Generalforsamling - Århus Lærerforening, kreds 133

Fredag den 17. marts 2023 klokken 16.30 - cirka 19.30 i Hermans, Tivoli Friheden, Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Århus Lærerforening, kreds 133, fredag den 17. marts 2023 klokken 16.30 - cirka 19.30 i Hermans, Tivoli Friheden, Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 9. Endelig dagsorden opslås på arbejdspladserne og foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest fredag den 3. marts 2023 kl. 10.00.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS