Ukrainske børn, unge og familier i Danmark - hvad har vi lært, og hvad kan vi lære?

Dato: 28. februar 2023 Tidspunkt: 9.30-16.00. Sted: Syddansk Universitet, Odense Campusvej 55, 5230 Odense M

Dialogkonference v. Center for Grundskoleforskning.

Ukrainske børn, unge og familier i Danmark - hvad har vi lært, og hvad kan vi lære?

Dato: 28. februar 2023 Tidspunkt: 9.30-16.00 - Gratis deltagelse

I anledningen af årsdagen for den russiske invasion af Ukraine og de første ukrainske flygtninges ankomst til Danmark, afholder vi i regi af projektet Ukrainske børn i danske skoler dialogkonference om ukrainske børn og unge i Danmark. Konferencen har til formål at opsamle og formidle erfaringer fra flygtninge og aktører i Danmark i relation til modtagelsen i danske skoler, og afholdes i et dialogisk format med fokus på udveksling af oplevelser og erfaringer blandt ukrainske og danske skoleelever, forældre, lærere, pædagoger, ledelse og fagprofessionelle på modtageskoler og i forvaltninger, civilsamfundsorganisationer, forskere og andre med interesse i emnet. På baggrund af dagens debatter vil vi i fællesskab pege på udfordringer og perspektiver for fremtidens modtagelse af flygtninge i den danske skoleverden. Kom med og lad din stemme blive hørt.

Sprogordning

Dialogkonferencen er tænkt som et mødested mellem deltagere med forskellig sproglig baggrund. Da vi ønsker at byde alle velkommen uanset sproglige forudsætninger, vil dagen foregå i et flersproget format. Den præcise organisering vil være afhængig af de endelige deltagere, men der vil være oplæg på både dansk, engelsk og ukrainsk, ligesom det til alle dele af dagen vil være muligt at deltage på alle tre sprog.

Tilmeld dig og læs mere om dialogkonferencen her.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS