Teknologifaglighed i matematikundervisningen

Onsdag den 15. november 2023 kl. 9.00-16.30. Sted: Odense Congress Center

Teknologifaglighed i matematikundervisningen

Onsdag den 15. november 2023 Odense Congress Center

Danmarks Matematiklærerforening, inviterer til konference og workshops onsdag den 15. november 2023 kl. 9.00-16.30 i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Over store dele af Verden diskuterer man i disse år begrebet ”teknologiforståelse” som en undervisningsopgave i grundskolen.

Man eksperimenterer med at definere begrebet og udmønte det i konkret undervisning – både som selvstændigt fag og i de enkelte fag i den eksisterende fagrække.

I Danmark har man diskuteret og gennemført et større udviklingsarbejde Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om teknologiforståelsens fremtid i grundskolen. Men i det stort varslede folkeskoleudspil, som præsenteres den 11.oktober, har digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) sat sit aftryk.

Eleverne skal være "mere rustede til den digitale tid, vi lever i".

"Derfor er det vigtigt, at børnene får noget teknologiforståelse og digital dannelse, der kan styrke dem og gribe de muligheder, der er med digitaliseringen, og også imødegå de udfordringer og skyggesider, der er", siger Marie Bjerre.

Undervisningen skal give eleverne lyst til at uddanne sig inden for digitalisering, teknologi og it, lyder det videre.

De nærmere detaljer om, hvordan teknologiforståelse og digital dannelse bliver en del af skoleskemaet, vil blive præsenteret senere.

Danmarks Matematiklærerforening har besluttet at tage hul på hele denne sag på en måde, der er uafhængig af, hvad der på et tidspunkt måske besluttes fra centralt hold. Vi har valgt at kalde det ”Teknologifaglighed i matematikundervisningen”.

Det er en titel, der kan rumme mange aspekter og forskellige opfattelser af ”teknologiforståelse” og suppleres med de teknologier, der flere steder finder vej til den danske matematikundervisning

Prisen for deltagelse i konferencen er kr. 1495,- pr. deltager inklusiv konferencematerialer samt fuld forplejning under konferencen. Alle priser er eksklusiv moms.

Tilmelding på www.dkmat.dk senest torsdag den 12. oktober 2023

Konferenceprogram og tilmelding findes her

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS