Generalforsamling Solrød Lærerforening kreds 45

Tirsdag den 21. marts 2023 klokken 16.00 på Havdrup Skole, Skolevej 51, 4622 Havdrup.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

tirsdag den 21. marts 2023 klokken 16.00 på Havdrup Skole, Skolevej 51, 4622 Havdrup.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 11. marts 2023.

e-mail: 045@dlf.org

Endelig dagsorden udsendes på mail, lægges på hjemmesiden www.srlf.dk og ophænges på skolerne 5 dage før generalforsamlingen.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS