Sådan ser den statuette ud, som alle Lærerprofession.dk-vindere modtager.

Om Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk offentliggør hvert år udvalgte professionsbachelorprojekter og pædagogiske diplomprojekter

Publiceret Senest opdateret

Lærerprofession.dk offentliggør hvert år udvalgte professionsbachelorprojekter og pædagogiske diplomprojekter. I januar 2021 lå der 560 projekter og en lang række artikler på sitet. Eksaminatorer og censorer indstiller, og uafhængige dommere udvælger de projekter, der tildeles priser.

Et projekt behøver ikke at være vurderet til karakteren 12, og der ledes ikke efter en bestemt pædagogisk sandhed. Dommerne vurderer, om et projekt kan inspirere andre studerende, lærere i skolen og undervisere og vejledere på lærernes grund-, efter- og videreuddannelse. De ser på, om et projekt kan bidrage til udvikling af lærerprofessionen og skolen, og de leder efter originalitet. Dommerne repræsenterer ikke deres arbejdsgiver eller organisation.

Bachelorprojekter fra læreruddannelsen

Præsentation og offentliggørelse af gode professionsbachelorprojekterne skal:

• bidrage til debat om, hvad et godt projekt er,

• inspirere andre studerende til at bringe deres arbejde på studiet i dialog med grundskolens lærere, pædagoger og ledere,

Særpris: Sprog i skolen – skolens sprog

Sprog er nøglen til en mangfoldig verden – men samtidig er sprogfagene trængt i uddannelsessystemet. For få vælger at dygtiggøre sig inden for sprog; sprogudbuddet indsnævres og bliver smallere; og der er behov for sprogdidaktisk udvikling. Samtidig er skolen og det danske samfund i dag præget af større sproglig mangfoldighed end for få årtier siden. For at belyse det komplekse sproglandskab i skolen sponsorerer LB Foreningen i perioden 2023-25 en særpris som belønner bachelor- og diplomprojekter med fokus på sprog i skolen – og skolens sprog! Hvordan har sprogene det i skolen? Hvordan praktiseres sprogundervisningen, og hvordan kan den udvikles? Hvilke forestillinger har elever og lærere om sprog og sprogundervisning? Hvilken rolle spiller sprog for skolens dannelsesopgave?

Sprog og sprogfag forstås i denne forbindelse bredt: Det kan være klassiske fremmedsprog som engelsk, tysk og fransk, men også dansk som andetsprog, sproglig mangfoldighed og den sproglige dimension i dansk og andre fag kan tematiseres. Projekterne kan belyse det eksisterende sproglandskab eller nye forsøg og initiativer ligesom der kan sættes fokus på enkelte sprogfag eller tværsprogligt arbejde på tværs af traditionelle faglige grænser.

• sætte fokus på lærerfaglighed og bidrage til udvikling af lærerprofessionen og skolen.

Præsentation og offentliggørelse af gode professionsbachelorprojekterne skal:

• bidrage til debat om, hvad et godt projekt er,

• inspirere andre studerende til at bringe deres arbejde på studiet i dialog med grundskolens lærere, pædagoger og ledere,

• sætte fokus på lærerfaglighed og bidrage til udvikling af lærerprofessionen og skolen.

Pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet

Studerende på de pædagogiske diplomuddannelser er erfarne lærere, som behandler problemstillinger fra skolehverdagen ved at inddrage teori og viden fra forskning og udviklingsarbejder. Formidlingen af projekterne skal:

• stimulere diskussionen om lærerfaglighed og kvalitetsudvikling,

• inspirere lærere, pædagoger og skoleledere, • styrke sammenhængen mellem praksis og uddannelse,

• bidrage til udvikling af lærerprofessionen og skolen.

Fagbladet Folkeskolens pris for fornem formidling

For et bachelor- og/eller et diplomprojekt med en særlig god formidlingsform uddeler fagbladet Folkeskolen/folkeskolen.dk en pris. Modtagerne findes af redaktionen.