Generalforsamling og dialog med borgmesteren i Fredensborg

Generalforsamling - smørrebrød og et glas - dialog med borgmesteren tirsdag d. 21.marts 2023 kl. 17

Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 17 (smørrebrød ca. kl. 18.30)

på Humlebæk Skole Baunebjergvej 401, 3050 Humlebæk

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

I henhold til §5 i vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Som indledning til generalforsamlingen har kredsen indbudt borgmester Thomas Lykke Pedersen til oplæg og drøftelser omkring arbejdslivet på skolerne i Fredensborg Kommune (17.00-18.30).

Foreløbig dagsorden – Ordinær Generalforsamling kl. 19

1. Valg af dirigent og sekretær

2. Beretning

3. Regnskab

4. Ændring af betalingsperioden for medlemskontingent fra 12 gange årligt til 4

5. Kredsens lønpolitik til godkendelse

6. Indkomne forslag

7. Fastsættelse af ydelser

8. Budget og fastsættelse af kontingent

9. Valg af næstformand og 1. suppleant til kredsstyrelsen, i henhold til vedtægterne

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal udformes skriftligt og være kredsformanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Kandidatnavn til valg, der ønskes udsendt sammen med den endelige dagsorden og beretningen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen. Det er som altid muligt at stille op til valget på selve generalforsamlingsdagen. Endelig dagsorden udsendes senest 5 skoledage før generalforsamlingen.

Fredensborg d 9.februar 2023, Annette Hansen-Jacobsen, Kredsstyrelsen

Husk at melde dig til hos tillidsrepræsentanten (pensionister direkte til 036@dlf.org) senest d. 15. marts, hvis du ønsker at spise med.

Powered by Labrador CMS