod gymnasiet, har Dansklærer- foreningen de seneste mange år også udgivet mange undervisningsmaterialer til folkeskolen og læreruddannelsen.

Start dato: 22. april 2019
Hjemmeside: http://www.kortlink.dk/x5n5
Pris: Gratis - kun for medlemmer af Dansklærerforeningen

Oprettet: 6. december 2018

Kursus - Teknologi, pædagogik, inklusion

23. april i Bagsværd. Kom på kursus og få inspiration til at bruge digitale teknologier til at skabe bedre faglige og sociale fællesskaber for alle elever i klassen. Kurset arrangeres af Socialt Udviklingsenter SUS og Unges Uddannelsescenter. Læs mere om teknologi, pædagogik og inklusion på inkludigi.dk.

Start dato: 23. april 2019
Hjemmeside: http://www.sus.dk.kalender
Pris: Gratis

Oprettet: 25. februar 2019