LabSTEM-Nord konference: Problembaseret STEM-undervisning

Torsdag d.17 november 2022 kl. 9.00-15.00 på Aalborg Universitet.

Vi afholder en gratis konference for undervisere i både grundskolen og ungdomsuddannelserne, hvor undervisere fra grundskolen, gymnasier og erhvervsskoler vil præsentere deres praksiserfaringer med at udvikle problembaserede STEM-undervisningsforløb. Derudover vil der være en række faglige og didaktiske inspirationsindspark. Alle sessioner vil tage udgangspunkt i en undersøgelsesbaseret- og problembaseret tilgang, og det vil derfor være muligt at få konkret inspiration til egen STEM-undervisning. Konferencen er en del af et regionalt forsknings- og udviklingsprojekt, LabSTEM-Nord, forankret på Aalborg Universitet og UCN i Aalborg. Projektet er finansieret af Teknologipagten under Region Nordjylland. Projektet har til formål at implementere en integreret STEM didaktik med udgangspunkt i problem-baseret læring på tværs af hele uddannelseskæden (grundskole-erhvervsskole-professionshøjskole-universitet).

Praktisk om konferencen:

Dato: Torsdag d. 17. november, 2022

Sted: Aalborg Universitet, AAU INNOVATE, Thomas Manns Vej 25, 9220 Aalborg Øst

Tid: 9.00 - 15.00

Tilmeld dig via dette link senest d. 4. november: https://forms.office.com/r/tmu9mnGRqA

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.