Religionernes Dag 2022

Tema: Skolens arbejde med elevernes åndelige udvikling

Religionernes Dag 2022. Torsdag d. 8. september kl. 10 – 16 på DPU i København

En væsentlig del af skolens arbejde handler om at understøtte elevernes alsidige udvikling, der senest i skoleloven fra 1993 blev indkredset til at være: den sociale, den intellektuelle, den fysiske, den følelsesmæssige, den åndelige, den musiske og den etiske (værdier og holdninger) og fortsat er gældende.

I den mellemliggende periode er der fra såvel politisk som ministerielt hold taget forskellige initiativer til understøttelse af skolernes arbejde med alle andre aspekter af den alsidige udvikling end den åndelige.

Som det første blev der allerede i ’94 nedsat et musisk udvalg, som over et par år inspirerede landets lærere med seks udgivelser og ti gode råd til understøttelse af elevernes musiske udvikling. Siden var der op gennem nullerne og ind i tierne en meget lang indsats med fokus på fagligheden til understøttelse af den intellektuelle udvikling, og der er iværksat systematiske trivselsmålinger til brug for arbejdet med såvel de sociale som de følelsesmæssige sider af elevernes udvikling. Endelig er der med demokratiplatformen på EMU’en og kravet om 45 minutters bevægelse om dagen fra skolereformen i 2014 taget initiver til understøttelse af den etiske og den fysiske udvikling. Men hvad blev af arbejdet med elevernes åndelige udvikling? Den forsvandt tilsyneladende ud i mørket. I hvert fald var den helt fraværende i det faghæfte om elevernes alsidige udvikling, som ministeriet udsendte i 2009 (Faghæfte 47), og aspektet indgår heller ikke det materiale om skolens arbejde med eleverne alsidige udvikling, som aktuelt ligger på EMU’en.

På dagen forsøger vi derfor fra forskellige vinkler at indkredse, hvad der overhovedet kan ligge i begrebet om det åndelige, og hvordan der kan arbejdes med det i religionsundervisningen. Nærmere program følger på www.cfu.kp.dk og på www.religionslaererforeningen.com.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Foreløbigt program

09:30: Morgenkaffe m. brød

10:00: Velkomst og indledning v. John Rydahl, Religionslærerforeningen

10:20: Ånd på fire måder v. lektor Steen Nepper Larsen (DPU)

10:50: Spørgsmål

11:00: Grundtvig, ånd og skolens begreb om åndsfrihed v. cand.teol. Ingrid Ank (leder af Grundtvigakademiet)

11:30: Spørgsmål

11:40: Kaffepause

12:00: Ånd og pædagogik v. lektor Jens Erik Kristensen (DPU)

12:30: Spørgsmål

12:40: Frokost

13:40: Etisk dannelse i skolen v. lektor Merete Wiberg (DPU)

14:10 Spørgsmål

14:20: Ånd og æstetik v. mag.art. i kunsthistorie og ph.d.-stud. Mette Berndsen (DPU)

14:50: Spørgsmål

15.00: Kaffepause

15.20: Udvikling af sprog for det åndeligt-eksistentielle i tilværelsen v. psykolog, ph.d. Dorte Toudal Viftrup (SDU)

15:50: Spørgsmål

16:00: Farvel og tak v. John Rydahl

Tilmelding senest fredag d. 12. augusthttps://cfu.kp.dk/events/religionernes-dag-2022/

Powered by Labrador CMS