Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TLFG

Fredag d. 27 oktober 2023 kl.17-18:30 på Hotel Sinatur i Nyborg

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Årsberetninger

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. udvalg.

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse:

a. revideret regnskab b. statusopgørelse

5. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingentets størrelse.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af to revisorer.

8. Eventuelt.

Forslag til drøftelse under punkt 5 og 6 på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og skal af bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 7 dage inden samme.

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med vores TYSKLÆRERDAG, som foregår 27.-28.10.samme sted. Se program på vores hjemmeside:

www.tysklaerer.dk

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS