DR's gratis undervisningstilbud 'I Sandhedens Tjeneste'

DR's gratis undervisningstilbud 'I Sandhedens Tjeneste'

DR inviterer alle landets elever fra 8.-10. klasse til vores gratis undervisningstilbud 'I Sandhedens Tjeneste' torsdag den 23. september kl. 09:30-11:00. Tilbuddet afvikles som et stort virtuelt nyhedsshow, hvor vores værter guider eleverne gennem et interaktivt event, der sætter fokus på digital dannelse. Eventet har til formål at give eleverne konkrete værktøjer, som de kan anvende i mødet med den daglige nyheds- og informationsstrøm og dermed blive mere kildekritiske nyhedsbrugere. Projektet kan inddrages i dansk- og samfundsfagsundervisningen. Eleverne skal i løbet af eventet prøve kræfter med nogle af de overvejelser, som journalister dagligt gør sig om etik, relevans og troværdighed, når der udvælges og bringes nyheder hos DR. Gennem afstemninger skal eleverne blandt andet tage stilling til, hvilke informationer og billeder de vil vise for befolkningen, hvilke kilder de vil stole på, og de skal forsøge at skelne mellem sande og falske informationer. Derudover får eleverne et unikt indblik i DR’s nyhedsproduktion. Tilmelding er nødvendig foretages af de enkelte lærere på http://ist2021.eventbrite.com/. Eventuelle spørgsmål kan rettes til DR på ist@dr.dk

Start dato: 23. september 2021
Hjemmeside: http://www.dr.dk/skole/dansk/udskoling/tilmeld-din-klasse-til-i-sandhedens-tjeneste-det-store-virtuelle-nyhedsshow
Pris:

Oprettet: 17. juni 2021