Nutidens unge - fremtidens kolleger

Kursus på Hotel Storebælt, onsdag d.12.04.2023 til fredag d.14.04.2023

Er du og din skole klar til den nye praktikform i LU23 med planlagt virkning fra studieåret 2023-24?


Nutidens unge – fremtidens kolleger

Hvordan løser praktiklærerne praktikafviklingen og vejledningsopgaven i den nye læreruddannelse?

Kurset afholdes på Hotel Storebælt i Nyborg

Med udgangspunkt i kursets overskrift arbejder Praktiklærerforeningen fortsat med kompetenceløft til skolens praktiklærere.

Dette års kursus har bl.a. fokus på LU23 og vejledning af nutidens lærerstuderende:

- Vejledning af SoMe-generationen

- Praktikkens fremtid i LU23

- Uddannelses- og forskningsministerens perspektiver på praktiklærernes opgaver i den kommende nye læreruddannelse


Program


Onsdag d. 12.04.2023

Kl. 14.00 – 15.00 Indkvartering og kaffe

Kl. 15.00 – 17.30 Vejledning af SoMe-generationen Ved fremtidsforsker, Anne-Marie Dahl

Kl. 18.00 – 19.30 Middag

Kl. 19.30 – 21.00 Praktiklærerforeningens årsmøde herunder oplæg ved Charlotte Holm, hovedstyrelsesmedlem DLF Kaffe og sødt i forbindelse med årsmødet. Kl. 21.00 – Socialt samvær

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Torsdag d. 13.04.2023

Kl. 08.00 – 09.00 Morgenmad

Kl. 09.00 – 09.15 Godmorgen

Kl. 09.15 – 10.15 Ny læreruddannelse med fokus på praktik Ved uddannelses- og forskningsministeren

Kl. 10.15 – 10.30 Kaffepause

Kl. 10.30 – 12.00 Ny læreruddannelse med fokus på praktik Ved formand for DLF, Gordon Ørskov Madsen

Kl. 12.00 – 14.00 Frokost

Kl. 14.00 – 15.30 Overenskomst og aftaler på praktikområdet Ved konsulent i DLF, Søren Dahlstrøm

Kl. 15.30 – 15.45 Kaffepause

Kl. 15.45 – 18.00 ”Lærer, det er lige mig” – om lærerstuderendes personoptagethed Ved docent Pia Rose Böwadt

Kl. 18.30 – 20.00 Middag

Kl. 20.00 – Socialt samvær


Fredag d. 14.04.2023

Kl. 08.00 – 09.00 Morgenmad

Kl. 09.00 – 09.15 Godmorgen

Kl. 09.15 – 10.45 Vejledernes rolle og håndtering i krydspres Ved erhvervspsykolog Henrik Kongsbak, Clavis Erhvervspsykologi

Kl. 10.45 – 11.00 Kaffepause

Kl. 11.00 – 13.00 Unges kommunikation/ digital dannelse Ved debattør og professor, Vincent Hendricks

Kl. 13.00 – 13.10 Praktiklærerforeningen slutter af

Kl. 13.10 Frokost og derefter afrejse

Ret til ændringer forbeholdes


Tilmeld dig ved at udfylde tilmeldingsseddelen

Der er tilmeldingsfrist den 31. januar 2023