Matematikkens Dag 2023 - Danmark rundt

Fredag d.29 september kl. 9:00-16:00. Sted: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

Matematikkens Dag 2023 – Danmark rundt

Kom til Odense og deltag sammen med andre skoler i forberedelserne til Matematikkens Dag 2023, hvor temaet er Danmark rundt.

Matematikkens Dag afholdes hvert år den tredje torsdag i november – i 2023 er det torsdag den 16.november. Det er Danmarks Matematiklærerforening der arrangerer denne dag.

Matematikkens Dag har til hensigt at lade elever og lærere arbejde med matematik i relation til et tema og med en anderledes tilgang til faget end den traditionelle taskebog.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Danmarks Matematiklærerforening går efter glæden ved at arbejde logisk og eftertænksomt, at der satses på par- og gruppearbejde, at der kommer produkter og interaktion ud af arbejdet. At hele skoler er engageret i matematisk tænkning en hel dag. At effekten skal give ændrede matematiktimer efterfølgende.

Skoleklasser kan deltage i den landsdækkende konkurrence. Danmarks Matematiklærerforening afholder Matematikkens Dag den 16. november 2023, hvor konkurrencen Byg en bro også afvikles.

Vi afholder hvert år en konference om Matematikkens Dag. Formålet med konferencen er at understøtte lærernes forberedelse til at afholde Matematikkens Dag hjemme på deres egne skoler.

På konferencen vil der i år være oplæg fra medarbejdere fra Femern Bælt - tunnelen, DanskeRederier, Molslinjen og en tidligere digitaliseringchef fra Dansk Erhverv.

I 8 workshops vil en række lærere give forskellige bud på, hvordan man i matematiktimerne kan arbejde med årets tema.

Tilmelding til konferencen kan ske her

I forbindelse med Matematikkens Dag har Danmarks Matematiklærerforening/Forlaget Matematik udgivet et materiale, som findes her