Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling i Viborg Lærerkreds

Viborg Lærerkreds afholder generalforsamling i BDO-loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg torsdag d. 14. marts 2019. Program: Kl. 16.00: Dørene åbnes Kl. 17.00 – 17.30: Mød Viborg Kommunes nye skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang (gæst) 17.30 – 19.15: Spisning Kl. 19.15 - ca. 21.30: Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på jewi@dlf.org senest søndag d. 3. marts 2019. Tilmelding til spisning gennem din TR eller direkte til kredskontoret (140@dlf.org eller 8662 9300) senest tirsdag d. 26. februar 2019. Endelig dagsorden vil fremgå af kredsens hjemmeside og nyhedsbrev, som udsendes til alle medlemmer. Vel mødt! Venlig hilsen Kredsstyrelsen, Viborg Lærerkreds

Start dato: 14. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 14. januar 2019

Generalforsamling Billund Lærerkreds

Ordinær generalforsamling i Billund Lærerkreds - kreds 105. Tidspunkt: 17.30 Sted: Hotel Svanen, Hedemarken 22, Grindsted Dagsorden i følge vedtægterne. https://dlfinsite.dlf.org/login.aspx?

Start dato: 14. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds105.dk
Pris:

Oprettet: 11. januar 2019

Kursus: Læsefidusen - hele danskfaget i ét system

Mandag d. 18. marts 2019 kl. 15.00-18.00 på Vestegnens Privatskole i Taastrup. Kursus ved de tre forfattere bag Læsefidussystemet: Dorrit Bang, Bente Østergaard Pedersen og Maj-Britt Westi, som er aktive undervisere i danskfaget. Læsefidussystemet bygger på praksisviden, som er forankret i opdateret forskningsbaseret viden; med udgangspunkt i Fælles Mål. Systemet understøtter dansklærerens systematiske, konkrete og eksplicitte undervisning i arbejdet med strategier (fx læsefiduser og forældrefiduser i elevbøgerne). Kom og få fidus til undervisning med Læsefidusen. Kurset sætter fokus på organisering af undervisning især i forhold til: - læring som en elevaktiv proces i fællesskab og individuelt; - undervisningsdifferentiering i ordafkodning og sprogforståelse; - forældresamarbejde om den enkelte elevs læse-skriveudvikling gennem MIT KONTAKTKORT; - mål og evaluering - ikke mindst elevens selvevaluering - i det daglige arbejde i danskfaget. Undervejs i kurset præsenteres elevbøgerne. MIN LÆSEBOG indeholder tre tilgange til tekster: LYT OG TAL: relevant børnelitteratur til dialogisk læsning, sprogforståelse og dannelse som menneske LÆS OG LÆS: afkodningstekster med progression i ordmaterialet til gentaget læsning og læseforståelse LÆS OG SKRIV: fiktion og faktatekster til genreforståelse og faglig læsning og skrivning. MIN ARBEJDSBOG understøtter de tre tilgange til tekster gennem skriftlige opgaver med fokus på: ordkendskab, lytteforståelse, analyse og syntese, øveord (hyppige ord) til læsning og stavning, læseforståelse og genreforståelse. Alle deltagere får et eksemplar af Læsefidusen. Min læsebog 1 og Læsefidusen. Min arbejdsbog 1 af Dorrit Bang, Bente Østergaard Pedersen og Maj-Britt Westi.

Start dato: 18. marts 2019
Hjemmeside: http://dansklf.dk/grundskolen/kurser_og_aktiviteter/danskl%C3%A6rerforeningens_kurser/kursus_nyt_l%C3%A6sefidusen_%E2%80%93_hele_1
Pris: 550 kr. (eks. moms) for medlemmer af Dansklærerforeningen, 850 kr. (eks. moms) for ikke-medlemmer

Oprettet: 6. december 2018

Generalforsamling for Brøndby Lærelforening -kreds 15

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019 klokken 17:00 på Brøndby Strand Skole, indskolingsafdelingen. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest den 8. marts 2019. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 19. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds15.org
Pris:

Oprettet: 8. januar 2019

Generalforsamling i Ishøj Lærerkreds – kreds 18

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 2019 klokken 16.15 på Vejlebroskolen. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest den 6. marts 2019. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 20. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds18.dk
Pris:

Oprettet: 7. januar 2019

Generalforsamling Furesø Lærerkreds

GENERALFORSAMLING I Furesø Lærerkreds Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 16.30 på Syvstjerneskolen FORELØBIG DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af honorarer m.v. til styrelsesmedlemmer 6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent for det følgende kalenderår. 7. Evt. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, må være formanden skriftligt i hænde senest d. 10.03.2019 på 028@dlf.org Efter generalforsamlingen er der spisning og hyggeligt samvær. Af hensyn til traktementet skal der ske tilmelding til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest tirsdag d. 12.03.19. Furesø Lærerkreds, Danmarks Lærerforening, Kreds 28, Kirke Værløsevej 26 1,3. 3500 Værløse tlf. 93 87 08 64. e-mail: 028@dlf.org

Start dato: 20. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 16. januar 2019

Generalforsamling i Glostrup Lærerforening – kreds 10

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 kl. 16 på Nordvangskolen - derefter spisning for tilmeldte. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 12. marts 2019. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlfkreds10.dk
Pris:

Oprettet: 10. januar 2019

Østjysk H&D-kursus: "”Designprocesser i H&D - Evaluering” ved Mette Volf

Denne Caféaften i dit lokale H&D-faglige netværk, er en forlængelse af H&D-kurset den 8. januar 2019 ”Designprocesser i H&D - Skitsering” men er også åben for dig der ikke deltog, men gerne vil have lidt mere konkret indsigt i begrebet evaluering i designprocesser. Caféen vil indledningsvis bestå af et teoretisk oplæg, hvor designprocessen kort vil blive gennemgået igen, efterfulgt af fordybelse i begrebet Evaluering i alle dets former. Det er igen arkitekt og designer Mette Volf - forfatteren bag bogen ”Design - proces og metode” der vil forestå forløbet af aftenen. Caféaftenen bliver ganske særlig derved, at Mette Volf på eksemplarisk vis, sammen med cafégæsterne vil forestå evalueringen af de produkter/designløsninger, som de H&D-studerende og evt. kursister fra kurset den 8. januar vil præsentere for dig og fagfællesskabet. Velmødt ! Bestyrelsen og H&D-Læreruddannerne ved VIA Fakte: Tid: Torsdag d. 21. marts 2019 kl. kl. 15.00 - 18.30 (kaffe på vogn fra 14.30 i trapperum) Sted: H&D-lokaliteterne på VIA, Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C Instruktør: Mette Volf Cand. Arch. Ph.D. Inst. For Æstetik og Kommunikation, AU - Arkitektskolen Aarhus. Pris: 25 kr. for medlemmer andre 50 kr. Kursister fra 8. januar og H&D-Studerende: Gratis - Øl, vin og vand kan købes. Tilmelding: Fredag den 8. marts 2019

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus-l%C3%A6kkert-l%C3%A6derdesign
Pris: 25 kr. for medlemmer andre 50 kr. Kursister fra 8. januar og H&D-Studerende: Gratis - Øl, vin og vand kan købes.

Oprettet: 16. september 2018

Generalforsamling 2019

Randers Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts kl. 17.30 2019 på Tradium, Vester Alle 26, Randers. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale 7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår 8. Eventuelt Efter generalforsamlingen vil der være foredrag om "Verdens bedste lærere/verdens bedste danske skole" ved Casper Rongsted, Kasper Myding & Rasmus Schiellerup. Forslag til generalforsamlingen skal være kredsformanden skriftligt i hænde senest den 7. marts 2019. Tilmelding til din TR (hvis du har en sådan), ellers til kredskontoret senest den 11. marts 2019. Vel mødt Kredsstyrelsen

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlfranders.dk
Pris:

Oprettet: 16. januar 2019

Generalforsamling Esbjerg Lærerforening

Esbjerg Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling, torsdag den 21. marts 2019 klokken 17.30 på UC SYD Skolebakken(Seminariet i Esbjerg). Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 4. marts 2019. Tilmelding til din TR eller Kredskontoret senest onsdag den 13. marts 2019.

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.elf100.dk
Pris:

Oprettet: 3. januar 2019

Generalforsamling i Vallensbæk Lærerkreds – kreds 9

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 22. marts 2019 kl. 17.00 – ca. 19.00 på Pilehaveskolen – derefter spisning for tilmeldte. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 12. marts 2019. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlfkreds9.dk
Pris:

Oprettet: 8. januar 2019

Generalforsamling i Næstved Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Lærerkreds fredag den 22. marts 2019 kl. 16.30 i Ny Ridehus, Grønnegade Kaserne, 4700 Næstved. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest den 1. marts kl. 12.00. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og kredsens hjemmeside. Tilmelding til spisning senest den 15. marts kl. 12.00 via TR eller 061@dlf.org

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside: http://næstvedlærerkreds.dk
Pris:

Oprettet: 9. januar 2019

Østjysk H&D-kursus: "Bliv tryg i rammetryks-teknik"

Rammetryk er et spændende håndværk som er fantastisk at arbejde med, både som privatperson og navligt i H&D-faget lige fra 5. klasse helt og helt op til valgfagets eksamen. Deltag derfor på dette spændende 2-dages kursus, og få en grundig introduktion til rammetrykkets forunderlige univers. Her prøver du det hele, lige fra at lave og klargøre en træramme med væv og emulsion, over at udvælge og klargøre et motiv med kontraster på computer, til at overføre motivet det til rammen. Selve trykningen kan laves på alt fra stof, akryldug til evt. lærred lige efter dit eget design og ønsker. Du lærer altså på dette 12-timers grundkursus, hele processen fra motiv til færdigt tryk. Der i vil løbet af kurset blive præsenteret flere gennemprøvede undervisningsforløb, lige fra 5. klasses projekter med logotryk på muleposer til valgfagsmuligheder. Vel mødt! Fakta: Tid: fredag d. 29. marts 2019 kl. 16.00 - 21.00 og lørdag d. 30. marts kl. 9.00 - 16.00 Sted: Mølleskolen i RY, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Instruktører: Anette Juhler – H&D-lærer på Mølleskolen. Pris: 1200,- kr. Medlemspris: 800,- kr. H&D-studerende medlemmer: 550,- kr. Inkl. 2 stk. rammer og 1 rakel. Tilmelding senest fredag den 22. marts 2019 lige herunder - Max 14 deltagere - først til mølle princip Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Anette Juhler: Anette.Juhler@skolekom.dk eller på 21121118 . Afholdelses dato : Fredag, 29 marts, 2019 - 16:00 til Lørdag, 30 marts, 2019 - 16:00 Lukket: Nej Tilmelding nødvendig: ja Tilmeldingsfrist: Fredag, 22 marts, 2019 (Hele dagen) Tilmelding til: Anette Juhler Tilmeldings kontakt email: Anette.Juhler@skolekom.dk

Start dato: 29. marts 2019
Slut dato: 30. marts 2019
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus-bliv-tryg-i-rammetryks-teknikken
Pris: 1200 kr. Medlemmer: 800 kr. H&D-Studerende: 550 kr.

Oprettet: 28. oktober 2018

Sproglærerforeningens sprogkonference 2019

Tema: Hvordan får vi alle med i sprogundervisningen? Konferencen vil være en god blanding af teori og praksis. Du vil få ny viden og mulighed for at deltage i faglige diskussioner. Du vil få tips og ideer til din undervisning. Alle oplæg er tværsproglige og vil blive holdt på dansk. Målgruppe: alle sproglærere i grundskolen. Sted: Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100 Vejle. Tilmelding: senest 15. januar 2019.

Start dato: 4. april 2019
Hjemmeside: http://www.sproglaererforeningen.dk
Pris: medlemmer 1.495 kr., ikke-medlemmer 1.795 kr., lærerstuderende 700 kr.

Oprettet: 5. oktober 2018

Fyraftensmøde: Mød en chefredaktør

Mandag d. 22. april 2019 kl. 16.00-18.00 i Dansklærerforeningens Hus på Frederiksberg. Brug din forening og mærk gnisten! Medlemmer af Dansklærerforeningen, kom til fyraftensmøde i Dansklærerforeningens Hus på Frederiksberg! Det bliver et møde i danskfagets, bøgernes og undervisningens tegn. Fra kl. 16-18 vil der være forfriskninger og spændende oplæg. Udover en rundtur i Dansklærerforeningens Hus får du også mulighed for at møde medlemmer af folkeskolesektionens bestyrelse. Mød en chefredaktør: en eftermiddag med gode bøger med Lotte Hjortshøj, redaktionschef hos Dansklærerforeningens Forlag. Lotte Hjortshøj er redaktionschef for en lille redaktion, der holder til på 1. salen i Dansklærerforeningens villa på Frederiksberg. De har alle en danskfaglig baggrund og brænder for danskfaget, foreningen og bøgerne. Dansklærerforeningen valgte at etablere sit eget forlag i 1980 efter at have udgivet bøger sammen med andre forlag siden 1885. Mens alle bøger de første årtier var rettet mod gymnasiet, har Dansklærer- foreningen de seneste mange år også udgivet mange undervisningsmaterialer til folkeskolen og læreruddannelsen.

Start dato: 22. april 2019
Hjemmeside: http://dansklf.dk/grundskolen/kurser_og_aktiviteter/danskl%C3%A6rerforeningens_kurser/fyraftensm%C3%B8de_m%C3%B8d_en_chefredakt%C3%B8r_%E2%80%93
Pris: Gratis - kun for medlemmer af Dansklærerforeningen

Oprettet: 6. december 2018

Danskerne skal tænke sig bedre om inden hundekøb

MUY afholder d. 25 april 2019, et arrangement, som skal informere, og forberede danskerne på hvad man skal være opmærksom på inden hundekøb. Det at have et kæledyr, kræver et stort ansvar, og man bør ikke anskaffe sig en hund, eller kat, bare fordi det på tidspunktet synes som en god idé. Det kræver en sund økonomi at have hund, massere af tid til aktivering og motion, pasning og pleje. Ved at komme til vores arrangement, vil du blive klogere på alt dette.

Start dato: 25. april 2019
Slut dato: 25. juli 2019
Hjemmeside: http://muy.dk/
Pris: Gratis

Oprettet: 17. september 2018

Det Østjyske Sommer H&D-Stævne

Fredag d. 14. juni 2019 kl. 14.00 - 21.30 og lørdag d. 15. juni 2019 kl. 8.00 -16.30 På Haldum-Hinnerup Skolen - nordvest for Aarhus. Så er tilmeldingen åben - og allerede godt i gang - til årets største H&D-begivenhed i Østjylland. Det er med stor fornøjelse at Den faglige forening Håndværk&Design, igen kan invitere dig og dit fagteam til Sommerstævne sammen med dit faglige netværk i Østjylland. Sommerstævnet udbyder igen i år hele 8 vidt forskellige workshops alle med hele 12 undervisningstimer, og alle med fokus på håndværk og forløb til hele H&D-faget, men specielt i år også til H&D-valgfaget i udskolingen”. Der vil både være traditionelle H&D-workshops men også nye, der kan hjælpe os til at navigere i fagets yderzoner, der hvor nye muligheder og idéer opstår. Kig derfor ind på: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/aktivitet/det-%C3%B8stjyske-hd-sommerst%C3%A6vne og se beskrivelserne af de 8 alsidige workshops. På hjemmesiden finder du også tilmeldingsblanketten og tøv ikke med snarlig tilmeldingen, da der er ”først til mølle princip” på de begrænsede pladser på de enkelte workshops. Da det er obligatorisk fra august 2019 at udbyde H&D-valgfaget i udskolingen som to-årigt prøvefag, vil lørdagen begynde med et mini foredrag med tidl. Læringskonsulent Heidi Bruus om ”H&D-valgfaget og den obligatoriske prøve”. Godt Nytår til alle Bestyrelsen For den faglige forening H&D-Østjylland Lidt af det nye på sommerstævnet i år: https://www.youtube.com/watch?v=TZvqO14D8FI https://www.makemake.dk/elefant-i-makemake-dekorationsbeton/ http://www.sorenlyngbye.dk/arhus-festuge/

Start dato: 14. juni 2019
Slut dato: 15. juni 2019
Hjemmeside: http://håndværkogdesign.dk/aktivitet/det-østjyske-hd-sommerstævne
Pris: Pris: Kr. 1.250,-, Medlemmer: kr. 950,-, H&D-studerende medlemmer: kr. 250,-

Oprettet: 16. januar 2019