Trap Up - konference samt fokus på materialer til rådgivning og undervisning af elever med høretab

Trap Up afholder konference med fokus på og skabe det bedste skoleliv for elever med høretab. Det sker torsdag den 1. juni fra 9.30 til 15.00

Tid og sted

Torsdag den 1. juni fra 9.30 til 15.00.

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Center for Høretab
Merkurvænget 2
7000 Fredericia

Tilmelding senest d. 15 maj.
Tilmelding à TRAP UP- konference | Region Syddanmark (plan2learn.dk)

Om konferencen

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi og Hørerådgivningen inviterer hermed til den afsluttende konference om Erasmus+ projekt Trap Up med præsentation af projektets resultater samt præsentation af materialer fra Materialecentret.

Trap Up-projektets formål er at sætte fokus på og skabe det bedste skoleliv for elever med høretab. Det gøres bl.a. ved at:

  • Udvikle nye materialer og koncepter til brug i undervisningen af fagpersoner og elever
  • Dele viden og ’god praksis’ transnationalt inden for et højt specialiseret område med få aktører

I projektperioden (2020-2023) er der udviklet fire nye produkter:

  • Lyttemiljø og kompenserende tiltag i klasselokalet
  • E-læringskursus for lærere om auditive, sproglige og sociale færdigheder
  • Undervisningsmateriale til begynderundervisning i dansk og tegnsprog
  • Fjernundervisningsguide
  • … samt hjemmesiden Trapup

Alle produkterne foreligger på dansk, engelsk, tysk, finsk og slovensk. Herudover findes en vejledning om tilpasning af produkterne til andre sprog og kulturer.

Disse nye muligheder bliver præsenteret, og deltagerne vil i workshops diskutere, hvordan de kan bruges.

Materialecentrets udstilling vil være tilgængelig hele dagen og der vil blive vil præsenteret et par nye materialer, hvor forfatterne vil fortælle om overvejelser i udviklingsprocessen, give forslag til materialernes anvendelse mv.

- APD v. Stine Borges, audiologopæd, VISO/KaS-specialist

- Lyttepas, lytteprofil, copingstrategier mm. V. Lisbeth Kristensen og Helle Brinkmann, talehørekonsulenter og VISO/KaS-specialister

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.