Generalforsamling i Danmarks Matematiklærerforening kreds 4, Midt og Vestjylland

Torsdag den 23. februar kl. 16:15 2023. Sted: Hyldgårdskolen, overbygningen, Ikast

Generalforsamling i Danmarks Matematiklærerforening kreds 4, Midt og Vestjylland

Torsdag den 23. februar kl. 16:15 2023 afholder Danmarks Matematiklærerforenings Kreds 4 - Midt og Vestjylland generalforsamling.

Sted: Hyldgårdskolen, overbygningen, Ikast

Der er kaffe/The og kage

Dagsorden ved generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

a) fra landskredsen

b) fra kredsen

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent (2024)

6. Valg til bestyrelsen

7. Evt.

Tilmelding: Senest, til kredsformanden Ritter, den 20. feb. 2023 på SMS 2186 1183 eller via mail tina.ritter@dkmat.dk
Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS