Kandidat

Rikke Gierahn Andersen, Århus Lærerforening

1. suppleant: Andreas Ravn Skovse Kreds 133
2. suppleant: Ulla de Boer Kreds 133 

Publiceret Senest opdateret

Jeg genopstiller til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening, fordi jeg stadig nærer en dybfølt ambition om, at vi kan forandre den danske folkeskole til det bedre og forbedre vilkår for medlemmer ansat i og omkring folkeskolen. Gennem samarbejde kan vi skabe mærkbare og holdbare resultater.

At lykkes med undervisningen er motivationen for at blive og forblive lærer. Her er faglig indflydelse og udvikling, et stærkt kollegafællesskab og et godt arbejdsmiljø grundlæggende. Vi skal kæmpe for mere tid til nærvær, ro og trivsel, så båndet mellem lærer og elever styrkes. Der er brug for færre lektioner, mere tolærertid og øget selvbestemmelse og fleksibilitet i tilrettelæggelsen af lærerarbejdet.

Alt for mange lærere oplever stress grundet højt arbejdstempo, følelsesmæssige krav og komplekse inklusionsopgaver. Tiden til at planlægge en varieret undervisning er utilstrækkelig. Det arbejdspres skal vi have ændret på ved at omsætte vores store viden i DLF til fælles handling, så medlemmer kan trives bedre i hverdagen.

Nationalt skal der ryddes op i stoftrængslen og i de faglige mål. Byrådene skal droppe overstyring og projektitis. Styringskæden skal vendes på hovedet, så skolen kan få større råderum. "Sammen om skolen" er et stærkt partnerskab, som kan realisere nogle af de forandringer, vi har drømt om siden skolereformen i 2014.

DLF skal fortsat presse massivt på for at få åbnet den store pengekasse med milliarder, så der kommer reelle investeringer i almenundervisningen og forebyggende støtte til elever med behov.

DLF står over for vigtige beslutninger med overenskomster, folkeskolens økonomi og rekruttering, og derfor er der brug for min erfaring ved fagforeningens runde bord.

Stillere

Adrian Bay Lund 133 • Kirsten Børsting Høgh 133 • Malene Beckman 134 • Trine Gunge Meulengracht 133 • Mathias Sonn Jørgensen 133 • Jens Smidth Kjølby 133 • Jesper Martinus Illeborg 133 • Camilla Sørensen 043 • Camilla Korshøj Schiby 137 • Dorthe Skole 151 • Jenny Lyngklip Strøm 133 • Tove Willumsen 133 • Yasmin Mustapha 133 • Gitte Wittendorff 133 • Mikkel Moran Behnke 133 • Mai-Britt Holmgård Bak 132 • Tine Sabroe Graversen 137 • Gunner Kjerulf Poulsen 103 • Lise Drescher 133 • Troels Luun Nautrup 133 • Lise Krage 131 • Stine Kratmann 133 • Anja Katrine Sejerup 133 • Carsten Brask Trillingsgaard 133 • Mette Mejdal Wolff 133 • Christine Ulrich Møller 133 • Gunni Østergaard Petersen 133 • Lars Spanggaard 133 • Line Sandager Østersø 133 • Thomas Johansen 133 • Mette Hindsgaul 133 • Susan Conrad 133 • Lone Krognos 133 • Sine Høegh 133 • Anette Engedal Christensen 133 • Rasmus Hemmer Hansen 133 • Layal S. Al Mohamad 133 • Henrik Sørud 133 • Merete Jensen 130 • Maria Fenger Svendsen 133 • Karl Peter Edney 133 • Anne Cecilie Kristensen Blaabjerg 133 • Kristina Eiberg Koch 133 • Jesper Hejndorf 133 • Susanne Stenstrup 130